Header Aktiviteter

Event

Genom de aktiviteter och event vi själva arrangerar och de externa evenemang vi deltar i, vill vi öka mervärdet av medlemskapet för våra medlemsföretag. Vi vill också öka kunskapsspridningen om åkerinäringen och höja hela branschens anseende.
 
En del event arrangerar vi årligen och andra var annat år. Lastbilsmässan, Elmia Lastbil, är vårt enskilt största engagemang och arrangeras var annat år. Därtill arrangerar vi bland annat konferenser som Renhållarträffen, Tanktransportdagen, Transportpolitisk debatt, företagsledarkonferens samt medlemsmöten runt om i landet. Vi deltar och arrangerar även seminarier under Almedalsveckan på Gotland. Och inte att förglömma, vårt årsmöte som sker i maj varje år.
 

Nedan finner ni inbjudningar till och information om aktuella event samt en länk till vårt bokningsforumlär där ni hittar både aktuella event och utbildningar som ni kan boka in er på just nu. 

Till bokningsformuläret

 

Vid deltagande i våra aktiviteter hanterar vi dina personuppgifter enligt vår integritetspolicy som finns på www.akeri.se
 

Läs om våra aktuella event

2019-02-05
Rekrytering till branschen - dialogträff i Malmö 26 febr

Svensk Åkerinäring behöver fler kompetenta förare – Men var finns de? Hur utbildas de?
Välkommen till Malmö 26 febr för att diskutera hur vi kan arbeta tillsammans för att rädda utbildningsplatser och kompetensförsörjning.

2019-01-31
Regionala årsmöten i hela landet

​​​​​​Planeringen pågår för föreningarnas regionala årsmöten. Här läggs inbjudningarna ut vartefter de är klara. Aktiviteterna ser lite olika ut runt om i landet. Kolla när och var din regionala förening håller årsmöte. Du är varmt välkommen!

2019-01-31
SÅ årsmöte i Skövde 23 maj 2019

Välkommen till Sveriges Åkeriföretags centrala årsmöte i Skövde torsdagen den 23 maj. Kom och delta i diskussioner och beslut under årsmötesförhandlingarna, bli uppdaterad om Sveriges Åkeriföretags arbete och ta del av branschnyheter.

2018-12-19
Transportkonferens i Åre 14-16 mars

Välkommen till Åre på en åkarweekend med transportkonferens den 14-16 mars.
Vi erbjuder ett intressant konferensprogram där flera sakkunniga inom branschen deltar, föreningsmöte och sightseeing. Dessutom finns mycket tid att umgås, möjligheter till skidåkning och spa. 

2018-11-13
Effektiva Transporter 25-26 april 2019

Välkommen till en helt ny konferens för er som är verksamma inom bygg-, anläggnings- och dispenstransporter. Du får en uppdatering av viktiga frågor i åkerinäringen om transport och hantering inom bygg-, anläggnings- och dispenstransporter, tyngre och längre lastbilar, förkortad väglivslängd, vinterväghållning med mera. Du kan ställa frågor samt diskutera och nätverka med transportnäringens specialister.

2018-11-12
Tanktransportdagen 11-12 april 2019

Du får en uppdatering av viktiga frågor i åkerinäringen om transport och hantering av produkter i tank och bulk, nya ADR-regler, tyngre och längre lastbilar, färdplan för fossilfrihet, utbildning och tillsyn med mera. Du kan ställa frågor samt diskutera och nätverka med transportnäringens specialister.