Filarkiv

Här hittar du alla dokument och filer från alla våra artiklar på sidan.

Filtrera
Uppladdat Typ Namn Ämnesområde Storlek
2023-11-28 Remissvar av förslag av ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2023:36) om färd med bred odelbar last Remisser 367.17 KB
2023-11-27 Remissvar ändrade ansvarsregler vid avsaknad av smart färdskrivare version 2 Remisser 586.2 KB
2023-11-16 Norråkarn nr 3-2023 Regionala tidningar 8.64 MB
2023-11-16 Norråkarn nr 2 - 2023 Regionala tidningar 8.08 MB
2023-11-06 Remissvar rörande ändring, tillägg, borttag och tillägg av kapitel 4, 5 och 6 tullordningen. Remisser 394.93 KB
2023-10-30 Remissvar av promemorian Ändrade vägavgifter inom eurovinjettsamarbetet. Remisser 657.02 KB
2023-10-24 Nyckeltalsraport 2023 Rapporter 4.84 MB
2023-10-13 Remissvar förslag till ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd. Remisser 530.75 KB
2023-10-13 Remissvar förslag till ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd. Remisser 0 byte
2023-10-13 Remissvar förslag till ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd. Remisser 0 byte
2023-10-11 Remissvar om redovisning av transporttjänsters utsläpp av växthusgaser. Remisser 1.11 MB
2023-10-11 Remissvar för sänkt skatt på bensin och diesel. Remisser 506.68 KB
2023-10-05 Remissvar av förslag till ändring av Vägmärken och andra anordningar Remisser 325.96 KB
2023-09-27 Remissvar om vägfordons mått och vikt. Remisser 1.83 MB
2023-09-22 Remissvar av EU-kommissionens förslag om en reform av tullunionen Remisser 260.37 KB
2023-09-07 Remissvar för Krav på leverantör och leverantörskedja Remisser 407.09 KB
2023-09-06 Remissvar av ändringar i Eurovinjettdirektivet. Remisser 613.32 KB
2023-09-06 Remissvar av ändringar i Eurovinjettdirektivet. Remisser 613.32 KB
2023-09-01 Remissvar av förslag till ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter 2024 Remisser 266.92 KB
2023-08-29 Remissvar Sänkning av reduktionsplikten för bensin och diesel. Remisser 241.83 KB
2023-08-24 Remissvar koldioxidutsläppsklass för tunga fordon med släpfordon Remisser 220.86 KB
2023-08-24 Remissvar begäran om att utarbeta standarder för automatisk nummerplåtsavläsning Remisser 174.46 KB
2023-06-30 Remissvar förslag på bränsleskatteområdet inför budgetpropositionen 2024 Remisser 211.3 KB
2023-06-12 Remissvar av förslag om koldioxidnormer för tunga fordon. Remisser 243.31 KB
2023-06-12 Remissvar av förslag om koldioxidnormer för tunga fordon. Remisser 243.31 KB
2023-06-10 Valberedningens förslag Övrigt 138.56 KB
2023-06-10 Signerat protokoll Övrigt 4.15 MB
2023-06-10 Stadgar SYd Övrigt 209.77 KB
2023-06-10 Dagordning extra stämma syd Övrigt 133.44 KB
2023-06-01 Remissvar förslag om (1) nytt körkortsdirektiv och (2) direktivet om vissa körkortsåterkallelsers effekt inom unionen Remisser 641.04 KB