Åkeri riks

Åkeri Riks

Sveriges Åkeriföretag tillhandahåller sedan många år tillbaka kanalerna ”55” och ”90”, även kallade Åkeri Riks 1 och 2. Kanalerna är framtagna för säker kommunikation & transportdirigering. Nu lanseras två nya kanaler, Åkeri Riks 3 och 4 för transportdirigering och samverkan. Detta görs tillsammans med StjärnaFyrkant. Kanalerna är avsedda för företag inom åkerinäringen i Sverige.

Kanal 3 i första hand är avsedd för yrkestrafik och transportdirigering och kanal 4 som samverkans kanal med andra branscher, till exempel bygg/Industri för att effektivisera vid på- och avlastning.


ANSÖK OM ANSLUTNING

De nya kanalerna ansöker du om här -> LÄNK 

Driftsättning och programmering av kanalerna kan ske hos StjärnaFyrkant eller av StjärnaFyrkant utpekat serviceställe (eller annan).


PRIS

  Medlem Ej Medlem
Licens/tillstånd Nya Riks 3 och 4 0 kr 325 kr (engångsavgift)
Omprogrammering befintlig radio (befintliga kanaler behålls och nya läggs till)  250 kr 450 kr

 

KONTAKT