Header Aktiviteter

Event

Genom de aktiviteter och event vi själva arrangerar och de externa evenemang vi deltar i, vill vi öka mervärdet av medlemskapet för våra medlemsföretag. Vi vill också öka kunskapsspridningen om åkerinäringen och höja hela branschens anseende.
 
En del event arrangerar vi årligen och andra var annat år. Lastbilsmässan, Elmia Lastbil, är vårt enskilt största engagemang och arrangeras var annat år. Därtill arrangerar vi bland annat konferenser som Renhållarträffen, Tanktransportdagen, Transportpolitisk debatt, företagsledarkonferens samt medlemsmöten runt om i landet. Vi deltar och arrangerar även seminarier under Almedalsveckan på Gotland. Och inte att förglömma, vårt årsmöte som sker i maj varje år.
 

Nedan finner ni inbjudningar till aktuella event samt en länk till vårt bokningsforumlär där ni hittar både aktuella event och utbildningar som ni kan boka in er på just nu. 

 


 

Aktuella event