Bränslepris Sveriges Åkeriföretag

Vad händer med bränslepriserna?

Priset på diesel har ökat med cirka 40 % på bara ett år. Den snabba kostnadsökningen är en enorm utmaning för många av våra medlemsföretag runt om i landet. Den kraftiga prisökningen på diesel är inget som åkeriföretagen kan stå för själv. Nu behövs insatser för att undvika en våg av konkurser ute i landet.

Priset på drivmedel styrs bland annat av reduktionsplikten, tillgänglighet och pris och tillgänglighet på biobränslen, världsmarknadspriser och skattepolitik. Reduktionsplikten beslutades av riksdagen 2018 och det finns en stor politisk samsyn i detta beslut. Läs mer om reduktionsplikten hos Drivkraft Sverige.

Som branschorganisation pekar vi på effekterna av att bränslet blir dyrare och dyrare. Vi konkurrerar på en global marknad, både kring import och export av varor där åkerinäringen är länken i affärerna. Höga skatter och höga bränslepriser gör att Sverige minskar sin attraktionskraft radikalt. Höga kostnader gör det inte heller lättare att ställa om transportsystemet när alternativen elektrifiering, vätgas med flera tekniska lösningar i stor utsträckning ännu inte har hunnit utvecklas för att i större omfattning bli ett ekonomiskt tillgängligt alternativ.

Rickard Gegö - Bränslepris

Det är orimligt att åkeriföretagen ska behöva ta kostnadsökningen för bränsle på egen hand. Nu behövs insatser för att undvika en våg av konkurser runt om i landet.

Rickard Gegö, vd, Sveriges Åkeriföretag

För att få en förändring är det nog endast högre transportkostnader som kan göra skillnad, därför är det viktigt att fraktpriserna verkligen speglar kostnadsökningarna. Att bara kräva att staten sänker skatten har tyvärr hittills inte visat sig fungera. Siffrorna i SÅ Index som bygger på underlag från SCB talar sitt tydliga språk. Vi har understrykt för våra politiker att det blir kostsamt för både AB Sverige och staten när dessa ökade kostnader ska betalas av offentlig sektor såsom kommuner, landsting och statliga verk. 

Kostnadsökningen på bränsle beror bland annat på den ökade inblandningen av biodrivmedel som krävs till följd av reduktionsplikten, som höjdes vid årsskiftet, samt på ökade marknadspriser. Priset på drivmedel är grunden och förutsättningen för sund konkurrens och lika villkor i åkerinäringen sett till en global marknad. Vi föreslår bland annat:

 • Öka inhemsk produktion av biobränslen och vidta andra åtgärder för att minska kostnaderna som den ökade inblandningen av biobränslen i reduktionsplikten medför
 • För att stärka svensk åkerinäring och näringslivets konkurrenskraft bör drivmedelsskatter i Sverige inte vara högre än i det nya förslaget till Energiskattedirektiv 
 • De skattenivåer som föreslås bör vara harmoniserade mellan EU:s länder så att de inte ensidigt behöver höjas i Sverige 
 • Ta bort den årliga BNP-Indexeringen på bensin och diesel 

 

Sveriges Åkeriföretag i media om bränslepriset den senaste tiden

- Pressmeddelande - Sveriges Åkeriföretag - Sänk koldioxidskatten på diesel!

NSD - Dieselpriset rekordhögt: "Ett hot mot näringslivet"
Tidningen Proffs - SÅ kräver sänkt koldioxidskatt på diesel – och lite mer
Kuriren.nu - Dieselpriset rekordhögt: "Ett hot mot näringslivet"
Tidningen Trailer - Sänk energiskatten på diesel


- Pressmeddelande, Historisk ökning av fraktpriser från årsskiftet på grund av bränslepriset har fått bred spridning i media

Sveriges Radio - Höga dieselpriser drabbar lastbilsåkerier
Sveriges Radio - Dieselpriset slår hårt mot svenska åkerier
Sveriges Radio - Prognosen: Transportpriserna ökar kraftigt
Sveriges Radio - Transportbolagen höjer priserna till följd av diselpriset
SVT - Rekorddyr diesel tvingar transportföretag att höja fraktpriset
Transportnytt - Historisk ökning av fraktpriser att vänta
Transport och Logistik - Kraftig ökning av fraktpriser från årsskiftet
Tidningen Proffs - Historisk ökning av fraktpriser på grund av bränslepriset
Länstidningen Östersund - Bränslepriset en existensfråga för företagare – Krokoms åkeri: ”Det är helt galet”
Dagens Logistik - Dyrare frakt med högre bränslepriser
Hellekis Kuriren - Historisk ökning av fraktpriser från årsskiftet på grund av bränslepriset
Nya Wermlands-Tidningen - Tusenlapparna ”flyger” iväg när Sven-Olof ska tanka rekorddyrt
Omni Ekonomi - Dyr diesel pressar upp pris – åkerier varnar för höjningar
Realtid - Sveriges Åkeriföretag: Högre dieselkostnader kommer öka transportpriserna kraftigt
Avanza Bank - Sveriges Åkeriföretag: Högre dieselkostnader kommer öka transportpriserna kraftigt (Finwire)

