Utbildning i YKB - Yrkeskompetensbevis

Att utföra persontransporter och godstransporter med buss och lastbil är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Från den 10 september 2016 krävs att du har ett yrkeskompetensbevis för att få köra godstransporter med tung lastbil. 

Här kan du läsa om det senaste som gäller kring YKB: www.akeri.se/sv/senaste-nytt-om-ykb

Vi erbjuder fysisk YKB-fortbildning om 35 timmar på många olika orter i landet. 
Vi erbjuder endast fortbildning för godstransporter.

 

På vår bokningssida hittar du alla bokningsbara kurser:

Till bokningssidan

 

 

 

Krav på yrkeskompetensbevis

Från den 10 september 2016 krävs att du har ett yrkeskompetensbevis för att få köra godstransporter med tung lastbil. Motsvarande krav gäller för persontransporter med buss sedan den 10 september 2015. Nu måste alltså även du som omfattas av "hävdvunnen rätt" ha och medföra ditt yrkeskompetensbevis vid körning. Om du saknar ett yrkeskompetensbevis måste du gå en fortbildning. Sveriges Åkeriföretag erbjuder YKB-fortbildning 35 timmar.

 • Vi erbjuder ett långsiktigt samarbete som stabil leverantör.
 • Våra kursledare har en gedigen kompetens inom ett brett område.
 • Vi står i kontinuerlig kontakt och samarbete med Transportstyrelsen.
 • Vi har en tydlig utbildningsplan med förankring hos de övriga stora utbildningsaktörerna.
 • Vi anpassar oss efter dina behov och utbildar både under vardagar och helger.
 • Vi erbjuder öppna kurser och företagsförlagda YKB-kurser. Kontakta oss för offert.

Kursavgifter

På öppna delkurser (fysisk utbildning) gäller följande priser:

 • Medlemmar vardag 1500 kr*
 • Medlemmar helg 1750 kr*
 • Icke medlemmar vardag 2000 kr*
 • Icke medlemmar helg 2250 kr*

Priserna är exklusive moms och avser per delkurs och deltagare. Som medlem har du alltså 500 kr i rabatt.
I kursavgiften ingår Åkerihandboken, kaffe samt lunch. 
Vid bokning via telefon eller mail tillkommer en administrativ kostnad om 100 kr per deltagare.
 

Öppna delkurser digital utbildning  - erbjuds för närvarande inte 

 • Medlemmar vardag 1200 kr*
 • Medlemmar helg 1450 kr* 
 • Icke medlemmar vardag 1700 kr*
 • Icke medlemmar helg 1950 kr*

Priserna är exklusive moms och avser per delkurs och deltagare. Som medlem har du alltså 500 kr i rabatt.
I kursavgiften ingår digitala Åkerihandboken.
* Vid bokning via telefon eller mail tillkommer en administrativ kostnad om 100 kr per deltagare.

Här kan du läsa om det senaste som gäller kring YKB: www.akeri.se/sv/senaste-nytt-om-ykb

 

Företagsförlagd YKB 

 • Priser från 806 kr exkl moms.

Läs mer om våra företagsförlagda YKB-kurser och se priserna här. Vid bokning av digital företagsförlagd YKB-utbildning ges en rabatt på 500 kr (exkl moms) på det totala beloppet. 

Kurstider

Våra kurser genomförs normalt kl 8-16:30. Vid företagsförlagd YKB-utbildning kan företaget välja att starta annan tid, men undervisningstid ska vara 7 timmar plus raster. 

 

Rapportering till Transportstyrelsen

När du går hela din YKB-fortbildning hos Sveriges Åkeriföretag rapporterar vi dig till Transportstyrelsen när du är klar med alla fem delkurser. Om du gått YKB hos annan utbildare är detta viktigt att tänka på för dig:

Senast i samband med att du går sista delkursen behöver du ha skickat in ev. intyg om du har gått YKB-kurs hos annan utbildare än Sveriges Åkeriföretag. Skicka externa intyg till intyg@akeri.se. Intyg från annan utbildare än Sveriges Åkeriföretag måste inkomma till oss före kursstart då sent inkomna intyg kan göra att du inte blir godkänd och måste göra om en av tidigare kurser. Detta beror på att vi som utbildare omgående måste rapportera in komplett fortbildning till Transportstyrelsen efter att sista delkursen är genomförd.

