Headerbilder Om Åkerinäringen

Om åkerinäringen

Åkerinäringen består av cirka 10 000 åkeriföretag som år 2022 tillsammans omsatte cirka 205 miljarder kronor vilket motsvarar cirka 3,5 procent av Sveriges BNP. Branschen sysselsätter drygt 225 000 personer varav 125 000 lastbilschaufförer. Åkerinäringen är en förutsättning för allt företagande och handel, för arbetstillfällen och tillväxt.
 

Snabba fakta om åkerinäringen

  • Sveriges åkerinäring består av cirka 10 000 åkerier
  • Åkerinäringen omsatte 2022 cirka 205 miljarder kronor vilket motsvarar cirka 3,5 % av BNP
  • Branschen sysselsätter drygt 225 000 personer
  • Den mest dominerande verksamheten är bygg- och anläggningstransporter
  • Av allt gods som transporteras med lastbil inrikes körs endast 10 % på avstånd över 30 mil
  • 80 % av allt gods som transporteras i Sverige fraktas med lastbil
  • Lastbilars motorer har blivit cirka 90 % renare de senaste 15 åren
  • Stora lastbilar är 100 gånger effektivare än personbilar när det gäller bränsleförbrukning per lastad enhet

*statistik sammanställd 2019. Läs mer i rapporten Svart på vitt som du hittar längre ner på sidan.

Samhällsfunktion och påverkan

Åkerinäringen är nödvändig för samhällets varu- och tjänsteproduktion och bidrar aktivt till utvecklingen av vårt land. Genom att frakta gods kollektivt minskar koldioxidutsläppen per fraktat ton jämfört med om företagen skulle använda egna bilar. Och eftersom Sveriges åkerier är logistikproffs kan de hjälpa samhället att uppnå klimatmålen.

Lastbilstransporterna svarar för cirka 7 procent av utsläppen av växthusgaser i Sverige. Genom sparsam körning minskar drivmedelsförbrukningen och därmed koldioxidutsläppen ytterligare. Investering i ny teknik, nya fordon och nya drivmedel kan minska utsläppen än mer. Läs mer om vår syn på miljöarbete.

 

En vecka utan lastbil, EVUL

Sveriges Åkeriföretag genomför studien En vecka utan lastbil för att visa på samhällets transportkänslighet. Tillsammans med Myndigheten för Krisberedskap
(nuvarande Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB) togs en metod fram för att utvärdera och bedöma transportkänslighet i samhället.

Studien görs genom att ett antal olika verksamheter som företag, statliga verk och organisationer intervjuas om deras transportbehov- och mönster. De får svara på
frågor om hur ofta och hur stora leveranser de får, och om hur fort deras lager tar slut. Intervjuobjekten och deras verksamheter får vara anonyma om de vill, och de får
tidigt veta att det rör sig om ett fiktivt scenario.

Samtalet inleds med:
”Scenariot är följande – natten mellan söndag och måndag slutar alla tunga lastbilar att rulla. Ni kände inte till  det innan, och kunde inte förbereda er på något sätt. Nu
undrar jag, hur påverkar det er verksamhet dag för dag?”

Läs mer på om En vecka utan lastbil.

 

Nyckeltalsrapport

Varje år släpper Sveriges Åkeriföretag en nyckeltalsrapport i samarbete med Rementum med syfte att belysa branschens ekonomiska och finansiella utveckling. Jämförande analyser av finansiella nyckeltal, över tid och mellan olika åkerityper, sätter ljuset på vilka mekanismer och trender som kan främja en livskraftig näring. Ni hittar den senaste rapporten nedan. 

 

Ulric Långberg

Kontakta mig om du har frågor om åkerinäringen
Samhällspolitisk chef
010-510 54 61
Ulric.langberg@akeri.se

dd