Headerbild organisation

Organisation

Sveriges Åkeriföretag är en matrisorganisation som har 12 föreningar och ett huvudkontor i Stockholm. Vi samarbetar med åkerinäringens branschorganisationer i andra länder och bevakar tillsammans internationella frågor. Tillsammans med systerorganisationerna DTL i Danmark och NLF i Norge har vi bildat Nordic Logistics Association (NLA) med säte i Bryssel. Sveriges Åkeriföretag är anslutna till den internationella vägtransportunionen IRU.

 

Organisationsöversikt

 

Medlemmar 

Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation och består av medlemsföretag. Cirka 5000 av branschens drygt 10 000 åkeriföretag är medlemmar hos oss. 

Årsmöten 

Årsmötet är Sveriges Åkeriföretags högsta beslutande organ och hålls varje år på olika orter i Sverige. På årsmötet utses styrelsen och fattas beslut om förslag från medlemmar och styrelse. 

Ordföranderåd 

Ordföranderådet är ett rådgivande organ för Sveriges Åkeriföretags styrelse. I ordföranderådet finns varje förening representerad av en ledamot. 

Nätverk 

Våra nätverk finns för att säkerställa medlemmarnas möjligheter att påverka och för att tillvarata deras kunskaper och synpunkter. De fungerar som rådgivande till både styrelse och ledning och har även en funktion som remissorgan till Sveriges Åkeriföretag. 

För varje nätverk finns en ansvarig medarbetare, en av styrelsen utsedd referensgrupp och en ordförande. Deltagarna i referensgruppen är utsedda bland särskilt insatta medlemmar.

Läs mer om våra nätverk här

Nordic Logistics Association - NLA

Nordic Logistics Association är en gemensam lobbyorganisation i Bryssel för åkerinäringarna i Sverige, Sveriges Åkeriföretag, Norge, Norges Lastbiler- Forbund och Danmark, Dansk Transport och Logistik. SKAL, den finska branschorganisationen finns med som stödmedlem. NLA företräder ungefär 18.000 medlemsföretag från de nordiska länderna. Läs mer om NLA.

Organisationsbeskrivning och funktioner

Här finns en närmare presentation av våra funktioner och verksamhetsinnehåll, våra medarbetare och deras ansvarsområden samt våra föreningar. Hur beslutsfattande går till inom Sveriges Åkeriföretag beskrivs också. 

Läs organisationsbeskrivningen här.

 


 

Styrelse

Sveriges Åkeriföretags styrelse består av sju ordinarie ledamöter och två suppleanter. Samtliga ledamöter representerar vår medlemskår. Ta gärna kontakt.

 

Bild Mikael Nilsson

Mikael Nilsson, ordförande
Shuttleservice Logistics AB, Malmö
070-883 85 20
mikael@sslog.se
 

Bild Ingrid Skoog Bengtsson

Ingrid Skoog Bengtsson, vice ordförande
Skoogs Åkeri & Logistik, Ängelholm
0431-44 38 03
ingrid@skoogsakeri.se
 

Bild Andreas Lindström

Andreas Lindström
Lindström Transport, Luleå
070 - 33 33 327
andreas@lindstromstrp.se
 

bild Fredrik Jansson

Fredrik Jansson
Hagby Åkeri AB, Uppsala
070-160 93 03 och 070-340 30 70
bjorkbacken.ramsta@telia.com
 

bild Magnus Lindby

Magnus Lindby
Roma Grus AB, Visby
070-730 22 52
magnus@romagrus.se


bild Marina Thyberg
Marina Thyberg
Kenneth Thybergs Åkeri AB, Arvika
070-4960686
marina.thyberg@jages.se 
 

Mike Dahl

Mike Dahl
Blondie Logistic AB, Kungsbacka
070 - 347 01 90
Mike@blondie.se
 

Suppleanter

bild Johan Wadegård

Johan Wadegård
Wadegårds Åk AB, Skövde
072-729 27 02
johan@wadegards.se

 

bild Stefan Johansson

Stefan Johansson
Kaj Johansson Åkeri AB, Vännäsby 
093-53 99 62
stefan@kajs.se

Ledningsgrupp

 

Valberedning

Valberedningen diskuterar formerna för organisationens demokratiska ledning och styrning i framtiden. Det är också valberedningens uppgift att föreslå ersättning till förtroendevalda i organisationen. Valberedningens arbete kräver kontinuerlig kontakt och förankring hos medlemsföretagen.

Sammankallande
Mats Eriksson, Göteborg
0705-22 75 31
mats@erikssons.org

Martin Hagvall, Väring
070-142 41 47
martin.hagvall@outlook.com

Stefan Sjögren, Tvärålund
070-346 05 10
stefan.sjogren@live.se

Mikael Orrgren, Kristianstad
044-590 66 06
micke@sydlots.se

Lars Toresson, Hofors
070-348 12 03
lars.toresson@andrask.se

Per-Åke Oskarsson, Krylbo
070-338 11 72
perrabpk@outlook.com

Niklas Reinholdt, Stockholm 
070-884 10 50
niklas@reinholdt.nu

Stefan Carlsson, Växjö
072-564 99 51 
stefan@stematransport.se

Lars Johansson, Örebro 
070-840 66 40
lars.johansson@ogs.se

Christer Friberg
christer@sunnemoakeri.se
070-244 50 20

Jonny Andersson, Ätran
070-516 12 25
andersson.johnny@outlook.com

Bo Andersson, Visby
070-975 60 20
info@bosseakare.se