Bränslepris Sveriges Åkeriföretag

Vad händer med bränslepriserna?

Priset på diesel har varit minst sagt ostadigt under två senaste åren. När priset var som högst närmade det sig 29 kr/liter. Kostnaden för diesel har sedan dess minskat men kostnadsökningen och de ständiga skiftningarna i pris är en enorm utmaning för många av våra medlemsföretag. 

Priset på drivmedel styrs bland annat av reduktionsplikten, tillgänglighet och pris på biobränslen, världsmarknadspris på olja, den svenska kronans värde och skattepolitik. 

Som branschorganisation pekar vi på effekterna av att bränslet blir dyrare och dyrare. Vi konkurrerar på en internationell marknad, både kring import och export av varor där åkerinäringen är länken i affärerna. Höga skatter och höga bränslepriser gör att Sverige minskar sin attraktionskraft radikalt. Höga kostnader gör det inte heller lättare att ställa om transportsystemet när alternativen elektrifiering, vätgas med flera tekniska lösningar i stor utsträckning ännu inte har hunnit utvecklas för att i större omfattning bli ett ekonomiskt tillgängligt alternativ.

Ulric Långberg

Det är orimligt att åkeriföretagen ska behöva ta kostnadsökningen för bränsle på egen hand. Nu behövs insatser för att undvika en våg av konkurser runt om i landet.

Ulric Långberg, samhällspolitisk chef, Sveriges Åkeriföretag

För att få en förändring är det nog endast högre transportkostnader som kan göra skillnad, därför är det viktigt att fraktpriserna verkligen speglar kostnadsökningarna. Att bara kräva att staten sänker skatten har tyvärr hittills inte visat sig fungera. Siffrorna i SÅ Index som bygger på underlag från SCB talar sitt tydliga språk. Vi har understrykt för våra politiker att det blir kostsamt för både AB Sverige och staten när dessa ökade kostnader ska betalas av offentlig sektor såsom kommuner, landsting och statliga verk. 

Kostnadsökningen på bränsle beror bland annat på den ökade inblandningen av biodrivmedel som krävs till följd av reduktionsplikten samt på ökade marknadspriser. Priset på drivmedel är grunden och förutsättningen för sund konkurrens och lika villkor i åkerinäringen sett till en global marknad. Vi föreslår bland annat:

 • Öka inhemsk produktion av biobränslen och vidta andra åtgärder för att minska kostnaderna som den ökade inblandningen av biobränslen i reduktionsplikten medför
 • För att stärka svensk åkerinäring och näringslivets konkurrenskraft bör drivmedelsskatter i Sverige inte vara högre än i det nya förslaget till Energiskattedirektiv 
 • De skattenivåer som föreslås bör vara harmoniserade mellan EU:s länder så att de inte ensidigt behöver höjas i Sverige 
 • Ta bort den årliga BNP-Indexeringen på bensin och diesel 


Index 

Med SÅ Index kan både säljare och köpare av transporter på ett enkelt sätt reglera kostnadsförändringar vid lastbilstransporter med underlag från SCB, Statistiska Centralbyrån. Det är när förhållandet mellan kostnader och priser bibehålls över tid, som förutsättningar för en hållbar och långsiktig affär skapas för båda parter. Tänk på att det inte bara är dieseln som ökar i pris och ska indexeras. Läs mer på transportindex.se

Metod för veckovis avläsning
Sveriges Åkeriföretag har tagit fram ett förslag på hur en veckovis justering av drivmedelskostnader kan göras. Läs mer.

 

Avtalshjälpen - Att skriva avtal

 • Vi får ofta frågor om avtal och förslag på avtalsklausuler. Vi förordar alltid skriftliga avtal och har därför satt ihop en ”checklista – avtal” med instruktioner, som ett hjälpmedel för er inför och under en avtalsförhandling. Läs mer. 
 • Många av våra medlemmar har kunder som kräver förnybara drivmedel under en längre tid i sina transportupphandlingar. Det finns en osäkerhet i tillgången på rena biodrivmedel i Sverige framöver vilket bör tas med i avtalet. Hänvisa gärna till vår skrivning om detta till dina kunder. Ni hittar denna här. 


SÅ Webbkalkyl

Att kunna beräkna sina transportkostnader är A och O för ett åkeriföretag. Vårt verktyg SÅ Webbkalkyl är framtaget för att hjälpa dig i detta arbete. Så webbkalkyl består av en digital utbildning i transportekonomi samt ett verktyg för att både konstandsberäkna dina transporter och göra en ekonomisk uppföljning av dessa. Läs mer. 

