header Fair Transport

Fair Transport

I en osund konkurrenssituation med dumpade priser på en överetablerad marknad finns risk att både köpare och säljare av transporter tummar på säkerhet, miljötänk och socialt ansvar. Allt i jakt på kortsiktiga kostnadsbesparingar. Det blir en negativ spiral som måste brytas. Vi anser att både köpare och säljare av transporter måste ta sitt ansvar för en säker, ren och ansvarsfull åkerinäring. Med Fair Transport vill vi på Sveriges Åkeriföretag lyfta fram och uppmärksamma sunda transporter från ansvarsfulla åkerier. Åkerier som kör trafiksäkert, tänker klimatsmart och erbjuder goda arbetsförhållanden. 

Här hittar du alla medlemsföretag som tagit ställning för Fair Transport ->

För våra medlemsföretag

Vi har samlat material som vänder sig direkt till dig som är medlem. Läs mer om idén och syftet med Fair Transport och ta del av vanliga frågor och svar.

Läs mer här 

 


 

 

Sunda transporter från sunda åkeriföretag

För att vara med i Fair Transport skriver medlemmarna i Sveriges Åkeriföretag under på att följa ett antal åtaganden kring det egna företagandet. Tack vare dessa åtaganden gör vi skillnaden på bra och en dålig transport tydligare, vilket i sin tur underlättar för transportköparna att göra rätt och bra val.

Icon Trafiksäkerhet

 

Vi kör trafiksäkert

Att arbeta för en säkrare trafik är naturligt för alla medlemmar i Sveriges Åkeriföretag. Lastbilsförarna tar ett stort ansvar på vägarna för att förebygga olyckor och öka säkerheten för andra medtrafikanter.


Läs mer

 

Icon klimatsmart

 

Vi kör klimatsmart

Samtidigt som åkerinäringen är en förutsättning för handel, företagande och tillväxt så påverkar transporterna miljön. Därför är hållbar utveckling ett mycket högt prioriterat område för den seriösa åkerinäringen.
 


Läs mer

 

Icon Ansvar

 

Vi tar ansvar

Antalet oseriösa aktörer i åkerinäringen blir allt fler och det skapar en osund och omöjlig konkurrenssituation. Brist på yrkestrafiktillstånd och överträdelser mot gällande regelverk och uteblivna avgifter och skatter sätter press på den seriösa delen av branschen och samhället.


Läs mer

 

Ulric Långberg

Hör gärna av er om ni har frågor kring Fair Transport
Branschchef
010-510 54 61
Ulric.langberg@akeri.se

dd