Teknik

Vi hjälper medlemsföretag med teknisk rådgivning som till exempel tolkning av lagstiftning, bestämmelser om fordon och transporter. Vi koordinerar medlemsföretagens intressen och verkar för goda förutsättningar i åkerinäringen. 

Proaktiv påverkan och faktabaserad internationell samverkan med beslutsfattare är en avgörande framgångsfaktor. Beslut om regler och förutsättningar och/eller faktabaserad kunskap som påverkar åkerinäringen tas fram i flera olika forum. 

 

Lobbying i åkerinäringens tekniska frågor fokuseras mot följande 

  • Förenta Nationerna, FN, i Genève 
  • EU, Bryssel 
  • IRU CIT i Genève, internationella tekniska kommittén 
  • Nordiskt Vägforum, NVF Fordon och Transporter 
  • Nationell politik 
  • Internationell standardisering, där undertecknad medverkar via SIS