Teknik

Vi hjälper medlemsföretag med teknisk rådgivning som till exempel tolkning av lagstiftning, bestämmelser om fordon och transporter. Vi koordinerar medlemsföretagens intressen och verkar för goda förutsättningar i åkerinäringen. 

Proaktiv påverkan och faktabaserad internationell samverkan med beslutsfattare är en avgörande framgångsfaktor. Beslut om regler och förutsättningar och/eller faktabaserad kunskap som påverkar åkerinäringen tas fram i flera olika forum. 

 

Lobbying i åkerinäringens tekniska frågor fokuseras mot följande 

  • Förenta Nationerna, FN, i Genève 
  • EU, Bryssel 
  • IRU CIT i Genève, internationella tekniska kommittén 
  • Nordiskt Vägforum, NVF Fordon och Transporter 
  • Nationell politik 
  • Internationell standardisering, där undertecknad medverkar via SIS

Rapporter

Förkortad livslängd - orsaker och kostnader

Sveriges Åkeriföretag har tillsammans med Volvo och merceden beställt rapporten från WSP. Rapporten sammanställer kunskap om orsaker till oavsiktligt förkortad väglivslängd samt därtill förknippad ökning av livstidskostnader för vägunderhåll.

Läs rapporten på svenska
Läs rapporten på engelska