headerbild handslag

Köp- och avtalsrätt

Köp- och avtalsrätt är viktigt för alla åkare att känna till. Många ingår avtal utan att ens känna till det, och andra skriver på komplicerade avtal utan att vara helt införstådda med vad avtalet innebär. Vi på SÅ Juridik kan hjälpa till, så att ni slipper känna oro över exempelvis transportavtal eller fordonsköp, eller hjälpa till om det har uppstått problem. 

Har ni frågor eller funderingar och är i behov av rådgivning rekommenderar vi er att ta kontakt med SÅ Juridik som har gedigen erfarenhet av bland annat upprättande av transportavtal eller köpehandlingar och erfarenhet av affärsjuridiska tvister på transporträttsområdet. Vi arbetar med många rättsområden, hör av er för att veta om vi kan hjälpa till i ert fall!

 

Varför avtal viktigt? 

Ett avtal är en överenskommelse mellan två eller flera parter som innebär rättigheter eller skyldigheter för parterna. Avtal kan vara både skriftliga och muntliga, och kommer till genom anbud och accept. Utgångspunkten, särskilt mellan näringsidkare, är att avtalsfrihet råder och parterna är i många fall fria att inom rimliga gränser komma överens om vilka villkor som ska gälla och parterna kan i många fall avtala bort lagstiftning. Det är exempelvis vanligt att köprättsliga regler avtalas bort genom det finstilta, och om inte båda parter är fullt medvetna om vad som står i det finstilta kan ofta tvister uppstå. När det kommer till muntliga avtal kan problem uppstå med en så enkel sak att bevisa att ett avtal faktiskt finns. 

Jämte trafiktillstånd är transportavtal, lokalhyresavtal, leasing, försäkringar och lastbilsköp bland det allra viktigaste för ett åkeri. En förståelse för dessa avtal kan i många fall vara nyckeln till en lönsam och stabil verksamhet. Detta inte minst eftersom utgångspunkten är att ett ingånget avtal gäller, oavsett om det är bra eller dåligt. Vi kan hjälpa till med att granska avtal, se över om det finns kostnadsdrivande punkter, betungande åtaganden eller friskrivningar som gör uppgörelsen riskabel i förhållande till eventuell avkastning.

 

Avtalshjälpen

Avtalshjälpen

Ta del av vår ”checklista – avtal” med instruktioner, som ett hjälpmedel för er inför och under en avtalsförhandling.

Läs mer.


 

Vanliga frågor 

Här finner du vanligt förekommande frågor angående Köp- och avtalsrätt

Fråga
Jag har blivit utsatt för en s.k. bluffaktura – hur gör jag?
Svar

Bluffakturor är vanligt förekommande inom branschen. Viktigast är att fakturan bestrids omgående. Ett bestridande behöver inte vara komplicerat utan det handlar enbart om att göra det klart avsändaren att betalningsansvar inte godtas och på vilka grunder. Det räcker med 3-4 rader, bestridandet ska innehålla uppgift om vilken faktura det gäller och att du bestrider samt grunder till varför. Observera att bestridandet med fördel skickas per e-post eftersom det är viktigt att man sparar en kopia av bestridandet.  

Vill Ni läsa mer om bestridande av faktura finns bra information på Polismyndighetens hemsida: https://polisen.se/utsatt-for-brott/olika-typer-av-brott/bedrageri/fakturabedrageri/

Fråga
Jag har blivit lurad/vilseledd att ingå ett avtal – hur tar jag mig ur detta?
Svar

Vilseledande att ingå avtal kan föranleda att avtalet anses som ogiltig enligt avtalsrättsliga regler. Observera att det ska röra ett aktivt vilseledande exempelvis vilseledande rubricering som får mottagaren att tro att det är ett reklamutskick eller en uppmaning till komplettering till en statlig myndighet eller dylikt. Kontakta SÅ Juridik för mer information.  

Fråga
Jag har skrivit på ett avtal men ångrar mig – finns det en ångerrätt?
Svar

Huvudregeln för näringsidkare är att någon ångerrätt inte finns och således att ett ingånget avtal ska hållas. Enbart det faktum att avtalet är dåligt innebär inte i sig att man kan strunta i sina förpliktelser. Det finns dock en del ogiltighetsregler i lagstiftningen som eventuellt kan aktualiseras. Kontakta SÅ Juridik för mer information.  

Fråga
Jag har ett avtal som inte reglerar uppsägningstid – kan man säga upp ett sådant omedelbart?
Svar

Kort och gott är svaret nej, om det gäller uppsägning. Det finns ingen generell regel om uppsägningstid. Finns ingen avtalad uppsägningstid har i praxis framkommit att en ”skälig” uppsägningstid ska beaktas. Vad som är skäligt är svårt att sia om. Finns det svåra missförhållanden kan istället hävning bli aktuellt, då gäller andra tidsfrister. Kontakta SÅ Juridik.  

Fråga
Muntligt avtal – lika giltigt som ett skriftligt?
Svar

Avtal, skriftliga som muntliga är lika giltiga. Om det enbart finns ett muntligt avtal är det dock väldigt svårt att bevisa vad det muntliga avtalet innehåller om parterna under avtalstiden blir oense. SÅ Juridik anser ett skriftligt avtal, i vilket man i vart fall hänvisar till Alltrans 2007, är att föredra över ett muntligt avtal. För att vara på den säkra sidan, kontakta SÅ Juridik.  

Fråga
Hur reklamerar jag ett köp?
Svar

Ta kontakt med säljaren av varan och förklara vad felet består i. En sådan kontakt sker antingen via e-post, post eller telefon. Om man ringer och reklamerar föreslår vi att man efter samtalet skickar ett e-post med en bekräftelse på vad säljaren och köparen diskuterade. Det är inte nödvändigt att i en första reklamation specificera vad man önskar för påföljd, detta ska dock göras senare.  

Fråga
Om det är fel på den vara jag har köpt – vad kan jag förvänta mig av säljaren?
Svar

Först måste noteras att det står fritt för parterna att avtala om vilka villkor som ska gälla för köpet, vilket innebär att köparens och säljarens rättigheter och skyldigheter kan regleras i avtalet. Om inte något annat har avtalats gäller köplagen mellan näringsidkare. Det är dock väldigt vanligt att köplagen har avtalats bort. De påföljder som kan aktualiseras enligt köplagen är avhjälpande, omleverans, prisavdrag och hävning, jämte skadestånd. Viktigt är att köparen undersöker varan vid leverans och snarast reklamerar eventuella fel till säljaren. Något allmänt svar om och vilken påföljd som är aktuell går inte att lämna. Har ni köpt en vara som visat sig vara behäftad av fel kontakta då snarast SÅ Juridik för råd och tips om vilka påföljder som kan vara aktuella i just ditt ärende.  

Här finner du fler vanligt förekommande frågor och svar som kan vara till hjälp för dig som åkeriföretagare.

Frågor och svar


 

Kontakta oss

 Ring Sveriges Åkeriföretag: 010 – 510 54 00