Header Fair Transport

Fair Transport - Bra bli bättre

Vi utvecklar vårt hållbara erbjudande. Under våren 2019 går Fair Transport från ställningstagande till åtagande. Just nu bygger vi en webbplats där registrering och åtagande kommer att ske. För att fortsätta vara Fair Transport måste ALLA genomgå registreringen. När denna är klar får företaget tillgång till den gröna loggan. Vi kommer att hålla er uppdaterade om arbetet fram till lansering och berätta när registreringen öppnar. Från och med nu kommer vi bara att använda den gröna loggan.

Varför Fair Transport
Tanken är enkel: Köper du en Fair Transport i framtiden köper du inte bara en transport från ett åkeriföretag som lever upp till lagenliga krav vad gäller trafiksäkerhet, utsläpp och arbetsmiljö. Du köper också en transport från ett åkeriföretag som mäter, öppet redovisar och tar ansvar för en ständig förbättring.

Hela branschen samlas
Genom Fair transport har Sveriges Åkeriföretag tillsammans med Transportföretagen samlat hela transportbranschen för att visa att vi tar arbetet med hållbara transporter på största allvar. Detta genom att erbjuda en hållbar affär.

Vi visar vägen
Makten över godstransporterna ligger till stor del hos företag och organisationer som köper transporttjänster. Det är transportköparna som bestämmer vad de vill betala och när godset ska vara framme. Det är inte särskilt hållbart varken vad gäller säkerhet, miljö, socialt ansvar eller ekonomi. Men vi transportsäljare och åkerier kan dra vårt strå till stacken genom att föregå med gott exempel och visa vad vi gör för att ta ansvar, köra trafiksäkert och tänka klimatsmart. På det viset påverkar vi inte bara transportköparna att ta bättre beslut, utan även de som i sin tur ställer krav på dem; slutkunderna.

Resultatet – En hållbar affär
Fair Transport ska garantera en hållbar affär, både för den som säljer och köper transporter men även för slutkunden som köper det som transporterats. Detta innebär
att transportsäljande företag levererar ett hållbarhetslöfte som påvisas genom löpande uppföljning. Detta sammanställs i en hållbarhetsredovisning som redovisas öppet på en gemensam webbplats. Denna webbplats blir en säljkanal för anslutna företag. Webbplatsen blir även en plattform för försäljning, medlemsstöd, utbildning och opinionsbildning. Genom att redovisa vårt hållbarhetsarbete och förklara att hållbara transporter också ställer krav på en hållbar affär blir Fair Transport en kraftfull produkt. Så utvecklar vi vår bransch mot en hållbar framtid!

vd Rickard Gegö

Fair Transport ska hjälpa transportköpare att välja rätt och stärka seriösa, ansvarstagande åkeriföretag i en allt hårdare konkurrens.

Rickard Gegö, vd Sveriges Åkeriföretag

Från orange till grön

Varför utvecklas Fair Transport?

 • Ställningstagandet i Fair Transport behöver stärkas och kvalitetssäkras, något som önskats av både åkerier och transportköpare


Vad är det som förändras?

 • Fair Transport kommer att gå från ett ställningstagande till ett styrkt åtagande
 • Den orangefärgade loggan försvinner och ersätts av en grön logotype


Vad gör Sveriges Åkeriföretag nu?

 • Vi bygger en ny webbplats för registrering och åtagande
 • Webbplatsen kommer att lanseras under våren 2019


Hur får jag tillgång till den gröna loggan?

 • Alla som vill fortsätta vara med i Fair Transport ska genomgå registreringen på den nya webbplatsen
 • Lansering sker under första kvartalet 2019
 • Alla som genomgått registreringen blir Fair Transport och får tillgång till den gröna loggan
 • I och med lansering försvinner den orangefärgade loggan


När kan jag registrera mig?

 • Alla medlemsföretag kommer i god tid att få information både om hur registreringen går till och när den kan påbörjas
   

Kan jag fortsätta använda den orangea loggan?

 • Den orangea loggan kommer inte längre att representera Fair Transport och vi uppmanar er att sluta använda den

Kontakt