headerbild personalen på juridik

Juridisk spetskompetens

Våra branschjurister är specialiserade på transport- och yrkestrafikfrågor för att kunna erbjuda bästa hjälp till våra medlemmar.

Juridik

Som medlem i Sveriges Åkeriföretag får du som företagare tillgång till vår juristfunktion för rådgivning som rör din branschtypiska verksamhet, som tex frågor kring transporträtt, yrkestrafik, kör- och vilotider, GDPR, avtal och köp och övrig till branschen kopplad affärsjuridik.

Ställ en fråga till SÅ Juridik

Jag vill bli kontaktad via

Vi hjälper dig

Via vår telefonrådgivning kan vi snabbt ge dig goda råd i enklare juridiska frågor. Du kan anlita oss som ombud om du behöver mer omfattande hjälp - självklart till ett förmånligt medlemspris. Vi kan hjälpa dig med rättsutredningar, föreläsa på seminarier eller genomföra en utbildning på ert företag. 

Våra branschjurister är specialiserade på transport- och yrkestrafikfrågor.

Telefonrådgivning

Sveriges Åkeriföretags juridiska telefonrådgivning ger dig som företagare och medlem goda råd i enklare juridiska frågor. Detta är en av våra populära förmåner och juristerna hjälper många företagare med råd varje dag. Som medlem kan du kontakta våra jurister på 010-510 54 00 och få grundläggande vägledning i olika juridiska frågor. Det innebär att juridikfunktionen inte kan lämna rådgivning om det förutsätter viss utredning eller granskning av handlingar eller skrivelser. De medlemmar som har ett ärende som kräver förberedelse, granskning eller annan utredning kan med fördel anlita våra jurister mot ett rabatterat arvode. Läs mer under fliken Anlita oss som ombud. Varmt välkomna att kontakta SÅ Juridik och glöm inte att ha ditt medlems- eller organisationsnummer tillgängligt när du ringer.

Visa mer

Anlita oss som ombud

Om du behöver mer omfattande hjälp än vad som kan erbjudas genom telefonrådgivningen kan du anlita våra jurister för uppdraget till ett mycket förmånligt medlemspris. Juristerna engageras ofta som ombud i processer om kör- och vilotid-, yrkestrafik-, transport- och godsfrågor. Vidare är uppdrag såsom granskning eller upprättande av kommersiella avtal, GDPR och olika försäkringsfrågor, reklamationer av köp och reparationer vanligt förekommande. Alla våra jurister har specialistkompetens och lång erfarenhet från branschen. 

Sveriges Åkeriföretag företräder inte medlem i tvist mot annan medlem. Syftet med jävsregeln är att du som medlem och klient alltid skall veta att Sveriges Åkeriföretags jurister vid utförande av sitt uppdrag endast tar tillvara dina och ditt företags intressen och att den information som du lämnar om ditt företag och din situation aldrig kommer att användas mot dig. Vi hjälper däremot gärna att hitta ett lämpligt ombud om en jävssituation uppstår.

Sveriges Åkeriföretag företräder inte medlem i tvist mot annan medlem

Varför?
•    Det uppstår en tydlig intressekonflikt. Vi ska behandla alla medlemmar lika.
•    Varje medlem skall kunna lita på att Sveriges Åkeriföretags jurister enbart tar tillvara just dina intressen i en tvist d vs inte väger in annan medlems intressen eftersom ni bägge är medlemmar hos oss.
•    Det ska aldrig uppstå en situation där medlem känner sig osäker på hur information som finns tillgänglig hos oss kommer att kunna användas emot medlem i en tvist.
•    Denna regel har vi för att upprätthålla ett professionellt, likvärdigt och respektfullt förhållningssätt mot våra medlemmar.

Vilken hjälp får medlemmar om jäv kan konstateras?
•    Varmt välkommen att kontakta våra jurister på 010- 51 00 300.
•    Vi hjälper dig med kontaktuppgifter till externa ombud med kunskap inom de rättsområde som tvisten gäller. 
•    Vi kan förklara hur processer fungerar och tipsar om vanliga frågor till ombudet om tex rättsskyddsförsäkringar. Dock inget som berör själva tvisten.
•    Om uppdrag läggs hos extern jurist blir det enbart ett avtal mellan medlem och den aktuella juristen.
•    Sveriges Åkeriföretags juridikavdelning finns alltid tillgänglig om andra juridiska frågor uppstår.
 

 

Visa mer

Rättsutredningar och seminarium

Våra medlemsföretag har möjlighet att beställa rättsutredningar kring aktuella juridiska frågor som företaget har behov att klarlägga. Juristerna upprättar rättsutredning samt kombinerar det med en föreläsning hos ert företag och med berörd personal.

Kontakta juridikavdelningen för offert.

