Headerbild Aktuellt och nyheter

Aktuellt och nyheter

Håll dig uppdaterad med det senaste från åkerinäringen

Här finner du intressanta nyheter och artiklar som vi på Sveriges Åkeriföretag publicerar. Håll dig uppdaterad men dom senaste branschnyheterna genom att läsa våra senaste nyheter.

2023-03-23
400 hållbara anledningar att fira med Fair Transport

Hållbarhetscertifieringen för godstransporter på väg, Fair Transport, har nu tangerat 400 certifierade åkeriföretag vilket är en stor framgång för åkerinäringens arbete med hållbara transporter. LBC Borås var företag nummer 400.

2023-03-21
Webbsändning - Vart är vi på väg i konjunkturen?

Missade du vårt webbinarie - Vart är vi på väg i konjunkturen? Misströsta inte. Du kan se hela webbinariet i efterhand.

2023-03-17
Förlängd möjlighet till stöd för elektrifiering

Det går att söka stöd ända till mars 2026 för den som vill genomföra pilotprojekt inom elektrifiering för tunga fordon. Det står klart efter att regeringen tagit beslut om att förlänga uppdragstiden för pilotstödet.

2023-03-13
Debatt - Värna konkurrenskraften och minska utsläppen

I slutet av året ska regeringen presentera sin klimathandlingsplan. Det finns förutsättningar att nå klimatmålen både nationellt och gentemot EU med en balanserad politik som värnar vår konkurrenskraft samtidigt som den minskar utsläppen. Tillsammans med Fossilfritt Sverige och företrädare för transportbranschen har vi en debattartikel på DI. 

2023-03-13
Påminnelseavgift och förseningsersättning

Har du eller ditt åkeri blivit uppmanat att betala en påminnelseavgift eller en förseningsersättning? Det kan då vara bra att känna till vad skillnaden är på dessa och om du eller ditt företag har en skyldighet att betala.

2023-03-08
Distansutbildning - offentlig upphandling av fossilfria transporter

Sveriges Åkeriföretag och BioDriv Öst bjuder in offentliga aktörer till en distansutbildning om offentlig upphandling av fossilfria transporter. Du som är intresserad väljer att delta antingen i mars eller i april. Utbildningen riktar sig till upphandlare och beställare av upphandlingar som innehåller en betydande del transporter.

2023-03-06
Regeringen kontaktar EU-kommissionen för att rädda skattebefrielsen för biogas

Europeiska unionens tribunal har ogiltigförklarat EU-kommissionens beslut som godkänner Sveriges skattebefrielser för biogas. Kommissionen ska nu inleda en formell granskning av stödordningarna och därefter fatta nya beslut. Regeringen kommer att arbeta aktivt med kommissionen för att få nya godkännanden på plats.

2023-03-03
Interna rapporteringskanaler enligt den nya Visselblåsarlagen

Enligt en ny Visselblåsarlag ska företag med mellan 50 -249 arbetstagare ha en intern rapporteringskanal och ett förfarande om rapportering på plats senast den 17 december 2023. 

2023-03-02
Nytt EU-paket ska få fler unga till branschen

EU-kommissionen har nu publicerat sitt trafiksäkerhetspaket som innehåller reviderade körkortsregler, införandet av ett digitalt körkort som gäller i hela EU och nya bestämmelser för att underlätta efterlevnaden av trafikregler över gränserna.

2023-02-23
Ny teknik öppnar för tyngre lastbilar på tjälade vägar

Sveriges Åkeriföretag deltar i forskningsprojektet ”Tjälade Vintervägar”. Här undersöks hur tyngre lastbilar (upp till 74 ton), vid tjäle, ska kunna köra på vägar som normalt inte bär så tunga fordon. Detta förutsätter lägre hastighet över broar eftersom de inte är tjälade. Med ny teknik, geofencing, ska förarna få hjälp att dra ner hastigheten vid bropassager.