Headerbild startsida

Sveriges Åkeriföretag

Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation och vi arbetar för en sund och lönsam utveckling.

Om medlemskapet

nyheter

OM OSS

Vi driver transport- och samhällspolitiska frågor som berör åkeriföretagen i syfte att stärka svensk åkerinärings konkurrenskraft och förbättra förutsättningarna för att driva åkeriföretag. Sveriges Åkeriföretag bildades redan 1917 och idag organiserar vi nästan 6000 företag med fler än 38.000 fordon. 

Läs mer

  • Medlemskapet i SÅ ska ge ökade förutsättningar för bättre lönsamhet.
  • Vårt mål är att vi ska vara en naturlig samtalspartner för regering och myndigheter och därigenom ha inflytande av beslut.
  • Växthusgaser är ett problem, och vi vill vara en del av lösningen. Vårt mål är att politiker och beställare ska se oss som miljökunniga och ansvarstagande.

Svensk Åkeritidning

Den utkommer 10 ggr/år och innehåller bland annat fylliga reportage från våra medlemsföretag, årsmöten, sektionsmöten, medlemsresor, remissvar, företagsnyheter, personporträtt etc.

Tidningen speglar hela den mångfacetterade verksamhet vi bedriver och är ett mycket populärt inslag hos våra läsare.

www.akeritidning.se

Månadens kampanj

Anmäl 2 personer från samma företag till någon av höstens Transportekonomi- utbildningar så utgår en rabatt på
495 kr/person.

Vi erbjuder utbildning i Göteborg, Stockholm, Gävle, Örebro och Malmö. Ordinarie medlemspris 2 495 kr/person exkl moms. 

Läs mer i inbjudan
 

 

Juridisk hjälp

Våra branschjurister är specialiserade på transport- och yrkestrafikfrågor för att kunna erbjuda bästa hjälp till våra medlemsföretag. 

Läs mer

Transportekonomi

Att ha koll på ekonomin är en förutsättning för ett framgångsrikt åkeri och därför erbjuder vi alla våra medlemmar hjälp och råd i transportekonomi.

Läs mer

Utbildningar

Sveriges Åkeriföretag erbjuder ett brett utbildningsprogram speciellt framtaget för företagsledare och medarbetare i åkerinäringen. Vi erbjuder också branschanpassade verktyg som ett komplement till våra utbildningar. Vid varje utbildningstillfälle ges dessutom möjligheter till nätverkande med personer knutna till branschen.

Läs mer om SÅ Utbildning

Fair Transport

Med Fair Transport vill vi på Sveriges Åkeriföretag lyfta fram och uppmärksamma sunda transporter från ansvarsfulla åkerier. Åkerier som kör trafiksäkert, tänker klimatsmart och erbjuder goda arbetsförhållanden.


Läs mer