 

Webbinarie - Så hanterar du ökade drivmedelskostnader

Den 9 februari genomfördes ett webbinarium som gav deltagarna fördjupad kunskap om prisutvecklingen på drivmedel och hur du som åkeriföretag kan hantera kostnadsförändringar i dina avtal. Missade du webbinariet kan du se det i efterhand. Länk. 

Vad kan ni som åkeriföretag göra

Som åkeriföretag är kundrelationen och samarbetet viktigt. En affärsrelation bygger på kunskap, tillit och förtroende. Det finns flera åtgärder som kan göras beroende på hur er affärsrelation ser ut idag. Vi på Sveriges Åkeriföretag finns alltid att rådfråga.

 • Säkerställ att ni har kontroll på det egna företagets kostnader och intäkter för att kunna föra en konstruktiv dialog med dina kunder
 • Läs in dig på index och teckna inga nya avtal utan indexreglering
 • I avtal utan indexreglering måste ni tillsammans med er kund hitta en lösning på den kraftiga kostnadsökningen. Den ska inte enbart läggas på dig som åkeriföretag. Läs igenom era avtal. I många finns inskrivet om extraordinära omständigheter
 • Alla möjligheter till tilläggsfakturering och/eller extra indexreglering måste undersökas för att kostnaderna ska hamna hos dem som köper transporter. Även offentlig sektor och statliga verk måste skapa utrymme i sina budgetar, annars blir man utan transporter
 • Många åkare säger att det tar tid att få igenom kostnadshöjningar för transporter, och att det är utmanande att få pengarna att räcka till bränsleräkningarna under tiden. För en dialog med din kund kring detta och försök hitta en lösning. I nästa avtalsskrivning bör tiden mellan indexreglering ses över
 • Verktyg för att visa på kostnadsförändringar och juridiks hjälp med avtalen finns att tillgå hos Sveriges Åkeriföretag, men vi får inte förhandla fraktpriser, det måste åkerier och dess centraler göra med sina kunder

 

Ta hjälp av oss på Sveriges Åkeriföretag

Som branschorganisation finns vi alltid tillgänglig för våra medlemmar. Vi arbetar bland annat med:

 • Politik- och myndighetspåverkan. 
 • Dialogmöten med upphandlare och transportköpare
 • Utbildning, verktyg och rådgivning om Index
 • Utbildning, verktyg och rådgivning i transportekonomi och affärsmannaskap
 • Juridisk rådgivning om exempelvis avtalsskrivning
 • Checklistor för innehåll och skrivningar i avtal
 • Informationsspridning, omvärldsbevakning och prognoser
 • Fair Transport – unik hållbarhetscertifiering för att öka konkurrenskraften hos våra medlemsföretag

 

Kontakt

Våra medarbetare finns tillgängliga för dig:

Telefon: 010-510 54 00
Epost: medlemsservice@akeri.se

Sveriges Åkeriföretag i media 2021-2023

27/10 Regeringskansliet - Tillfälligt sänkt skatt på drivmedel från 1 januari 2023.
7/10 P4 Halland - Vi kommenterar bränslepriset
4/10 Pressmeddelande från SÅ: Politiker missade chansen - bränslepriset höjs kraftigt.

 

Vår kommentar kring regeringens stödpaket - Fortsatt akut situation för åkeriföretagen. 

DI - Åkeriföretagen sågar regeringens stödpaket: ”Luften går ur hela branschen”
Arbetarbladet - Regeringens bilstödpaket sågas: "Alldeles för lite"
Gefle Dagblad - Regeringens bilstödpaket sågas: "Alldeles för lite"
Tidningen Proffs - SÅ: Regeringens åtgärdsförslag en stor besvikelse
Maskinentreprenören - Sveriges Åkeriföretag imponeras inte av regeringens bränsleprispolitik
Piteå-Tidningen - Piteåborna sågar stödpaket för drivmedel: "Sänka med 1,80 ger ju inget"
SR - Vi har krisen nu - inte om några månader.
SR - Regeringens stödpaket sågas: Ett slag under bältet

 

Debattartikel - Till dig som politiker. Hur viktig är åkerinäringen för dig.

Tidningen näringslivet - Hans bränslenota rusar 20 miljoner – bransch i fritt fall
Åkeri och Entreprenad - Debattartikel från Sveriges Åkeriföretag
Kuriren - Hur viktig är åkerinäringen för dig som är politiker?
Arbetarbladet - Till dig som är politiker, hur viktig är åkerinäringen för dig?
Sundsvalls Tidning - Debatt Hög tid att bekänna färg – hur viktig är åkerinäringen för dig, politiker?
Sundsvalls Tidning - Bränslesmäll för åkerier – priserna skjuter i höjden och oron ökar: "Kniven på strupen för branschen"
Omni Ekonomi - Dieselpriserna hotar företag i åkerinäringen: ”Katastrof”
Närkes Allehanda - Politiker, hur viktig är åkerinäringen för dig?
Byggvärlden - Akut situation för åkeriföretagen - kan drabba byggleveranser
Pitetidningen - Politiker: Hur viktig är åkerinäringen för dig?
Bärgslagsbladet - Politiker: Hur viktig är åkerinäringen för dig?
Östersundsposten - Politiker: Hur viktig är åkerinäringen för dig?
Gefle Dagblad - Debatt Politiker: Hur viktig är åkerinäringen för dig?
Dala Demokraten - Debatt Hur viktig är åkerinäringen?
Skaraborgs Allahanda - Politikerna glömmer bort åkerinäringen


