Headerbild Press och opinion

Sund och lönsam utveckling

Vi driver transport- och samhällspolitiska frågor som berör åkeriföretagen i syfte att stärka svensk åkerinäring

Politik och påverkan

Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation och vi arbetar för en sund och lönsam utveckling av åkerinäringen. Vi driver transport- och samhällspolitiska frågor som berör åkeriföretagen i syfte att stärka svensk åkerinärings konkurrenskraft och förbättra förutsättningarna för att driva åkeriföretag. Genom opinionsbildning och lobbying verkar vi för att konkurrens sker på lika villkor nationellt och internationellt, att regelverk utformas på ett bra sätt för åkerinäringen och att beslutsfattare har aktuell kunskap om svensk åkerinäring. På det viset medverkar vi till att förbättra förutsättningarna och villkoren för både våra medlemsföretag och den svenska åkerinäringen.

Från lokalt till internationellt perspektiv

Beslut som rör åkerinäringens villkor fattas idag på många nivåer. Åtta av tio beslut kommer från EU i form av direktiv som sedan anpassas till svenska förutsättningar och blir förordningar och lagar. Vi är med och påverkar beslutsprocessen hela vägen från EU till kommunerna i Sverige. En annan viktig del i vårt arbete är att ha ett nära samarbete med våra regionala företrädare och utveckla opinionsarbetet lokalt och regionalt.

Sunda transporter från sunda åkeriföretag

Vi anser att både köpare och säljare av transporter måste ta sitt ansvar för en säker, ren och ansvarsfull åkerinäring. Fair Transport är grunden för en hållbar affär och branschens hållbarhetscertifiering av godstransporter på väg. På fairtransport.se genomför transportsäljande företag sin certifiering och blir sökbara för ansvarstagande transportköpare. Fair Transport kontrolleras av tredjepart och är speciellt framtagen för åkerinäringen. Certifieringen bygger på krav inom socialt ansvarstagande, trafiksäkerhet och miljö och visar att certifierade åkeriföretag lever upp till lagar och regler som rör åkerinäringen. 

Vägvalet - Vårt näringspolitiska program

I åkerinäringens näringspolitiska program har vi listat flertalet punkter med nödvändiga förslag på åtgärder som skapar förutsättningar för en sund utveckling av näringen. Det berör bland annat frågor inom områden som miljö och klimat, Mobilitetspaketet, vinterväghållning, skatter och avgifter, upphandling, kompetensförsörjning, infrastruktur, regelverk och rast- och uppställningsplatser. Läs innehållet i Vägvalet. 

 

header NLA

NLA - Nordic Logistics Association 

Läs mer om vår lobbyorganisation i Bryssel - NLA

Läs mer

Vi påverkar inom en bredd av områden

Icon trafiksäkerhet

Trafiksäkerhet 

Sveriges Åkeriföretag driver trafiksäkerhetsarbete gentemot medlemsföretag och deltar i det nationella trafiksäkerhetsarbetet med nollvisionen som grund. 


Läs mer

Icon klimat och miljö

Klimat & miljö

Sveriges Åkeriföretag stöttar medlemmar i arbetet mot minskade utsläpp och arbetar proaktivt för att uppnå så hög klimatnytta som möjligt beaktat en bibehållen konkurrenskraft.


Läs mer

iconbild stärkt konkurrenskraft

Stärkt konkurrenskraft

Sund konkurrens och lika villkor är en förutsättning för en livskraftig åkerinäring. Transportnäringen behöver ett effektivt och rättvist regelverk som kontrolleras och är lika för alla som vistas på våra vägar. 

 

Läs mer

Call-to-action. Om åkeribranschen

Vill du veta mer om åkerinäringen?

Läs mer om åkerinäringen och se vår film som beskriver hur viktig åkeribranschen är för ett väl fungerande samhälle

Om åkerinäringen

 

 

Kontakta oss

Har du frågor om vårt opinionsarbete är du varmt välkommen att kontakta oss.