 

- Debattartikel, Dieselpriset riskerar att slå ut åkeriföretag, publicerades i flertalet tidningar

Värmlands Folkblad - ”Det kommer inte gå att bedriva åkeriverksamhet”
Mariestads-Tidningen - Dieselpriset riskerar att slå ut åkeriföretag
Tidningens Näringslivet - Debatt: Dieselpriset kan slå ut åkeriföretag
Uppsala Nya tidning - Åkerierna om bränslepriserna: "Det är vansinnigt"
Sundsvalls Tidning - Debatt Dieselpriset riskerar att slå ut åkeriföretag – insatser behövs
Barometern - OT - ”Dieselpriset riskerar att slå ut åkeriföretag”
Dagens Infrastruktur - Sveriges Åkeriföretag: ”Dieselpriset riskerar att slå ut åkeriföretag”
Smålandsposten - Dieselpriset riskerar att slå ut åkeriföretag
Arbetarbladet - Dieselpriset riskerar att slå ut åkeriföretag
SVT - Branschorganisationen om strejkande mot dieselpriser: Fel väg att gå
Värmlands Folkblad - Debatt: Dieselpriset riskerar att slå ut åkeriföretag
Borås Tidning - Dieselpriset riskerar att slå ut åkeriföretag
Dala Demokraten -. Dieselpriset riskerar att slå ut åkeriföretag
Gefle Dagblad - Debatt Dieselpriset riskerar att slå ut åkeriföretag
Folkbladet - "Dieselpriset riskerar slå ut åkeriföretag"
Svensk Åkeritidning - DEBATT: ”Dieselpriset riskerar att slå ut åkeriföretag”
OP - Debatt: Dieselpriset riskerar att slå ut åkeriföretag

 

Index 

Med SÅ Index kan både säljare och köpare av transporter på ett enkelt sätt reglera kostnadsförändringar vid lastbilstransporter med underlag från SCB, Statistiska Centralbyrån. Det är när förhållandet mellan kostnader och priser bibehålls över tid, som förutsättningar för en hållbar och långsiktig affär skapas för båda parter. Tänk på att det inte bara är dieseln som ökar i pris och ska indexeras. Läs mer på transportindex.se

 

SÅ Webbkalkyl

Att kunna beräkna sina transportkostnader är A och O för ett åkeriföretag. Vårt verktyg SÅ Webbkalkyl är framtaget för att hjälpa dig i detta arbete. Så webbkalkyl består av en digital utbildning i transportekonomi samt ett verktyg för att både konstandsberäkna dina transporter och göra en ekonomisk uppföljning av dessa. Läs mer. 

Vad kan ni som åkeriföretag göra

Som åkeriföretag är kundrelationen och samarbetet viktigt. En affärsrelation bygger på kunskap, tillit och förtroende. Det finns flera åtgärder som kan göras beroende på hur er affärsrelation ser ut idag. Vi på Sveriges Åkeriföretag finns alltid att rådfråga.

 • Säkerställ att ni har kontroll på det egna företagets kostnader och intäkter för att kunna föra en konstruktiv dialog med dina kunder
 • Läs in dig på index och teckna inga nya avtal utan indexreglering
 • I avtal utan indexreglering måste ni tillsammans med er kund hitta en lösning på den kraftiga kostnadsökningen. Den ska inte enbart läggas på dig som åkeriföretag. Läs igenom era avtal. I många finns inskrivet om extraordinära omständigheter
 • Alla möjligheter till tilläggsfakturering och/eller extra indexreglering måste undersökas för att kostnaderna ska hamna hos dem som köper transporter. Även offentlig sektor och statliga verk måste skapa utrymme i sina budgetar, annars blir man utan transporter
 • Många åkare säger att det tar tid att få igenom kostnadshöjningar för transporter, och att det är utmanande att få pengarna att räcka till bränsleräkningarna under tiden. För en dialog med din kund kring detta och försök hitta en lösning. I nästa avtalsskrivning bör tiden mellan indexreglering ses över
 • Verktyg för att visa på kostnadsförändringar och juridiks hjälp med avtalen finns att tillgå hos Sveriges Åkeriföretag, men vi får inte förhandla fraktpriser, det måste åkerier och dess centraler göra med sina kunder

 

Ta hjälp av oss på Sveriges Åkeriföretag

Som branschorganisation finns vi alltid tillgänglig för våra medlemmar. Vi arbetar bland annat med:

 • Politik- och myndighetspåverkan. 
 • Dialogmöten med upphandlare och transportköpare
 • Utbildning, verktyg och rådgivning om Index
 • Utbildning, verktyg och rådgivning i transportekonomi och affärsmannaskap
 • Juridisk rådgivning om exempelvis avtalsskrivning
 • Checklistor för innehåll och skrivningar i avtal
 • Informationsspridning, omvärldsbevakning och prognoser
 • Fair Transport – unik hållbarhetscertifiering för att öka konkurrenskraften hos våra medlemsföretag

 

Kontakt

Våra medarbetare finns tillgängliga för dig:

Telefon: 010-510 54 00
Epost: medlemsservice@akeri.se