Lastbilskartellen

Publicerad 2021-05-18 / 21:01 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Ett konkurrerande företag till Hausfelds, den tjeckiska firman LitFin, har skickat ut ett brev till många svenska åkeriföretag med en uppmaning att hoppa av den Hausfelds skadeståndsprocess. 

Naturligtvis blir många av de som medverkar i de tyska processerna som samlats i ett konsortium med namnet financialright oroliga. Vi har fortlöpande kontakter med Hausfelds både i Tyskland, England och Holland.

Hausfelds har bjudit in alla svenska medlemmar som är listade som deltagare i de tyska processerna till ett webinarium. På webinariet kommer all tillgänglig uppdatering att tillhandahållas och alla är välkomna med sina frågor.

Hasusfelds/financialright har skickat ut ett mail till sina svenska kunder som med lite översättningshjälp av google translate säger detta:

 

"Hej

Vi har kontaktats av några av våra kunder eftersom de har kontaktats av en tvistemålsfinansiär som hänvisar till våra anspråk mot lastbilskartellen. Detta skulle vi vilja kommentera enligt följande:

Som korrekt påpekats, avvisades vårt första anspråk (Lastbil 1, 37 O 18934/17) gällande lastbilskartellen av den regionala domstolen i München (Landgericht) förra året.
 
Dock är den rättsliga tolkningen, enligt vår advokats förmenande, som den regionala domstolen gjort av vår affärsmodell felaktig. Därför har vi inlämnat en överklagan till den högre domstolen i München (Oberlandesgericht). Vi har mottagit svarandens slutliga inlaga i överklagandet från februari i år, vilket våra advokater från vår advokatbyrå Hausfeld Rechtsanwälte LLP för närvarande utvärderar och förbereder en svarsinlaga till i överklagandet. Tidsfrister för inlämnande av svarsinlagor i överklagandet eller andra förfarandemässiga domstolsorder har ännu inte utfärdats av den högre domstolen. 

Till följd av vår överklagan, är beslutet av den regionala domstolen i München inte bindande för parterna. Ett slutligt beslut i detta avseende finns ännu inte.  

Det är ett faktum att den regionala domstolen i München påpekade svårigheter gällande våra uppdragsöverenskommelser till följd av den tyska lagstiftningen kring juridiska tjänster (Rechtsdienstleistungsgesetz). Baserat på detta beslut diskuteras för närvarande en reform av den federala regeringen. Vi utgår ifrån att denna reform kommer att bekräfta tillbörligheten i vår affärsmodell även från lagstiftarens synvinkel.

Gällande det andra anspråket (Lastbil 2, 37 O 17704/18), inlämnade Hausfeld vårt svar i februari, som svar på svarandes försvarsredogörelse från förra året. Den muntliga förhandlingen kommer att äga rum i september i år. 

Förutom dessa två tvistemål finns inga andra beslut från de regionala domstolarna gällande lastbilskartellfallen som vi driver. 

Vi förstår dock att denna situation inte är tillfredsställande för våra kunder. 

Därför har vår finansiär Burford Capital meddelat oss att de fortfarande arbetar på en lösning för att säkra era anspråk ifall ett slutligt domstolsbeslut går i lastbilskartellens favör. Enligt vår uppfattning förbereder de en möjlig lösning baserat på ett alternativt (tillkommande) överlåtelseuppdrag av era anspråk till Nederländerna, vilket vi informerade er om förut. Naturligtvis kommer vi att informera er så snart vi har mer information. Observera: För närvarande har vi ingen information om tidshorisonten för detta.

Naturligtvis förstår vi er oro. Var medvetna om att ni har möjlighet att häva kontraktet med oss med hänvisning till villkoren och bestämmelserna i vårt kontrakt (se särskilt “ersättning för våra utgifter”) och att driva era anspråk på annat sätt."