Headerbild Aktuellt och nyheter

Aktuellt och nyheter

Håll dig uppdaterad med det senaste från åkerinäringen

Här finner du intressanta nyheter och artiklar som vi på Sveriges Åkeriföretag publicerar. Håll dig uppdaterad men dom senaste branschnyheterna genom att läsa våra senaste nyheter.

2021-01-22
YKB – Klartecken för 35 timmars distansundervisning

Nu har regeringen publicerat förordningarna om ändringarna kring YKB och vi läser med glädje att hela fortbildningen får genomföras på distans. Detta innebär att följande nu gäller från 1 februari 2021.

2021-01-21
Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis

Beslut taget. Regeringens proposition om förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis har antagits av riksdagen. Detta ger regeringen rätt att meddela föreskrifter om förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis och om vissa undantag från lagen. Ändringarna träder i kraft den 1 februari 2021 och upphör att gälla den 1 augusti 2021.

2021-01-20
Nytt poddavsnitt - Telefonförsäljare

Sveriges Åkeriföretags jurister är tillbaka med ett nytt poddavsnitt. Den här gången så pratar de om ett utbrett problem vad gäller oseriösa företag och telefonförsäljare som luras eller använder sig av tveksamma affärsmetoder i säljsamtal till bland annat våra medlemsföretag men också andra företagare i landet.

2021-01-19
Förslag om förlängd giltighetstid för YKB-intyg i EU

Kommissionen har idag publicerat sitt förslag omnibus II, som förlänger giltigheten av körkort och vissa bevis inom vägtransporter som YKB.

2021-01-19
Begäran om omedelbart undantag för antisprejskydd i stänkskärmar och förtydligande av föreskrifter

Sveriges Åkeriföretag har framfört krav till Transportstyrelsen på tydliga regler om undantag från krav på så kallade antisprejskydd i stänkskärmar på vissa tunga lastbilar och släpvagnar då antisprejskydden medför avsevärd olägenhet vid användning av fordon.

2021-01-18
Ny tjänst och roll som hållbarhetsansvarig

Så snart som möjligt ska en ny tjänst som hållbarhetsansvarig inrättas i organisationen.

2021-01-15
Välkommen på webinarium om längre & tyngre fordon!

Det nuvarande ETT-projektet (En Trave Till) har löpt i fyra år och börjar göra avtryck i skogstransportörernas vardag. Längre och tyngre fordon blir tillåtna på allt fler vägar (BK4-vägar) och vi börjar få allt mer inblick i vad som krävs av framtidens transportfordon och de vägar de ska köras på.

2021-01-15
Webbinarier om skattefria traktamenten

Skatteverket bjuder under våren in till webbinarier som riktar sig till åkeriföretag. De kommer att informera om vilka regler som gäller för skattefria traktamente och gå igenom ett antal exempel med åkeribranschen i fokus.

2021-01-14
Senaste nytt om YKB

Vad innebär regeringens lagförslag kring YKB? Här reder vi ut vad som är aktuellt i YKB-frågan och tipsar om hur du ska agera och planera för YKB-fortbildningen hos dina anställda.

2021-01-14
Nätverket Bygg- och anläggning

Bygg- och anläggningsåkerier utgör den största delen av Sveriges Åkeriföretags medlemsföretag vilket gör att de frågor som nätverk driver får stor påverkan. Aktuellt just nu är myndighetsgemensamma miljökrav och digital redovisning av dessa samt förbättringar i vägunderhåll och dess upphandlingar.