Headerbild Aktuellt och nyheter

Aktuellt och nyheter

Håll dig uppdaterad med det senaste från åkerinäringen

Här finner du intressanta nyheter och artiklar som vi på Sveriges Åkeriföretag publicerar. Håll dig uppdaterad men dom senaste branschnyheterna genom att läsa våra senaste nyheter.

2020-09-17
Nytt poddavsnitt

Juridikavdelningen är tillbaka med ännu en podcast och vi återvänder till ett kärt ämne: kör- och vilotider. Den här gången har vi med oss Johan Lundmark, branschföreträdare på Sveriges Åkeriföretag och Tim Olsson, Jurist på Sveriges Åkeriföretag.

2020-09-16
En besiktning är billigt

En obesiktad bakgavellift, inga besiktningsdokument eller saknade trucktillstånd kan bli en riktigt dyr affär. En besiktning är billig i jämförelse med de sanktioner som Arbetsmiljöverket kan dela ut.    

2020-09-15
Företag kan begära omprövning av beslut om tulltillägg

Tullverket har ofta utsett transportföretagen, såsom transiteringsansvarig, som gäldenär för den tullskuld som uppkommer om en transitering inte har slutförts på ett korrekt sätt. Tullverket har även i många fall tagit ut tulltillägg. Fram tills nu.

2020-09-14
Inbjudan - Skypemöte om Klimatklivet

Tillsammans med Länsstyrelsen i Västra Götaland bjuder vi in till ett informationsmöte via Skype, om Klimatklivet och hur du som åkeriföretag kan söka bidrag för nyinvesteringar.

2020-09-14
Förbered dig för Brexit

För att förbereda sig effektivt för Brexit har holländska intressenter som är involverade i Brexit, inklusive den holländska branschorganisationen för transport och logistik TLN, inlett en minikampanj för att informera allmänheten om förfarandena för transport till Storbritannien från och med den 1 januari 2021.

2020-09-11
Paketleverantörer ska anmäla sig till PTS

Sedan den 1 juni 2020 ska företag som tillhandahåller paketleveranstjänster anmäla sig till Post- och telestyrelsen (PTS). Vissa av dessa företag ska även löpande rapportera in information till PTS.  

2020-09-11
Höjt prisbasbelopp 2021

Prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet ska vara 47 600 kronor respektive 48 600 kr för 2021. 

2020-09-11
Ny ansökningsomgång till Klimatklivet

Mellan den 21 september – 30 september 2020 öppnas det upp för en ny ansökningsomgång för Klimatklivet. Går ni i tankarna att investera i ett gasdrivet fordon? Då ska ni absolut läsa mer.

2020-09-07
Förlängd period för omställningsstöd

Regeringen föreslår att det ska gå att söka omställningsstöd även för maj, juni och juli 2020 och arbetar för att ändringarna ska kunna träda i kraft så snart som möjligt. 

2020-09-04
Skog och bygg- och anläggning är krisens vinnare

FHMs kurvor för pandemins utveckling i Sverige går nu neråt. I vår senaste enkät bland våra medlemsföretag ligger kurvorna fortsatt stabilt för segmenten skogstransporter och bygg- och anläggningstransporter och dessa har i princip gått bra sedan vi började undersökningarna.