http://www.recycling.se/beast

Artikelnummerregister

Sveriges Åkeriföretag har tagit fram ett branschgemensamt artikelnummerregister för lastbilar och tjänster. Sveriges Åkeriföretag ansvarar för att tillhandahålla artikelnummerregister via hemsidan för de aktörer som vill använda den.

Byggbranschen utvecklar sina e-affärer genom framtagen branschstandard av BEAst (Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard) och det gör BEAst till den naturliga mötesplatsen för allt som rör e-handel, B2B, EDI och e-kommunikation och kopplat till att man kommunicerar digitalt har behovet ökat med att arbeta med artikelnummer för olika typer av produkter och tjänster. Flera branschorganisationer har tagit fram branschgemensamma artikelnummer för sina branscher och det finns idag för lastbilar, arbetsmaskiner, berg- och grusmaterial samt återvinning. 

Sveriges Åkeriföretag ansvarar för att tillhandahålla artikelnummerregister via hemsidan för de aktörer som vill använda den. Det är dock alltid respektive medlem som avgör i vilken omfattning. Vår uppfattning är att om byggbranschen standardiserar upphandlingar och inköp i elektroniska system enligt denna artikelstruktur så ligger det i respektive medlemsbolags intresse att ta fram lösningar som möjliggör detta.

Artikelnummerregister finns tillgänglig både i pdf-format, och i excel. Förvaltning av register kommer ske via Sveriges Åkeriföretags nätverk för bygg- och anläggningstransporter, och ändringar kommuniceras via Sveriges Åkeriföretags hemsida.


LADDA NER ARTIKELNUMMERREGISTREN 
 

Version 4.6 - Aktuell version, publicerad 20240617


Version 4.4 - Utgående version för äldre upphandlingar


Artikelnummer för andra branscher

Här hittar ni Sveriges Bergmaterialindustris. -> LÄNK 
Här hittar ni Återvinningsindustriernas artikelnummerregister. -> LÄNK
Här hittar ni Maskinentreprenörernas maskinklassningslista. -> LÄNK

 

 

KONTAKT