Bli medlem

Om medlemskapet

Sveriges Åkeriföretag erbjuder ett unikt medlemskap du inte har råd att vara utan. Med ca 5 000 medlemsföretag kan vi jobba för ert företag och branschens framtida utveckling. Som medlem delar du intresset och visar ditt engagemang för branschens utveckling, genom solidaritet, påverkan, med erfarenhetsutbyte och betydande nätverk med likasinnade. 

 

Detta ingår i medlemskapet

Genom medlemskapet öppnar du dörren till vår expertis och ett utbud framtaget för att utveckla ditt företagande.

Läs mer i medlemsnyttan

 

Icon Branschkunskap

Branschkunskap

Genom medlemskap i Sveriges Åkeriföretag får du tillgång till våra branschexperters kunskap och support i branschrelaterade ämnen och sakfrågor.

Läs mer

Icon Juridik

Juridisk rådgivning

Våra branschjurister är specialiserade på transport- och yrkestrafikfrågor för att kunna erbjuda bästa hjälp till våra medlemmar.

Läs mer

iconbild produkt och tjänst

Produkter och tjänster

Vi erbjuder en rad olika verktyg, produkter och tjänster framtagna för att stötta ett framgångsrikt företagande.

Läs mer

Icon opinion

Opinion

Vi driver transport- och samhällspolitiska frågor som berör åkeriföretagen i syfte att stärka svensk åkerinärings konkurrenskraft.

Läs mer

Icon utbildning

Utbildning

Vi erbjuder ett brett utbildningsprogram speciellt framtaget för företagsledare och medarbetare i åkerinäringen.

Läs mer

Icon förmånsavtal

Förmånsavtal

Som medlem i Sveriges Åkeriföretag får du förmånsavtal vad gäller drivmedel, försäkringar och mycket mer.

Läs mer

 

Räkna ut vad ditt medlemskap kostar

Nedan kan du med enkelhet få en indikation av din serviceavgift. Observera att detta endast är en preliminär beräkning och indikation av medlemsavgiften.

Avgiften beräknas på företagets omsättning föregående årsbokslut. Om företagets omsättning innehåller del som ej är åkerirelaterad har du möjlighet att reducera din totala omsättning. Observera att det begränsar medlemskapet. Du får exempelvis inte nyttja våra jurister i frågor som rör den del du reducerat bort. Om du önskar reducering kontakta oss 010-510 54 10.

Total omsättning (kr) < 2 mkr

Avser den totala omsättning enligt senast registrerat bokslut för verksamheten. I de fall som den totala omsättningen överstiger 150 mkr, vänligen kontakta oss. X

Procent åkeribaserat 100 %

X

Serviceavgift: kr/år

Medlemsavgift tillkommer utöver serviceavgiften motsvarande maximalt 1354 kronor. Det förekommer regionala skillnader, kontakta ditt regionkontor för ytterligare information.

 

Ansök om medlemskap

Ansök om medlemskap redan idag, och anslut dig till likasinnade som alla arbetar för en gemensam sak – Stolta och lönsamma åkeriföretag på en sund och attraktiv marknad. Välkommen!

Medlemsansökan

 

 

Har du frågor om medlemskapet?

Frågor om medlemskapet i Sveriges Åkeriföretag

Kontakta Medlemsservice:

Telefon: 010-510 54 00
Mail: medlemsservice@akeri.se