Skogslogistik

Nätverket för Skogslogistikföretagen, SLF bildades för att ge utvecklingen av branschfrågorna högre höjd och för att ge skogs- och energibolagen en tydlig part när det gäller frågor som berör skogslogistik. Tack vare nätverket kan kompetens och utbildning samordnas effektivt. Det finns också ett behov av ett nationellt nätverk för att kunna minska olikheterna i den logistiska dokumentationen.

Transporthandledning

Transporthandlingen är vägledande för skogstransporterna i dialogen mellan transportören och transportbeställaren. Vissa skogsbolag har börjat åberopa den i sin avtal.
Transporthandledning | Biometria
 

Nätverkets syfte

 • Att främja en ändamålsenlig utveckling av medlemmarnas verksamhet att arbeta med konkurrensneutrala frågor inom råvarutransporter till skogsindustrin och biobränslen
 • Att tillvarata och stödja medlemmarnas intressen inom skogslogistik
 • Att verka för att medlemsföretagen arbetar under sunda och lagliga verksamhetsformer
 • Att stärka branschens anseende
 • Att verka för god utbildning
 • Att bevaka och framhäva skogslogistikföretagens intressen, stödja medlemmarnas näringsverksamhet och i övrigt sprida kännedom om skogslogistikföretagens betydelse samt hålla medlemmarna informerade i yrkesangelägenheter
 • Att fungera som remiss- och utredningsorgan i ärenden där ett representativt uttryck för medlemmarnas gemensamma uppfattning erfordras
 • Att bevaka näringens intressen hos regering/riksdag, myndigheter och institutioner inom verksamhetsområdet  


Nätverket 

 • ska vara en tydlig part i skogslogistiska frågor och driva på utvecklingen
 • styrs genom styrgruppen som utses av medlemsföretag som verkar inom skogslogistik
 • driver frågor inom virkesmätning, IT-system, verksamhetsutveckling, trafiksäkerhet, miljö och transporteffektivitet
 • skapar regionala mötesplatser inom nätverket
 • verkar för nätverksbyggande genom konferenser och utbildningar
 • verkställer tagna beslut
 • behandlar löpande frågor som ligger i linje med nätverkets syfte och övergripande mål


Styrgrupp

 • Richard Ferm, Ordförande, Sundsvall, VD Fermgruppen AB 
 • Pehr Sundblad, Växjö, Träfrakt Götaland AB 
 • Anders Andersson, Segersta/Bollnäs, VD Ulf Andersson Åkeri AB 
 • Johan Sundberg, Källeryd, Sundbergs Åkeri 
 • Thomas Härgestam, Storuman, Härgestams Åkeri AB 
 • Johnny Andersson, Ätran, MH Skogstransporter AB
 • Anders Ringbjer, Piteå, VD Pohjanen & Ström Transport AB
 • Johan Svensson, Karlstad, VSV Unite
 • Anders Örtendahl, Ransäter, Westan Logistik
 • Christian Ottosson, Ucklum, L-A Ottossons Åkeri AB  

Säkra avlägg

Dessa filmer är nya (2023) och väldigt illustrativa och kan hjälpa dig som åkeri i dialogen/diskussionen med transportbeställaren.

Nyheter

2022-09-01
Skogstransportörsträffar på fem orter

Våra skogstransportörsträffar genomförs på fem orter under hösten. Några aktuella ämnen är utbyggnaden av BK4-vägar, kompetensbristen, utvecklingsfrågor och transportekonomi.

2021-01-15
Välkommen på webinarium om längre & tyngre fordon!

Det nuvarande ETT-projektet (En Trave Till) har löpt i fyra år och börjar göra avtryck i skogstransportörernas vardag. Längre och tyngre fordon blir tillåtna på allt fler vägar (BK4-vägar) och vi börjar få allt mer inblick i vad som krävs av framtidens transportfordon och de vägar de ska köras på.

2020-12-14
Skogstransportörer slipper betala tusentals kronor i kundtjänstavgift

Efter påtryckningar från Sveriges Åkeriföretags nätverk SLF, Skogslogistikföretagen, har Biometria ändrat sin debiteringsprincip för kundtjänstärende så att den inte längre läggs på transportören. Istället läggs kostnaden från 1 december 2020 på den som har avtal med Biometria. En förändring som sparar tusentals kronor åt transportörsföretagen. 

2020-11-11
Nätverket Skogslogistikföretagen – lyfter skogstransportörernas frågor 

Införandet av 74 ton och utbyggnaden av BK4-vägnätet, inte minst i koppling till ekonomi, utvecklingen av fjärrmätning och kompetensförsörjning är tre högaktuella frågor som Skogslogistikföretagen arbetar med. 

2020-10-02
Krav på krönta bankar från 1 februari 2021

Senast den 31 januari 2021 måste samtliga fordonsenheter, vars virke mäts in via bildmätrigg, ha sina bankar uppmätta och märkta. Efter detta datum kommer fordonsenheter som inte har krönta bankar och synlig märkning att bli mätningsvägrade av Biometria på bildmätplatser. 

Kontakt