Headerbild organisation

Organisation

Sveriges Åkeriföretag är en matrisorganisation indelad i 12 regioner och med huvudkontor i Stockholm. Vi samarbetar med åkerinäringens branschorganisationer i andra länder och bevakar tillsammans internationella frågor. Tillsammans med systerorganisationerna DTL i Danmark och NLF i Norge har vi bildat Nordic Logistics Association (NLA) med säte i Bryssel. Sveriges Åkeriföretag är anslutna till den internationella vägtransportunionen IRU.

 

Organisationsöversikt

 

Medlemmar 

Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation och består av medlemsföretag. Över 5000 av branschens drygt 10 000 åkeriföretag är medlemmar hos oss. 

Årsmöten 

Årsmötet är Sveriges Åkeriföretags högsta beslutande organ och hålls varje år på olika orter i Sverige. På årsmötet utses styrelsen och fattas beslut om förslag från medlemmar och styrelse. 

Ordföranderåd 

Ordföranderådet är ett rådgivande organ för Sveriges Åkeriföretags styrelse. I Ordföranderådet finns varje region representerat av en ledamot. 

Nätverk 

Våra nätverk finns för att säkerställa medlemmarnas möjligheter att påverka och för att tillvarata deras kunskaper och synpunkter. De fungerar som rådgivande till både styrelse och ledning och har även en funktion som remissorgan till Sveriges Åkeriföretag. 

För varje nätverk finns en ansvarig medarbetare, en av styrelsen utsedd referensgrupp och en ordförande. Deltagarna i referensgruppen är utsedda bland särskilt insatta medlemmar.

Läs mer om våra nätverk här

Nordic Logistics Association - NLA

Nordic Logistics Association är en gemensam lobbyorganisation i Bryssel för åkerinäringarna i Sverige, Sveriges Åkeriföretag, Norge, Norges Lastbiler- Forbund och Danmark, Dansk Transport och Logistik. SKAL, den finska branschorganisationen finns med som stödmedlem. NLA företräder ungefär 18.000 medlemsföretag från de nordiska länderna. Läs mer om NLA.

Organisationsbeskrivning och funktioner

Här finns en närmare presentation av våra funktioner och verksamhetsinnehåll, våra medarbetare och deras ansvarsområden samt vår regionsindelning. Hur beslutsfattande går till inom Sveriges Åkeriföretag beskrivs också. 

Läs organisationsbeskrivningen här.

 


 

Styrelse

Sveriges Åkeriföretags styrelse består av sju ordinarie ledamöter och två suppleanter. Samtliga ledamöter representerar vår medlemskår. Ta gärna kontakt.

 

Mikael Nilsson

Mikael Nilsson, ordförande
Shuttleservice Logistics AB, Malmö
070-883 85 20
mikael@sslog.se

 

Ingrid Skoog Bengtsson

Ingrid Skoog Bengtsson, vice ordförande
Skoogs Åkeri & Logistik, Ängelholm
0431-44 38 03
ingrid@skoogsakeri.se

 

bild Magnus Lindby

Magnus Lindby
Roma Grus AB, Visby
070-730 22 52
magnus@romagrus.se

 

bild Marika

Marika Hansson
Hansson Transport i Ockelbo AB
070-433 33 88
marika@hansson.se

 

Andreas Lindström

Andreas Lindström
Lindström Transport, Luleå
070 - 33 33 327
andreas@lindstromstrp.se

 

David Östman

David Östman
Ville Carlssons Åkeri AB, Östersund
070-663 67 20
david@villes.nu

 

Mike Dahl

Mike Dahl
Blondie Logistic AB, Kungsbacka
070 - 347 01 90
Mike@blondie.se

 

Suppleanter

Marina Thyberg
Kenneth Thybergs Åkeri AB, Arvika
070-4960686
marina.thyberg@jages.se 

 

bild Fredrik Jansson

Fredrik Jansson
Hagby Åkeri AB, Uppsala
070-160 93 03 och 070-340 30 70
bjorkbacken.ramsta@telia.com

 

Ledningsgrupp

 

Valberedning

Valberedningen diskuterar formerna för organisationens demokratiska ledning och styrning i framtiden. Det är också valberedningens uppgift att föreslå ersättning till förtroendevalda i organisationen. Valberedningens arbete kräver kontinuerlig kontakt och förankring hos medlemsföretagen.

 

Sammankallande
Mats Eriksson, Göteborg
0705-22 75 31
mats@erikssons.org


Jan Ohlsson, Skövde
0709-41 46 70
jan.411213@telia.com


Stefan Sjögren, Tvärålund
070-3460510
stefan.sjogren@live.se
 

Mikael Orrgren, Kristianstad
044-590 66 06
micke@sydlots.se

Lars Toresson, Hofors
070-348 12 03
lars.toresson@andrask.se
 

Per-Åke Oskarsson, Krylbo
070-338 11 72
perrabpk@outlook.com


Niklas Reinholdt, Stockholm 
070-884 10 50
niklas@reinholdt.nu


Stefan Carlsson, Växjö
072-564 99 51 
stefan@stematransport.se


Kjell Johansson, Malmköping 
070-600 55 87
kjell@kj-invest.se


Joakim Wirén, Kristinehamn
0550-155 32
joakim.wiren@wirensakeri.se,


Jonny Andersson, Ätran
070-516 12 25
andersson.johnny@outlook.com


Bo Andersson, Visby
070-975 60 20
info@bosseakare.se