SÅ Analys

SÅ Analys kommer att bli ett förmånsavtal med en extern part, Tacho Online. Befintliga användare har på sig fram till 31 okt 2021 att välja om de vill gå över i det nya samarbetet. Syftet med förändringen är att göra tjänsten tillgänglig för fler medlemmar än vad vi i dagsläget har möjlighet att hjälpa. Läs mer om Tacho Online.

 

 

Kontakta oss