Headerbild Trafiksäkerhet

Trafiksäkerhet

Sveriges Åkeriföretag medverkar till åtgärder som stödjer åkerinäringens trafiksäkerhetsarbete för att minska incidenter och olyckor i trafiken. Målsättningen med trafiksäkerhetsarbetet är effektiva säkra transporter med säkra vägar, säkra förare och säkra fordon. Fokus för förare och företag inom trafiksäkerhet är till exempel hastighet, säkerhetsbälte, lastsäkring, att se och att synas, förarens hälsa, trötthet, distraktion, alkohol och droger. 

Fler motorvägar eller skyddsanordningar som separerar mötande trafik på befintliga vägar är också viktiga åtgärder. Nästan häften av dödsolyckorna med lastbil inblandad sker med mötande trafik. Med större lastbilar kan transportarbetet göras effektivare då färre fordon i trafiken minskar trängsel och riskerna för mötesolyckor.

Säkra vägar förutsätter bra underhåll av väginfrastruktur inklusive vinterväghållning i rätt tid med plogning och friktionshöjande sandning och saltning.
 

Sveriges Åkeriföretag anser att

  • Säkra vägar förutsätter bra underhåll av väginfrastruktur inklusive vinterväghållning i rätt tid med plogning och friktionshöjande sandning och saltning.
  • Fler motorvägar och mer mötesseparation mellan fordon minskar allvarliga olyckor i trafiken.
  • Större effektivare fordon minskar antalet lastbilsfronter och problemet med mötesolyckor. 
  • Certifiering av ledningssystem enligt ISO 39001 för vägtrafiksäkerhet medverkar till säkrare trafik genom formulering av  mål och uppföljning av viktiga trafiksäkerhetsfaktorer som hastighet, säkerhetsbälte, distraktion och drogfrihet .
  • Fair Transport synliggör trafiksäkerhetsåtgärder i åkerinäringen.

 

Läs mer om vårt arbete för ökad säkerhet i trafiken

 

Fair transport

Sveriges Åkeriföretags projekt Fair Transport prioriterar trafiksäkerhetsåtgärder i åkerinäringen.

Läs mer om Fair Transport

 

Systematiskt trafiksäkerhetsarbete ISO 39001:2012

Sveriges Åkeriföretag gör tredjepartscertifieringar av ledningssystem för trafiksäkerhet baserat på ISO 39001:2012.

Läs mer om certifiering