Nya ST Tidning - Åkeribranschen: "kunden måste betala"
Skaraborgsbygden - Rekordhögt pris på drivmedel
Gefle Dagblad - Skenande bränslepriser oroar: "Det är horribelt" 
Transportochlogistik - Bränslepriserna fortsätter öka rekordsnabbt
DI - Åkerierna faller i bränslerallyt
DITV - Sveriges Åkeriföretag. Det är kris. Åtgärderna kan inte vänta en månad.
SvD - Åkerier klarar inte det höga dieselpriset.
Expressen - Hutlösa bränslepriser slår mot hela samhället. 
Skaraborgs Allehanda - Bränslepriser pressar åkerierna: ”Marginalerna är små från början
Dala Demokraten - Debatt Allt högre bränslepriser är samhällsfarligt
Nerikes Allehanda - Är målet att AB Sverige ska konkurreras ut?
Hela Hälsingland - Höga bränslepriser på drivmedel slår hårt mot konsumenterna: "kommer ta död på Sverige."
Mariestads-Tidningen - Bränslepriserna pressar åkerierna: "Marginalerna är små från början."
SVT - Åkeriägaren. "Det är tokigt, priset slår ut en hel näring."
SR Ekot - Hur dyrt får det bli att tanka?
SVD - Hård kritik från åkerier: Bilarna måste ju rulla 
Göteborgsposten - Sänk koldioxidskatten för att rädda svenska åkeriföretag
Tidningen näringslivet - Efter höjda dieselpriser - konkursvåg hotar åkerierna
Carup.se - Bränslepriserna ökar  en större kris än pandemin
Dagens PS - Bränslepriserna ökar  en större kris än pandemin
Branschaktuellt - Larmet: En konkursvåg hotar åkeriföretag
Tidningen proffs - SÅ: ”Åkeriföretag inom bygg- och anläggning hårt drabbade av höga bränslepriser

- Debatt/insändare - Det höga dieselpriset - Är målet att konkurrera ut AB Sverige?

NA - Är målet att konkurrera ut Ab Sverige?
Jönköpings Tidning - EU måste ha samma skattenivåer för drivmedel
Hela Hälsingland - Är målet att konkurrera ut AB Sverige?
Nya Wermlands Tidning - Är målet att konkurrera ut AB Sverige?
Sundsvalls Tidning - Det höga bränslepriset - är målet att konkurrera ut AB Sverige?
Säffle-Tidningen - Det höga bränslepriset - är målet att konkurrera ut AB Sverige?
Dalslänningen - Dieselpriset högst i världen
Svensk Åkeritidning - Det höga bränslepriset - är målet att konkurrera ut AB Sverige?
Gefle Dagblad - Det höga bränslepriset - är målet att konkurrera ut AB Sverige?
Barometern OT - Det höga dieselpriset - Är målet att konkurrera ut AB Sverige?
Arbetarbladet - Svensk Åkerinäring riskerar att konkurreras ut
Östersundsposten - Det höga dieselpriset. Vilka konsekvenser får det för AB Sverige?
Västerbottens Folkblad - Dagens dieselpris utkonkurrerar oss.
Kuriren.nu - Dieselpriset - Vägen att konkurrera ut AB Sverige.
Lidköpingsnytt - Ska dieselpriset få Sverige på knä?
Frykdahlsbygden - Är målet att konkurrera ut AB Sverige?
Smålänningen - Det höga dieselpriset - Är målet att konkurrera ut AB Sverige?
Hallandsposten - Är målet att konkurrera ut AB Sverige?
Tidningen Trailer - Det höga dieselpriset - Är målet att konkurrera ut AB Sverige?
Tidningen Proffs - Det höga dieselpriset - Är målet att konkurrera ut AB Sverige?


