Kollegahjälpen

- någon som lyssnar om olyckan är framme!

Kollegahjälpen är ett stöd för dig som varit med om till exempel en trafikolycka, ett rån eller ett överfall. Genom Kollegahjälpen får du telefonkontakt med en förare eller en åkeriföretagare som varit med om samma sak – och som vet hur det är.

Du kan kontakta Kollegahjälpen för något som hänt nyss eller för länge sedan. Det är aldrig för sent att få hjälp!

Ring SOS Alarm 020–59 60 00. 

Kollegahjälpen...

…är ett nätverk av förare och åkeriföretagare som vet vad det innebär att arbeta på vägen. Många av dem har själv erfarenheter av trafikolyckor, rån eller överfall. De är i första hand en kollega och medmänniska som lyssnar. Samtalet liknar mer ett snack mellan vänner. 

Ring SOS Alarm 020-59 60 00! 

Du som lastbilsförare kan ringa själv, men även anhöriga, arbetskamrater eller arbetsgivare kan ringa. 

SOS Alarm kontaktar den Kollegahjälpare som finns närmast. Sedan kommer Kollegahjälparen och föraren överens om hur de ska gå vidare. Alla Kollegahjälpare har utbildats i bland annat chockreaktioner och vilket stöd som behövs. 

Kollegahjälpen drivs av Sveriges Åkeriföretag och TYA, i samarbete med Volvo, Scania och Länsförsäkringar.

Läs mer på kollegahjälpens hemsida