Headerbild Aktuellt och nyheter

Aktuellt och nyheter

Håll dig uppdaterad med det senaste från åkerinäringen

Här finner du intressanta nyheter och artiklar som vi på Sveriges Åkeriföretag publicerar. Håll dig uppdaterad men dom senaste branschnyheterna genom att läsa våra senaste nyheter.

2020-08-11
Anteckningsskyldighet för transportörer av farligt avfall

Från den 1 augusti 2020 gäller nya regler om anteckningsskyldighet för farligt avfall.

2020-07-03
Det bjuds in till digitala årsmöten

Vi ställer om - årsmöten genomförs digitalt. Kolla in de aktuella inbjudningarna.

2020-07-03
Mobilitetspaket antaget: avgörande steg för att säkerställa lika villkor och rättvisa transporter för åkeriföretag i Europa.

De i Bryssel samlokaliserade organisationerna FNTR (Frankrike), BGL (Tyskland) och NLA (Norden) välkomnar varmt den nya lagstiftningen som nu har beslutats och ser fram emot att säkerställa ett snabbt genomförande.

2020-07-02
Förenklingar föreslås kring kör- och vilotidsreglerna

Transportstyrelsen ska vara råd- och vägledande, kortare förflyttningar ska tillåtas och införande av en varningsprocess i sanktionssystemet. Detta är några av de förändringar som Tillväxtverket föreslår kring kör- och vilotidsreglerna.

2020-07-01
Ny viktdeklaration för containrar och växelflak förvirrar

Den 15 juni trädde nya bestämmelser om viktdeklaration vid vägtransport av containrar och växelflak i kraft. Syftet är att fördela ansvar och förebygga risken för att fordon och fordonskombinationer har överlastats. 

2020-06-29
Asfaltgäng tar över på Instagram

Den här veckan kommer Stefan Sjögren i Tvärålund att ta över tillsammans med sitt asfaltgäng - missa inte det!

2020-06-26
Nytt förmånsavtal med StjärnaFyrkant

Nu kan vi erbjuda våra medlemmar ett nytt förmånsavtal inom kommunikations- och säkerhetsområdet då vi skrivit avtal med StjärnaFyrkant.

2020-06-25
Eget på väg – Nu som lärarledd distansutbildning

NYHET! Vi introducerar nu en ny form av vår uppskattade Eget på väg-kurs för blivande trafikansvariga – som lärarledd distansutbildning. 

2020-06-25
Har även beläggningskurvan plattat ut?

I april hade hälften av medlemmarna som svarade på vår enkät en oförändrad beläggning. Nu tio veckor senare har det ökat med lika många procent, 60 procent har nu en oförändrad volym. Har kurvan för orderingången börjat gå tillbaka mot en normal nivå. 

2020-06-23
Elektroniska fraktsedlar vid vägtransport

Från den 7 juni 2020 kan elektroniska fraktsedlar användas istället för fraktsedlar i pappersform vid både internationella vägtransporter och inrikes vägtransporter. Detta efter två lagändringar som beslutats av riksdagen.