Headerbilder Om Åkerinäringen

Om åkerinäringen

Åkerinäringen består av cirka 10 000 åkeriföretag som tillsammans omsätter cirka 160 miljarder kronor vilket motsvarar cirka 4 procent av Sveriges BNP. Branschen sysselsätter drygt 86 000 personer. Åkerinäringen är en förutsättning för allt företagande och handel, för arbetstillfällen och tillväxt.

 

 

Snabba fakta om åkerinäringen

  • Sveriges åkerinäring består av cirka 10 000 åkerier
  • Åkerinäringen omsätter cirka 160 miljarder kronor vilket motsvarar cirka 4 % av BNP
  • Branschen sysselsätter drygt 86 000 personer, drygt 10 500 av dem är kvinnor
  • Den mest dominerande verksamheten är bygg- och anläggningstransporter
  • Av allt gods som transporteras med lastbil inrikes körs endast 10 % på avstånd över 30 mil
  • 80 % av allt gods som transporteras i Sverige fraktas med lastbil
  • Lastbilars motorer har blivit cirka 90 % renare de senaste 15 åren
  • Stora lastbilar är 100 gånger effektivare än personbilar när det gäller bränsleförbrukning per lastad enhet

Samhällsfunktion och påverkan

Åkerinäringen är nödvändig för samhällets varu- och tjänsteproduktion och bidrar aktivt till utvecklingen av vårt land. Genom att frakta gods kollektivt minskar koldioxidutsläppen per fraktat ton jämfört med om företagen skulle använda egna bilar. Och eftersom Sveriges åkerier är logistikproffs kan de hjälpa samhället att uppnå klimatmålen.

Lastbilstransporterna svarar för cirka 7 procent av utsläppen av växthusgaser i Sverige. Genom sparsam körning minskar drivmedelsförbrukningen och därmed koldioxidutsläppen ytterligare. Investering i ny teknik, nya fordon och nya drivmedel kan minska utsläppen än mer. Läs mer om vår syn på miljöarbete.

För mer matnyttig fakta om åkerinäringen kan ni läsa vår broschyr Fakta om åkerinäringen som ni hittar nedan.

Ulric Långberg

Kontakta mig om du har frågor om åkerinäringen
Bransch- och kommunikationschef
010-510 54 61
Ulric.langberg@akeri.se

dd