Filarkiv

Här hittar du alla dokument och filer från alla våra artiklar på sidan.

Filtrera
Uppladdat Typ Namn Ämnesområde Storlek
2023-06-01 Remissvar förslag om (1) nytt körkortsdirektiv och (2) direktivet om vissa körkortsåterkallelsers effekt inom unionen Remisser 641.04 KB
2023-05-15 Remissvar om användning av fordon hyrda utan förare. Remisser 157.71 KB
2023-05-15 Remissvar att lämna synpunkter på förslag till nationellt luftvårdsprogram Remisser 218.26 KB
2023-05-10 Remissvar av förslag till ändringar i föreskrifter som reglerar godtagbara identitetshandlingar i samband med prov samt rapportering till Transportstyrelsen. Remisser 175.4 KB
2023-05-04 Remissvar av ändring i Transportstyrelsens föreskrifter om betalning av sanktions- och överlastavgifter. Remisser 143.79 KB
2023-04-03 Norråkarn nummer 1 2023 Övrigt 9.12 MB
2023-04-03 Norråkarn nummer 4 2022 Övrigt 10.67 MB
2023-04-03 Norråkarn nummer 3 2022 Övrigt 10.61 MB
2023-04-03 Norråkarn nummer 2 2022 Övrigt 7.61 MB
2023-04-03 Norråkarn nummer 1 2022 Övrigt 8.43 MB
2023-04-03 Remissvar av förslag till Transportstyrelsens föreskrifter om tekniska krav på fordonståg med längd över 25,25 meter Remisser 251.83 KB
2023-03-22 Remissvar remittering av EU-kommissionens förslag till förordning om förpackningar och förpackningsavfall Remisser 165.29 KB
2023-03-09 Remissvar om utsläpp av luftföroreningar från vägfordon och batteriers hållbarhet (Euro 7) Remisser 168.2 KB
2023-02-13 Remissvar för åtgärder mot manipulering av viss fordonsutrustning, avgasrening och vägmätare Remisser 170.69 KB
2023-02-13 Remissvar av uppdrag att utreda regler för A-Traktorer Remisser 173.4 KB
2023-01-04 Remissvar Naturvårdsverkets redovisning, ansvar för kommunalt avfall för vissa enskilda avfallsströmmar Remisser 182.85 KB
2022-12-16 Remissvar lokal och regional klimatomställning Remisser 203.08 KB
2022-12-16 Remissvar på Näringslivets klimatomställning Remisser 224.55 KB
2022-12-16 Remissvar på Trafikanalys, förslag som leder till transportsektorns klimatomställning Remisser 266.97 KB
2022-12-13 Remissvar Tullverkets utökade befogenheter Remisser 237.38 KB
2022-11-24 Remissvar förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter Remisser 291.82 KB
2022-11-10 Remissvar Tillfälligt sänkt skatt på drivmedel och bränsle Remisser 246.3 KB
2022-11-09 Remissvar ändring av Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter Remisser 880.67 KB
2022-11-09 Remissvar farligt gods (ADR-S 2023) Remisser 190.14 KB
2022-11-09 Remissvar hantering av schaktmassor Remisser 173.21 KB
2022-11-03 Artikelnummerregister version 4.5 Rapporter 467.52 KB
2022-11-03 Artikelnummerregister version 4.5 i Excel Rapporter 40.61 KB
2022-10-10 Nyckeltalsrapport 2022 Rapporter 5.29 MB
2022-09-30 Remissvar - Miljöstyrande system Remisser 291.19 KB
2022-08-17 Remissvar - Avstängning från prov på transportområdet Remisser 384.08 KB