Politiker missade chansen – bränslepriset höjs kraftigt

Publicerad 2022-10-04 / 08:48 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Den första oktober höjdes priset på drivmedel vid pump med 1 krona och 30 öre då beslutet om tillfälligt sänkt energiskatt löpte ut. Sänkningen av energiskatten skulle kompensera för de höga bränslepriserna. Men trots att dieselpriset i Sverige fortfarande är bland de högsta i världen har sänkningen inte förlängts. Något som i allra högsta grad påverkar åkeriföretagen.   

De snabba kostnadsökningarna inom åkerinäringen är en stor utmaning för företagen. Förutom priset på bränsle ser vi stora prisökningar på allt från fordon, däck och reparationer. Trots bränsleklausuler skapar snabba prissvängningar likviditetsproblem då åkeriföretagen har svårt att kompensera priset mot kund i den takt som är nödvändig.

Åkerinäringen konkurrerar på en internationell marknad, både kring import och export av varor där åkerinäringen är länken i affärerna. Höga skatter och höga bränslepriser gör att Sverige minskar sin attraktionskraft radikalt. Höga kostnader gör det inte heller lättare att ställa om transportsystemet när alternativ som exempelvis elektrifiering kräver stora investeringar och ekonomiska satsningar av åkeriföretagen.

Det kan inte ha varit okänt för någon, varken regering eller riksdag att den tillfälliga sänkningen av energiskatten skulle gå ut mitt under regeringsbildningen efter valet. Trots det har ingen tagit ansvar för att förlänga sänkningen av energiskatten vilket vi anser vara oansvarigt. 

Förutom möjligheten att permanent sänka energiskatten till EU:s miniminivå har EU:s ministerråd beviljat Sverige att tillfälligt slopa energiskatten helt på bensin och diesel under tre månader. Vallöftena kring sänkningar av priset på drivmedel har avlöst varandra under årets valrörelse. Vilka löften som efterlevs återstår att se men att permanent sänka energiskatten på drivmedel till EU:s mininivå borde vara en självklarhet.