Headerbild Aktuellt och nyheter

Aktuellt och nyheter

Håll dig uppdaterad med det senaste från åkerinäringen

Här finner du intressanta nyheter och artiklar som vi på Sveriges Åkeriföretag publicerar. Håll dig uppdaterad men dom senaste branschnyheterna genom att läsa våra senaste nyheter.

2024-02-22
Föreningsårsmöte i Sveriges Åkeriföretag Gävleborg den 13 mars

Sveriges Åkeriföretag Gävleborg/Gävleborgs Åkeriservice AB bjuder in till föreningsårsmöte/stämma som du kan delta i på plats eller digitalt onsdag den 13 mars.

2024-02-21
Skatter för vägtrafiken - Sveriges Åkeriföretags position

Sveriges Åkeriföretag anser att ett nytt system behöver utredas för vägtrafikens avgifter, skatter och tullar sett ur ett omställningsperspektiv. Målet är att ta fram förslag till författningsändringar för att implementera ett nytt system för beskattning av vägtrafik.

2024-02-21
Investeringsstöd för överflyttning av gods

Ett nytt investeringsstöd för intermodala transporter kommer introduceras inom kort av Trafikverket. Trafikverket inväntar just nu beslut från EU-kommissionen och det väntas ske i mitten av februari.

2024-02-20
AW ABC-personalen utmanar i 3-kamp

Personalen i ABC-regionen utmanar medlemmarna i en trekamp på Ball Breaker på Kungsholmen i Stockholm fredagen den 12 april. 

2024-02-20
Trafikverket bjuds in till dialog om vinterväghållning i Värmland

Åkeriföretag och företrädare för skogsnäringen i Värmland har skickat in en skrivelse till Trafikverket i Värmland där man ber om ett möte för att diskutera lösningar för en bättre vinterväghållning i regionen. 

2024-02-15
Inbjudan till årsmöte för Sveriges Åkeriföretag Värmland

Välkommen till Sveriges Åkeriföretag Värmlands föreningsårsstämma där du även får branschinformation och blir bättre förberedd för en företagskontroll av Transportstyrelsen. 

2024-02-13
Miljödebattörer föreslår åtgärder som leder till ökad lastbilstrafik

Hälften så långa och hälften så tunga lastbilar, föreslår Miljöpartiets före detta riksdagsledamot Karin Svensson Smith och en tidigare chef på Trafikverket, Roger Bydler i en debattartikel i Dagens Nyheter. Enkel matematik visar att det betyder långt fler lastbilar på vägarna, ökad miljöpåverkan och minskad transporteffektivitet - ett minst sagt udda förslag. Detta skriver vi i en replik tillsammans med 2030-sekretariatet och MRF i Dagens Infrastruktur. 

2024-02-08
Inbjudan till årsmöte i Öst den 14 mars i Linköping

Välkommen till Sveriges Åkeriföretag Öst förenings årsstämma, erfarenhetsutbyte av elektrifiering, hur SÅ jobbar med samhällspolitiska frågor samt rundvandring hos Rejmes i Linköping. 

2024-02-06
Följ med till Polen på studiebesök och konferens i april

Följ med Sveriges Åkeriföretag på en intressant studieresa till Polen den 17-21 april. Vi besöker bland annat släpvagns- och lastväxlartillverkaren Hakarps Equipments fabrik. 

2024-02-06
Sveriges Åkeriföretag i dialog om vinterväghållning med Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson

Under måndagen träffade representanter från Sveriges Åkeriföretag Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson för att diskutera åkerinäringens erfarenheter kring dagens vinterväghållning. En vinterväghållning som skapat stora problem för yrkestrafiken.