Header Fair Transport

Fair Transport

Fair Transport är grunden för en hållbar affär och branschens sätt att synliggöra hållbara transporter. På mötesplatsen fairtransport.se registrerar transportsäljande företag sina åtaganden och blir sökbara för ansvarstagande transportköpare. 

Varför Fair Transport
Tanken är enkel: Köper du en Fair Transport i framtiden köper du inte bara en transport från ett åkeriföretag som lever upp till lagenliga krav vad gäller trafiksäkerhet, utsläpp och arbetsmiljö. Du köper också en transport från ett åkeriföretag som mäter, öppet redovisar och tar ansvar för en ständig förbättring.

Med Fair transport vill Sveriges Åkeriföretag visa att vi tar arbetet med hållbara transporter på största allvar. 

Vi visar vägen
Makten över godstransporterna ligger till stor del hos företag och organisationer som köper transporttjänster. Det är transportköparna som bestämmer vad de vill betala och när godset ska vara framme. Det är inte särskilt hållbart varken vad gäller säkerhet, miljö, socialt ansvar eller ekonomi. Men vi transportsäljare och åkerier kan dra vårt strå till stacken genom att föregå med gott exempel och visa vad vi gör för att ta ansvar, köra trafiksäkert och tänka klimatsmart. På det viset påverkar vi inte bara transportköparna att ta bättre beslut, utan även de som i sin tur ställer krav på dem; slutkunderna.

Resultatet – En hållbar affär
Fair Transport ska garantera en hållbar affär, både för den som säljer och köper transporter men även för slutkunden som köper det som transporterats. Detta innebär att transportsäljande företag levererar ett hållbarhetslöfte som påvisas genom löpande uppföljning. Detta sammanställs i en hållbarhetsredovisning som redovisas öppet på en gemensam webbplats. Denna webbplats blir en säljkanal för anslutna företag. Webbplatsen blir även en plattform för försäljning, medlemsstöd, utbildning och opinionsbildning. Genom att redovisa vårt hållbarhetsarbete och förklara att hållbara transporter också ställer krav på en hållbar affär blir Fair Transport en kraftfull produkt. Så utvecklar vi vår bransch mot en hållbar framtid!

vd Rickard Gegö

Fair Transport ska hjälpa transportköpare att välja rätt och stärka seriösa, ansvarstagande åkeriföretag i en allt hårdare konkurrens.

Rickard Gegö, vd Sveriges Åkeriföretag

Gör åtagandet du med

Så här visar du hur ditt företag arbetar aktivt med hållbarhet på fairtransport.se

När ditt företag ska göra åtagandet behöver ni gå igenom sex steg på fairtransport.se. Uppgifterna skickas till Sveriges Åkeriföretag som granskar och godkänner företaget. Så fort ni är godkända och klara blir företaget sökbart.

Vissa delar av åtagandet är krav, andra mervärden. Använd sidan som ett levande dokument. Det kommer att följa med utvecklingen, vilket gör att mål och mätbara faktorer kan komma att förändras.

  • Företaget måste vara medlem i Sveriges Åkeriföretag
  • Fyll i anmälan och skicka in
  • Du får en bekräftelse via mejl
  • Logga in och gå till ”Mina sidor”
  • Lämna information i sex steg. Inför varje steg finns information om vilka uppgifter du behöver ha redo, samt en fingervisning om hur många minuter varje moment tar 
  • Gör ansökan i din takt. Sidan med de uppgifter du redan fyllt i sparas så att du alltid kan gå tillbaka och fortsätta
  • Uppgifter går att ändra när något händer som påverkar dina åtaganden

Ja, ta mig till fairtransport.se