Visst exportförbud och gränskontroller påverkar körningar till Norge

Publicerad 2020-03-19 / 13:42 av Charlotta.Nilsson i Corona

Exportförbud av skyddsutrustning inom EU – Påverkar transporter till Norge

EU har beslutat om exportförbud av personlig skyddsutrustning utanför EU, detta gäller alltså även export av sådan utrustning till Norge. Se nyhet från Tullverket.

Från svenska tullen har följande information kommit:

”Kommerskollegium har gjort ett yttrande om att de sändningar som förtullas för export till Norge fram till och med midnatt 2020-03-19 ej kräver exporttillstånd enligt genomförandeförordningen.

Sändningar som anländer från och med 20/3 (midnatt torsdag och fredag) ska ha ett tillstånd. MEN Kommerskollegium kommer inte att börja utfärda några tillstånd förrän på måndag 23/3, vilket innebär att alla sändningar får blir stående i avvaktan på utfärdande av tillstånd.”

Se information om detta på Kommerskollegium hemsida.  

 


Gränskontroller till och från Norge

Följande information finns på Norska polisens webbplats: 

Tillfällig gränskontroll har införts. Alla resenärer som kommer till eller lämnar landet måste vara beredda att visa ett giltigt ID. För norska medborgare är passet det enda giltiga IDt och resedokumentet utanför Norden. Detta gäller flygplatser, hamnar och gränsövergångar längs vägarna. 

Brott mot lagen om infektionsskydd är allvarlig och en prioriterad uppgift för polisen.                 

  • Alla förare får räkna med att stoppas vid gränsen för kontroll
  • Pass är det föredragna beviset vilket förare uppmanas att ta med
  • I annat fall begärs körkort och vägfraktdokument för inspektion

Se www.regjeringen.no för mer information.

 


 

Fler nyheter om Corona

2020-04-02
Poddavsnitt - Corona

SÅ Juridik har spelat in en extrainsatt podcast som fokuserar på de vanligaste juridiska frågorna och funderingarna kring Covid-19.

2020-04-02
Nu behövs ett riktat transportstöd!

Coronapandemin är en samhällskris. Regeringen och samarbetspartierna har på ett övergripande plan vidtagit uppskattade åtgärder för företag och arbetstagare men nu behövs det mer branschspecifika insatser.

2020-03-31
Debatt: Transportstöd till de samhällskritiska färjorna

Regeringen måste agera förebyggande för att hålla färjetransporterna vid liv, skriver Svensk Sjöfarts och Sveriges Åkeriföretags respektive vd:ar i en debattartikel som publicerats i Jönköpings Posten den 25 mars.

2020-03-30
Corona - IRU - Nuläge godstransporter i medlemsländer

Corona - IRU sammanställer löpande information gällande hur olika länders restriktioner påverkar gods- och persontransporter.

2020-03-30
Längre intervall för användning av fordon (ADR) och tankar (ADR/RID) innan kontroll

På grund av situationen som råder är det nu möjligt att använda tankar och fordon längre tid innan den återkommande, mellanliggande eller årliga tekniska kontrollen ska ske.

2020-03-26
Corona - Intyg för ADR förlängs

ADR-intyg och intyg för säkerhetsrådgivare med en giltighetstid som går ut under perioden 2020-03-01 – 2020-11-01 kommer att förlängas och vara giltiga t.o.m. 2020-11-30. 

2020-03-26
Stor oro inom åkeribranschen med anledning av coronaviruset 

Sveriges Åkeriföretag har ställt ett antal frågor om hur åkerinäringen påverkas av pandemin. Frågorna handlar om arbetsbelastning, uppsägningar och sjukskrivningar och ställs till våra medlemsföretag under den pågående krisen.   

2020-03-25
Transportstyrelsen skjuter upp dubbdäcksförbud

Transportstyrelsen har beslutat om ett generellt undantag från reglerna om dubbdäck. Undantaget innebär att datumet för när dubbdäcken ska tas av skjuts upp med två veckor, från den 15 april till den 30 april 2020.

2020-03-19
Undantag för Vägarbetstidslagen

Information om undantag för Lag (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete.

2020-03-19
Visst exportförbud och gränskontroller påverkar körningar till Norge

Exportförbud av skyddsutrustning inom EU och gränskontroller till och från Norge.