Utbildning i Transportledning

Transportföretagen står inför nya arbetsmetoder och ett stort fokus på hållbara transporter. Vår kurs ger dig de viktigaste kunskaperna i både logistik, transportekonomi, försäljning, juridik samt ledarskap. Kursen är uppdelad på 3 olika block vardera 2 dagar. Du kan delta på enstaka block men vi rekommenderar att du går samtliga block då du få med dig verktygen som förenklar vardagen som Transportledare.


Kursinnehåll

Kursen handlar om modern logistik med tonvikt på lönsamhet, logistikkostnader och kapitalbildning likväl som logistiksystemets processer, aktiviteter, flöden och aktörer.  Vi går även in på hur du kan stärka och utveckla bra kundrelationer och skriva hållbara avtal för trygga affärsrelationer. Vi har byggt på utbildningen med två dagar ledarskap.

Mål

Målet är att deltagarna efter avslutade utbildning ska:

  • Ha utvecklat förmågan att bedriva aktiv merförsäljning och stärka relationer med kunder.
  • Bidra till en fördjupad bredd inom logistikområdet samt att kunna hitta logistikförbättringar och därigenom utveckla den egna verksamheten.
  • Kunna upprätta en enkel och/eller avancerad kostnadsberäkning för en transportuppgift.
  • Ha kompetens att använda sig av Index.
  • Ha grundläggande affärsjuridisk kunskap vad gäller offerter, orderbekräftelser och avtal.
  • Kunna identifiera och självständigt kunna hantera enklare juridiska problem.
  • Ha kännedom om åkeriets ansvar för gods- och reklamations- och tvistefrågor i domstol.
  • Lära dig att skapa engagemang för att nå ett gemensamt mål
  • Lära dig vilka sidor av dig själv du ska arbeta med för att bli en så bra ledare som möjligt utifrån dina personliga styrkor

Praktisk information

2+2+2 dagar
Medlemspris 16 550 kr exkl moms
Vid anmälan av 2 personer eller fler från samma företag erhålls en rabatt på 1000 kr/pers 
Utbildningsort Göteborg / Stockholm

Önskar ni en egen företagsförlagd utbildning så kontakta oss för offert.

 

 

 

 

 

På bokningssidan hittar du en Transportledarkurs nära dig

 

Till bokningssidan

 

 

 

 

 

Har du några frågor om denna kurs?

Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på telefon: 010-510 54 20
via mail till: utbildning@akeri.se eller via kontaktuppgifterna nedan.