bild

Vi finns till för Sveriges åkeriföretagare

Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation och vi arbetar för en sund och lönsam utveckling av åkerinäringen.

Om Sveriges Åkeriföretag

Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation och vi arbetar för en sund och lönsam utveckling av åkerinäringen.

Åkerinäringen är en förutsättning för allt företagande och handel, för arbetstillfällen och för tillväxt. Åkerinäringen omsätter cirka 160 miljarder kronor, det vill säga ungefär 3,5 procent av BNP, och sysselsätter drygt 180 000 människor. Cirka 5 000 åkeriföretag med sammanlagt 36 000 fordon har valt att vara medlemmar hos oss vilket gör våra möjligheter att påverka vår egen bransch väldigt stora.

 

Verksamhetsidé 

Sveriges Åkeriföretag ska stödja medlemsföretagens behov av företagsutveckling, opinionsbildning och lobbying. Vi har huvudkontor i Stockholm och sammanlagt 15 kontor runt om i landet. Vi samarbetar med åkerinäringens branschorganisationer i andra länder och bevakar tillsammans internationella frågor. 

Tillsammans med systerorganisationerna DTL i Danmark och NLF i Norge har vi bildat Nordic Logistics Association (NLA) med säte i Bryssel. Vi är anslutna till den internationella vägtransportunionen IRU. 

 

Vision 

Stolta och lönsamma åkeriföretag på en sund och attraktiv marknad. 

 

Övergripande mål 

  • En lönsam attraktiv bransch - Vårt mål är att medlemskapet i SÅ ska ge ökade förutsättningar för bättre lönsamhet. 
  • Stärkt konkurrenskraft – Vårt mål är att vi ska vara en naturlig samtalspartner för regering och myndigheter och därigenom ha inflytande av beslut. 
  • Effektiva transporter – Då vi är en del av problemet med utsläpp av växthusgaser måste vi även bli en del av lösningen. Vårt mål är att politiker och beställare ska se oss som miljökunniga och ansvarstagande. 
  • Trafiksäkerhet – Vårt mål är att vi ska uppfattas vara offensiva och ansvarstagande inom trafiksäkerhet. 

 

Fokusområden

Följande fokusområden har pekats ut av styrelsen för 2023-2024.

  • Ny teknik (innefattar exempelvis frågorna om längre och tyngre fordon, alternativa drivmedel, digitalisering och automatiserade fordon
  • Hållbarhet (innefattar exempelvis frågorna om Fair Transport, kompetensförsörjning, omställning till fossilfrihet, kontroller på väg och trafiksäkerhet)
  • Affärsutveckling (innefattar exempelvis transportekonomi, affärsmodeller, avtal och kalkylering

 

Våra viktigaste frågor sammanfattas i Vägvalet

Våra viktigaste frågor finns sammanfattade i Vägvalet där vi beskriver vilka näringspolitiska frågor vi driver. Du kan läsa mer här: www.akeri.se/sv/vagvalet


 

 

Vi finns till för Sveriges åkeriföretagare

 

Sveriges Åkeriföretag bevakar åkerinäringens intressen, omvärlds analyserar och stödjer våra medlemsföretags behov av företagsutveckling, opinionsbildning och lobbying. Vårt mål är att lyfta hela den svenska åkerinäringen, göra näringen mer synlig och höja branschens anseende.

 

 

Icon opinion

Opinionsbildning 

Genom opinionsbildning och lobbying verkar vi för konkurrens på lika villkor, att regelverk utformas på ett bra sätt för åkerinäringen och att beslutsfattare har aktuell kunskap om svensk åkerinäring. På det viset verkar vi till att förbättra förutsättningarna och villkoren för både våra medlemsföretag och den svenska åkerinäringen. 

Politik och påverkan 

 

 

Kunskap och stöd 

Sveriges Åkeriföretag informerar och ger medlemsföretagen råd i bland annat juridiska, ekonomiska och tekniska frågor och vi erbjuder utbildningar och certifieringar. Vi företräder också medlemsföretagen i kontakter med myndigheter, regering och riksdag, intresse- och näringslivsorganisationer. 

Medlemstjänster

 

 

Sund och lönsam utveckling 

Genom att bevaka näringens intressen, driva på i miljö- och trafiksäkerhetsarbetet och bevaka utvecklingen i branschens omvärld arbetar vi även för en sund och lönsam utveckling av åkerinäringen. 

Icon Kunskap och stöd

Call-to-action Medlemskap

Bli medlem idag!

Ett värdefullt medlemskap för dig som driver ett åkeriföretag. Som medlem hos oss får du bland annat tillgång till våra nätverk, våra juristers branschspecifika kunskap och många förmåner från våra samarbetspartners.

Om medlemskapet