Header Fair Transport

Fair Transport

Fair Transport är grunden för en hållbar affär och branschens sätt att synliggöra hållbara transporter. På mötesplatsen fairtransport.se registrerar transportsäljande företag sina åtaganden och blir sökbara för ansvarstagande transportköpare. 

Varför Fair Transport
Tanken är enkel: Köper du en Fair Transport i framtiden köper du inte bara en transport från ett åkeriföretag som lever upp till lagenliga krav vad gäller trafiksäkerhet, utsläpp och arbetsmiljö. Du köper också en transport från ett åkeriföretag som mäter, öppet redovisar och tar ansvar för en ständig förbättring.

Hela branschen samlas
Genom nya Fair transport vill Sveriges Åkeriföretag visa att vi tar arbetet med hållbara transporter på största allvar. Detta genom att erbjuda en hållbar affär.

Vi visar vägen
Makten över godstransporterna ligger till stor del hos företag och organisationer som köper transporttjänster. Det är transportköparna som bestämmer vad de vill betala och när godset ska vara framme. Det är inte särskilt hållbart varken vad gäller säkerhet, miljö, socialt ansvar eller ekonomi. Men vi transportsäljare och åkerier kan dra vårt strå till stacken genom att föregå med gott exempel och visa vad vi gör för att ta ansvar, köra trafiksäkert och tänka klimatsmart. På det viset påverkar vi inte bara transportköparna att ta bättre beslut, utan även de som i sin tur ställer krav på dem; slutkunderna.

Resultatet – En hållbar affär
Fair Transport ska garantera en hållbar affär, både för den som säljer och köper transporter men även för slutkunden som köper det som transporterats. Detta innebär att transportsäljande företag levererar ett hållbarhetslöfte som påvisas genom löpande uppföljning. Detta sammanställs i en hållbarhetsredovisning som redovisas öppet på en gemensam webbplats. Denna webbplats blir en säljkanal för anslutna företag. Webbplatsen blir även en plattform för försäljning, medlemsstöd, utbildning och opinionsbildning. Genom att redovisa vårt hållbarhetsarbete och förklara att hållbara transporter också ställer krav på en hållbar affär blir Fair Transport en kraftfull produkt. Så utvecklar vi vår bransch mot en hållbar framtid!

vd Rickard Gegö

Fair Transport ska hjälpa transportköpare att välja rätt och stärka seriösa, ansvarstagande åkeriföretag i en allt hårdare konkurrens.

Rickard Gegö, vd Sveriges Åkeriföretag

Från orange till grön

Varför är har Fair Transport bytt färg till grön?

  • Fair Transport har gått från ställningstagande till åtagande. Både åkeriföretag och transportköpare ansåg att ställningstagandet i Fair Transport behövde stärkas och kvalitetssäkras.  


Vad är det som har förändrats?

  • Fair Transport har gått från ett ställningstagande till ett styrkt åtagande. Åtagandet gör åkeriföretagen på fairtransport.se. Åtagandet kontrolleras och godkänns innan åkeriföretaget blir sökbart för transportköpare på webbplatsen. 
  • Den orangefärgade loggan är borta och har ersatts av en grön logotype.


Hur får jag tillgång till den gröna loggan?

  • Alla som vill fortsätta vara med i Fair Transport ska genomgå registreringen på den nya webbplatsen fairtransport.se.
  • Efter godkänd registrering får du tillgång till nytt marknadsföringsmaterial, inklusive den nya loggan.


Hur registrerar jag mig?

  • För att kunna gå med i Fair Transport måste ditt företag vara medlem i Sveriges Åkeriföretag. Saknas medlemskap börjar du med att registrera dig hos Sveriges Åkeriföretag. Är du redan medlem kan du registrera dig direkt här på Fair Transport. Du får ett godkännande och din egen profilsida inom 48 timmar. Därefter kan du logga in och fylla i din profil. När samtliga obligatoriska fält är ifyllda skickar du in för granskning. När sidan blir godkänd får du din egen presentationssida på fairtransport.se och blir sökbar för våra transportköpare.


Kan jag fortsätta använda den orangea loggan?

  • Den orangea loggan kommer inte längre att representera det som Fair Transport nu står för och vi uppmanar er att göra det nya åtagandet. 

 

Du hittar fler frågor och svar och all information du behöver på fairtransport.se

Kontakt