Läs mer om lagkraven kring YKB

Här kan du läsa om det senaste om YKB: www.akeri.se/senaste-nytt-om-ykb.

Att utföra persontransporter och godstransporter med buss och lastbil är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför finns en lag och en förordning som reglerar krav på yrkesförarkompetens för att få utföra sådana transporter. Lagen innehåller bland annat krav på grundutbildning, som efter godkänt prov leder till ett yrkeskompetensbevis. Yrkeskompetensbeviset gäller i fem år. Därefter krävs att föraren går en återkommande fortbildning vart femte år för att förnya beviset. En fortbildning omfattar minst 35 timmar och kan delas upp i delkurser som är på minst 7 timmar vardera.

Särskild grundutbildning

De personer som tagit C-körkort efter den 10 september 2009 och avser att arbeta som förare av tung lastbil ska gå igenom en särskild grundutbildning för att få Yrkeskompetensbevis (YKB). Utbildningen ska omfatta minst 280 timmar för förare under 21 år och minst 140 timmar för förare över 21 år.

Denna utbildning genomför inte vi på Sveriges Åkeriföretag, utan hänvisar till gymnasieskolor, trafikskolor och andra utbildningssamordnare.

 

 

Har du några frågor om denna kurs?

Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på telefon: 010-510 54 00
via mail till: utbildning@akeri.se eller via kontaktuppgifterna nedan.

Yrkeskompetensbevis (YKB)

Den 10 september 2009 trädde den nya lagen om yrkesförarkompetensbevis för förare av transporter som sker i kommersiellt syfte med körkortsbehörigheterna C, C1 och C1E i kraft. Lagen gäller också för förare av transporter med körkortsbehörigheterna D, D1 och D1E och DE. Kompetenskravet innebär att förarna ska ha kunskap om fordon och olika typer av transporter. De ska också känna till olika regler och bestämmelser som styr hur godstransporter och persontransporter ska genomföras. All utbildning ska genomföras av särskilt godkänd utbildare. Undantagna från krav på yrkeskompetensbevis är förare av fordon

 • vars högsta tillåtna hastighet inte överstiger 45 km/h
 • som används av eller står under kontroll av Försvarsmakten, Kustbevakningen, Tullverket, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller Räddningstjänsten
 • som provas eller förflyttas på väg i samband med tekniskt utvecklingsarbete, reparation eller underhåll
 • som är nya eller ombyggda och ännu inte har tagits i drift i transportverksamhet
 • som används i nödsituationer eller för räddningsinsatser
 • som används vid övningskörning enligt författningar om körkort eller körträning för yrkeskompetensbevis enligt denna lag
 • som används för icke-kommersiell persontransport eller för godstransport för privat bruk
 • som används för att transportera material och utrustning som föraren ska använda i sitt arbete, under förutsättning att framförandet av fordonet inte är förarens huvudsakliga sysselsättning

YKB-utbildning på distans

Under 2021 var det möjligt att genomföra hela sin YKB-fortbildning om 35 timmar på distans (digitalt) och detta upphörde att gälla från 1 januari 2022. Sverige har återgått till att max 12 timmar är tillåtet att genomföras på distans. Alla distanstimmar som är gjorda innan 31 december 2021 godkänns, men om du har gått minst en kurs på distans under din pågående YKB-fortbildningsperiod kan du inte gå fler digitala kurser i den perioden. 
Kontakta oss vid frågor om vad som gäller då reglerna kan ändras. Vi erbjuder i dagsläget inga digitala YKB-kurser.