en vecka utan lastbil EVUL

En vecka utan lastbil (EVUL)

Sveriges Åkeriföretag genomför studien En vecka utan lastbil för att visa på samhällets transportkänslighet. Tillsammans med Myndigheten för Krisberedskap (nuvarande Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB) togs en metod fram för att utvärdera och bedöma transportkänslighet i samhället.

Studien görs genom att ett antal olika verksamheter som företag, statliga verk och organisationer intervjuas om deras transportbehov- och mönster. De får svara på
frågor om hur ofta och hur stora leveranser de får, och om hur fort deras lager tar slut. Intervjuobjekten och deras verksamheter får vara anonyma om de vill, och de får
tidigt veta att det rör sig om ett fiktivt scenario.

Samtalet inleds med:
”Scenariot är följande – natten mellan söndag och måndag slutar alla tunga lastbilar att rulla. Ni kände inte till  det innan, och kunde inte förbereda er på något sätt. Nu
undrar jag, hur påverkar det er verksamhet dag för dag?”

Detta händer:

Dag 1
- Mjölk och fabrikstillverkat bröd tar slut i matbutiken
- Sophanteringen är omedelbart ett problem
- På sjukhuset tar maten slut och man får direkt brist på textilier
- Brev och paket kan inte skickas
Dag 2
- På sjukhuset kan endast akut vård ges
- Frukt, grönt och kött tar slut i matbutiken
- Mathållningen i äldreboende kan inte längre skötas
- Hushållssopor och restaurangsopor staplas på gatan
- Apotekens lager minskar snabbt
Dag 3
- Ingen snöröjning
- Nästan alla restauranger stänger
- Bensin och dieseln tar slut.
- Systembolagets hyllor gapar tomt
- Hotellen har slut på mat och textilier
Dag 4
- Matförsörjningen är nu kritisk på sjukhus och i äldreomsorgen
- Sopansamlingar är på väg att bli en sanitär olägenhet.
- Restaurangerna plockar bort de flesta rätterna från menyerna
- Fjärrvärme kan inte levereras 

Dag 5
- Dricksvattnet blir otjänlig på grund av uteblivna leveransen av nödvändiga kemikalier.
- Livsnödvändig medicin är slut på apoteken
- I stort sätt all mat i butiken är slut. Stora hål i övriga sortimentet.
- Rötslam som lagrats temporärt måste nu släppas ut orenat i vattentäkter