Header Aktiviteter

Event

Genom de aktiviteter och event vi själva arrangerar och de externa evenemang vi deltar i, vill vi öka mervärdet av medlemskapet för våra medlemsföretag. Vi vill också öka kunskapsspridningen om åkerinäringen och höja hela branschens anseende.
 
En del event arrangerar vi årligen och andra var annat år. Lastbilsmässan, Elmia Lastbil, är vårt enskilt största engagemang och arrangeras var annat år. Därtill arrangerar vi bland annat konferenser som Renhållarträffen, Tanktransportdagen, Transportpolitisk debatt, företagsledarkonferens samt medlemsmöten runt om i landet. Vi deltar och arrangerar även seminarier under Almedalsveckan på Gotland. Och inte att förglömma, vårt årsmöte som sker i maj varje år.
 

Nedan finner ni inbjudningar till och information om aktuella event samt en länk till vårt bokningsforumlär där ni hittar både aktuella event och utbildningar som ni kan boka in er på just nu. 

 

Till bokningsformuläret

 

Läs om våra aktuella event

2018-11-21
SÅ årsmöte i Skövde 23 maj 2019

Boka upp datumet 23 maj redan nu. Då bjuder vi in till Sveriges Åkeriföretags centrala årsmöte som går av stapeln i Skövde. Alla medlemmar är välkomna. Inbjudan och anmälningsförfarande publiceras senare på www.akeri.se. 

2018-11-16
Lantbrukskonferens 7-9 februari

Sveriges Åkeriföretags nätverk Lantbrukstransporter bjuder in till lantbrukskonferens den 7-9 februari på Rimforsa strand utanför Linköping. Ta tillfället att få en uppdatering i branschens frågor och nätverka med branschkollegor!

2018-11-13
Effektiva Transporter 25-26 april 2019

Välkommen till en helt ny konferens för er som är verksamma inom bygg-, anläggnings- och dispenstransporter. Du får en uppdatering av viktiga frågor i åkerinäringen om transport och hantering inom bygg-, anläggnings- och dispenstransporter, tyngre och längre lastbilar, förkortad väglivslängd, vinterväghållning med mera. Du kan ställa frågor samt diskutera och nätverka med transportnäringens specialister.

2018-11-12
Tanktransportdagen 11-12 april 2019

Du får en uppdatering av viktiga frågor i åkerinäringen om transport och hantering av produkter i tank och bulk, nya ADR-regler, tyngre och längre lastbilar, färdplan för fossilfrihet, utbildning och tillsyn med mera. Du kan ställa frågor samt diskutera och nätverka med transportnäringens specialister.