Visst exportförbud och gränskontroller påverkar körningar till Norge

Publicerad 2020-03-19 / 13:42 av Charlotta.Nilsson i Corona

Exportförbud av skyddsutrustning inom EU – Påverkar transporter till Norge

EU har beslutat om exportförbud av personlig skyddsutrustning utanför EU, detta gäller alltså även export av sådan utrustning till Norge. Se nyhet från Tullverket.

Från svenska tullen har följande information kommit:

”Kommerskollegium har gjort ett yttrande om att de sändningar som förtullas för export till Norge fram till och med midnatt 2020-03-19 ej kräver exporttillstånd enligt genomförandeförordningen.

Sändningar som anländer från och med 20/3 (midnatt torsdag och fredag) ska ha ett tillstånd. MEN Kommerskollegium kommer inte att börja utfärda några tillstånd förrän på måndag 23/3, vilket innebär att alla sändningar får blir stående i avvaktan på utfärdande av tillstånd.”

Se information om detta på Kommerskollegium hemsida.  

 


Gränskontroller till och från Norge

Följande information finns på Norska polisens webbplats: 

Tillfällig gränskontroll har införts. Alla resenärer som kommer till eller lämnar landet måste vara beredda att visa ett giltigt ID. För norska medborgare är passet det enda giltiga IDt och resedokumentet utanför Norden. Detta gäller flygplatser, hamnar och gränsövergångar längs vägarna. 

Brott mot lagen om infektionsskydd är allvarlig och en prioriterad uppgift för polisen.                 

  • Alla förare får räkna med att stoppas vid gränsen för kontroll
  • Pass är det föredragna beviset vilket förare uppmanas att ta med
  • I annat fall begärs körkort och vägfraktdokument för inspektion

Se www.regjeringen.no för mer information.

 


 

Fler nyheter om Corona

2020-06-04
Stora men stabila variationer inför en osäker sommar

Sommaren har inte slagit in i åkerinäringen ännu trots värmebölja i delar av landet. Enligt vår senaste undersökning bland medlemmarna i Sveriges Åkeriföretag har cirka 50 procent av åkeriföretagen en oförändrad orderingång. Men sommaren blir osäker.

2020-06-02
Nytt intyg vid internationella transporter

EU-kommissionen har kommit med ett nytt intyg för resor inom EU för transportarbetare. Intyget finns på alla officiella språk. 

2020-05-29
EU beslut om undantag - 7 månaders förlängning av YKB-intygen

En förare vars YKB går ut mellan perioden 1 februari 2020 till och med 31 augusti 2020 kommer få en förlängd giltighetstid på 7 månader från utgångsdatumet på sitt yrkesförarbevis. Detta enligt en ny EU-förordning som börjar gälla den 4 juni 2020.

2020-05-25
Inget fortsatt undantag från kör- och vilotidsreglerna

EU-kommissionen har meddelat att det inte är aktuellt med en förlängning av befintligt undantag från kör- och vilotidsreglerna. Regelverket återgår därmed till det normala från 1 juni 2020.

2020-05-20
Yrkesförare måste prioriteras

Corona-pandemin fortsätter slå hårt mot transportsektorn och åkerinäringen har det tufft men på en stabil nivå. Enligt vår senaste mätning bland Sveriges Åkeriföretags medlemmar märks nedgången jämnt fördelad över branschsegment och regioner.

2020-05-14
Tillfälliga regler för studentflak

Transportstyrelsen har nu infört tillfälliga regler som tar bort möjligheten till att fira studenten med studentflak, karnevalståg eller motsvarande under år 2020.

2020-05-08
Ny app för gränspassager

Kommissionen har tillsammans med EU:s ”Galileo-byrå” tagit fram en ny app som visar väntetider vid gränsövergångar.

2020-05-07
Det onormala är det nya normala

Den samlade bilden av läget i branschen är präglad av fortsatt stor osäkerhet. Situationen kan vara på väg att nå en viss normalisering en period där beläggningen ligger stabilt men på en delvis oroande låg nivå. Bland ljuspunkterna finns framför allt livsmedelstransporter kring våra större städer. 

2020-04-29
Vi behöver en förlängning av giltighetstiden på YKB

Som vi framfört vid upprepade tillfällen, till både Infrastrukturdepartementet och Transportstyrelsen, måste giltighetstiden för yrkeskompetensbeviset, YKB förlängas. Nu har regeringen skickat ut en remiss av en promemoria som behandlar detta. En remiss som vi självklart besvarat.

2020-04-28
Åkeriorganisationer tillskriver parlamentet om mobilitetspaketet

Sveriges Åkeriföretag har tillsammans med 15 europeiska åkeriorganisationer skickat en direkt uppmaning till Europaparlamentet om att slutligen få Mobilitetspaketet antaget. Detta skedde genom en skrivelse via Nordic Logistics Association, NLA, under måndagen den 28 april. Vi kan inte vänta längre, är vårt gemensamma budskap.