- Flertalet uppföljande inslag kring våra utspel

Dagens PS - Bränslepriserna ökar - "en större kris än pandemin"
DI - Dieselpriserna slår hårt mot åkerierna - konkursvåg hotar
Västerbottens Kuriren - Skenande dieselpriser slår hårt mot åkerinäringen. 
Barometern OT - Sveriges Åkeriföretag: ”Enorm utmaning att få betalt”
Dagens Industri - Transportpriserna kan öka 20 procent
Sveriges Åkeriföretag - Drivmedelspriserna högt upp i debatten
DITv - Sveriges Åkeriföretag: Transportpriserna kan öka 20 procent
Dagens PS - Expert om dieselpriset: - En enorm utmaning
Wermlands Tidningen - De höga dieselpriserna drabbar åkeribranschen: "Det här är smärtgränsen
Sveriges Radio - Ytterligare prisökningar hos transportbolagen
Sveriges Radio - Sveriges Åkeriföretag om dieselpriset: En ond spiral
SVT - Sveriges Åkeriföretag - Vi kan inte bära ansvaret själva

- Pressmeddelande - Sveriges Åkeriföretag - Sänk koldioxidskatten på diesel!

Transportnytt - Sänk koldioxidskatten på diesel
Dagens Logistik - Sänk koldioxidskatten på diesel
Lantbruksnytt - Sänk koldioxidskatten på diesel
NSD - Dieselpriset rekordhögt: "Ett hot mot näringslivet"
Tidningen Proffs - SÅ kräver sänkt koldioxidskatt på diesel – och lite mer
Kuriren.nu - Dieselpriset rekordhögt: "Ett hot mot näringslivet"
Tidningen Trailer - Sänk energiskatten på diesel


- Pressmeddelande, Historisk ökning av fraktpriser från årsskiftet på grund av bränslepriset har fått bred spridning i media

Sveriges Radio - Höga dieselpriser drabbar lastbilsåkerier
Sveriges Radio - Dieselpriset slår hårt mot svenska åkerier
Sveriges Radio - Prognosen: Transportpriserna ökar kraftigt
Sveriges Radio - Transportbolagen höjer priserna till följd av diselpriset
SVT - Rekorddyr diesel tvingar transportföretag att höja fraktpriset
Transportnytt - Historisk ökning av fraktpriser att vänta
Transport och Logistik - Kraftig ökning av fraktpriser från årsskiftet
Tidningen Proffs - Historisk ökning av fraktpriser på grund av bränslepriset
Länstidningen Östersund - Bränslepriset en existensfråga för företagare – Krokoms åkeri: ”Det är helt galet”
Dagens Logistik - Dyrare frakt med högre bränslepriser
Hellekis Kuriren - Historisk ökning av fraktpriser från årsskiftet på grund av bränslepriset
Nya Wermlands-Tidningen - Tusenlapparna ”flyger” iväg när Sven-Olof ska tanka rekorddyrt
Omni Ekonomi - Dyr diesel pressar upp pris – åkerier varnar för höjningar
Realtid - Sveriges Åkeriföretag: Högre dieselkostnader kommer öka transportpriserna kraftigt
Avanza Bank - Sveriges Åkeriföretag: Högre dieselkostnader kommer öka transportpriserna kraftigt (Finwire)

 

- Debattartikel, Dieselpriset riskerar att slå ut åkeriföretag, publicerades i flertalet tidningar

Arbetarbladet - Dyr diesel slår mot åkerierna
Värmlands Folkblad - ”Det kommer inte gå att bedriva åkeriverksamhet”
Mariestads-Tidningen - Dieselpriset riskerar att slå ut åkeriföretag
Tidningens Näringslivet - Debatt: Dieselpriset kan slå ut åkeriföretag
Uppsala Nya tidning - Åkerierna om bränslepriserna: "Det är vansinnigt"
Sundsvalls Tidning - Debatt Dieselpriset riskerar att slå ut åkeriföretag – insatser behövs
Barometern - OT - ”Dieselpriset riskerar att slå ut åkeriföretag”
Dagens Infrastruktur - Sveriges Åkeriföretag: ”Dieselpriset riskerar att slå ut åkeriföretag”
Smålandsposten - Dieselpriset riskerar att slå ut åkeriföretag
Arbetarbladet - Dieselpriset riskerar att slå ut åkeriföretag
SVT - Branschorganisationen om strejkande mot dieselpriser: Fel väg att gå
Värmlands Folkblad - Debatt: Dieselpriset riskerar att slå ut åkeriföretag
Borås Tidning - Dieselpriset riskerar att slå ut åkeriföretag
Dala Demokraten -. Dieselpriset riskerar att slå ut åkeriföretag
Gefle Dagblad - Debatt Dieselpriset riskerar att slå ut åkeriföretag
Folkbladet - "Dieselpriset riskerar slå ut åkeriföretag"
Svensk Åkeritidning - DEBATT: ”Dieselpriset riskerar att slå ut åkeriföretag”
OP - Debatt: Dieselpriset riskerar att slå ut åkeriföretag