headerbild man vid lastbild

Starta åkeriföretag

Åkeribranschen är den bransch som kanske mer än de flesta kännetecknas av många småföretag. Strax under 50% av de företag som har yrkestrafiktillstånd har yrkestrafikanmält ett motorfordon och ca 35% har yrkestrafikanmält mellan två och fem motorfordon. Det innebär att av alla åkeriföretag i Sverige har något fler än 80% högst fem motorfordon i sin verksamhet.

Som egenföretagare behövs goda kunskaper om den lagstiftning som bestämmer och reglerar företagets verksamhet och inte minst behövs goda kunskaper i ekonomi. Ska du som företagare även ha personal anställd krävs det kunskap om arbetsrätt och en förmåga att leda och inspirera medarbetare. De flesta som startar ett eget företag har klart för sig att företagande i viss mån är lika med ett risktagande. Goda kunskaper om riskerna med det egna företagandet ger bättre förutsättningar att kunna undvika dem. Utan att överdriva riskerna med ett eget företagande finns all anledning att varna för en överdriven optimism. Att byta ut den relativa tryggheten i en anställning mot det egna företagandets frihet kan vara ett vågspel som kräver åtskillig eftertanke och är förenat med tyngre bördor än de flesta kanske föreställer sig. Självklart är ett eget företagande en fantastisk möjlighet att förverkliga möjligheten till att själv få bestämma sina mål. Att dessutom få pröva sina egna krafter och idéer har ett stort värde för många människor.

Att starta åkeriföretag är en dröm för många. Vi har listat några saker du bör tänka på.

          Inledningsvis bör du ställa dig själv följande frågor:

 1. Har jag tillräcklig kunskap om den lagstiftning som gäller på transportområdet och för företagande i allmänhet? (exempelvis yrkestrafiklagen, yrkestrafikförordningen, arbetsmarknadslagar, bokföringslag, skattelagstiftning?)
 2. Har jag tillräckliga branschkunskaper och kunskaper om transportmarknaden? Uppfyller jag de ekonomiska kraven för att bli åkeriföretagare?

  Nästa steg kan innebära:
 3. att du undersöker marknaden beträffande tänkbara transportuppdrag, exempelvis efterfrågan, lönsamhet och utvecklingsmöjligheter
 4. att du undersöker vilket fordon som är lämpat för de transportuppdrag som du överväger (nytt/begagnat, leveranstid, pris, betalningsvillkor, reservdels- och servicemöjligheter)

  När planerna nu börjar ta fastare form är det dags att:
 5. söka en kunnig revisor eller redovisningsbyrå som kan hjälpa till att bedöma de ekonomiska förutsättningarna
 6. göra en kostnadskalkyl och transportprisberäkning för skilda alternativ
 7. göra resultat- och likviditetsbudget för motsvarande alternativ
 8. beräkna ditt behov av investeringskapital och rörelsekapital
 9. välja företagsform och registrera företaget

  Någon gång under den period som nu pågår börjar det förmodligen bli alltmer aktuellt att:
 10. söka yrkestrafiktillstånd hos Transportstyrelsen
 11. undersöka hur fordonet kan finansieras
 12. träffa avtal om transportåtaganden
 13. ordna försäkringar för fordon, transport, rättsskydd och rörelseansvar samt för din egen person
 14. lämna preliminär självdeklaration och ansöka om F-skattebevis hos Skatteverket
 15. skicka in registreringsanmälan för mervärdeskatt till Skatteverket
 16. anmäla inkomständring och eventuellt ändrad karenstid som egenföretagare till Försäkringskassan
 17. anmäla fordon i yrkesmässig trafik hos Transportstyrelsen när du fått yrkestrafiktillståndet
 18. ansöka eller överföra din A-kassa till Småföretagarnas A-kassa
 19. ansöka om medlemskap i branschorganisationen Sveriges Åkeriföretag. Läs mer om medlemskapet.

  Om du kommer att anställa personal måste du också:
 20. anmäla till Skatteverket gällande handlingar för redovisning och inbetalning av skatt
 21. kontakta FORA Försäkringscentral för att få information om avtalsförsäkringar
 22. teckna anställningsavtal
 23. ansökan om medlemskap i Biltrafiken arbetsgivareförbund rekommenderas

 

Eget på väg

Sveriges Åkeriföretags kurs ”Eget på väg” ger dig en grundläggande orientering på de områden som här nämnts för att kunna klara av Trafikverkets prov. Kontakta Sveriges Åkeriföretag på telefon 010-510 54 00 eller läs mer om utbildningen här.
 

Behöver du hjälp?

Våra jurister finns tillgängliga för arvoderad rådgivning för att allt ska gå så lätt och smidigt som möjligt när du startar upp ditt bolag. 

Telefon: 010-510 54 00
Mail: juridik@akeri.se

Call-to-action Medlemskap

Bli medlem idag

Ett värdefullt medlemskap för dig som driver ett åkeriföretag. Som medlem hos oss får du bland annat tillgång till våra nätverk, våra juristers branschspecifika kunskap och många förmåner från våra samarbetspartners.

Om medlemskapet