Visa mer

VÅRA ARBETSOMRÅDEN

Våra branschjurister är specialiserade på transport- och yrkestrafikfrågor för att kunna erbjuda bästa hjälp till våra medlemmar. Nedan hittar du ett urval av dom arbetsområden som vi jobbar med.

 

 

 

Icon Kör- och vilotider

 

Kör- och vilotider

Vi är en av landets ledande experter inom kör- och vilotidslagstiftningen och bistår medlemmar i tvister mot myndigheter i kör- och vilotidsärenden.

 

Läs mer

 

 

Iconbild trafiktillstånd

Trafiktillstånd

Trafiktillståndet är en förutsättning för att överhuvudtaget bedriva yrkesmässig trafik, vilket gör det till en av dom viktigaste i bitarna i verksamheten för åkeriföratagare.

 

Läs mer

 

 

Icon Köp- och avtalsrätt


Köp- och avtalsrätt

Vi kan hjälpa till så att ni slipper känna oro inför exempelvis transportavtal, fordonsköp. Vi bistår med hjälp till våra medlemmar om det har uppstått problem.

 

Läs mer

 

 

 

Icon GDPR

GDPR

Vi har tagit fram stödmaterial och information i syfte att hjälpa våra medlemsföretag i att säkerställa att man lever upp till dataskyddsförordningen GDPR.

 

Läs mer

 

 

iconbild transporträtt

 

 

Transporträtt

Med transporträtt menar vi reglerna kring när någonting händer med gods som transporteras av ett åkeriföretag.

 

Läs mer

Så Juridik frågor och svar

Har du en fråga?

Här har vi samlat våra mest förekommande frågor & svar.

Frågor och svar

Kontakta oss

 Ring Sveriges Åkeriföretags juristnummer: 010 – 510 54 00

Dokument

Aktuellt från juridik

Här samlar vi nyheter kring det juridiska området. 

2024-04-12
Vill ni veta mer om Styrelsearbete?

Har ni kommande förändringar på gång i er styrelse, kanske flera nya ledamöter eller önskar ni bara lite uppfräschning i era kunskaper kring styrelsearbetet? 

2024-03-26
Många frågor besvaras i GDPR-manualen

Du vet väl om att vi har en GDPR-manual med grundläggande information kopplat till GDPR. Den uppdateras löpande och finns att läsa när du som medlem är inloggad på vår hemsida. 

2024-02-26
Webinarium Alltrans 2007

Missade du Alltranswebinariet den 19 januari? Misströsta ej, här kommer efterinspelningen av presentationen tillsammans med en inspelning som svarar på de frågor som ställdes.

2024-01-12
Viktiga lagar och förordningar vid årsskiftet 2023/2024

Vid årsskiftet 2023/2024 ser vi en hel del nya lagar och förordningar som börjar gälla. Vi har listat några av de mest aktuella för åkerinäringen. Det handlar bland annat om skatter, upphandling, försvaret samt miljö och transport.

2023-12-19
Ska ditt åkeri börja transportera livsmedel?

Beroende på vilken typ av livsmedel det är som ska fraktas är det viktigt att undersöka om transporten kräver tillstånd eller om den ska anmälas till behörig myndighet. Med denna information vill Sveriges Åkeriföretag påminna om vad som gäller.

2023-11-21
Ändrade ansvarsregler vid avsaknad av smart färdskrivare version 2

Regeringen föreslår nu ändringar i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m. i fråga om när ansvar för förare och företag ska aktualiseras när ett fordon i strid med kraven i EU:s färdskrivarförordning används utan att vara utrustat med en smart färdskrivare version 2. 

2023-06-20
Återkallelse av körkort vid användning av annans förarkort

I sin tillämpning av regelverket bedömer Transportstyrelsen att användandet av annans förarkort utgör grund för att ett körkort ska återkallas.

2023-04-21
Juridisk expertrådgivning och FAQ

Som medlem har du tillgång till vår expertorganisation inom juridik. Dessutom har vi en stor FAQ där vi samlat vanligen förekommande frågor och svar. 

2023-03-13
Påminnelseavgift och förseningsersättning

Har du eller ditt åkeri blivit uppmanat att betala en påminnelseavgift eller en förseningsersättning? Det kan då vara bra att känna till vad skillnaden är på dessa och om du eller ditt företag har en skyldighet att betala.

2023-03-03
Interna rapporteringskanaler enligt den nya Visselblåsarlagen

Enligt en ny Visselblåsarlag ska företag med mellan 50 -249 arbetstagare ha en intern rapporteringskanal och ett förfarande om rapportering på plats senast den 17 december 2023. 

Headerbild Sveriges Åkeriföretag Medlemskap

Bli medlem hos Sveriges Åkeriföretag

Ett värdefullt medlemskap för dig som driver ett åkeriföretag. Som medlem hos oss får du bland annat tillgång till våra nätverk, våra juristers branschspecifika kunskap och många förmåner från våra samarbetspartners.

Om medlemskapet