Headerbild Aktuellt och nyheter

Aktuellt och nyheter

Håll dig uppdaterad med det senaste från åkerinäringen

Här finner du intressanta nyheter och artiklar som vi på Sveriges Åkeriföretag publicerar. Håll dig uppdaterad men dom senaste branschnyheterna genom att läsa våra senaste nyheter.

2020-10-16
Åtgärder för säkrare EU-trailers på vintervägar

Olycksrisken vintertid är högre för EU-trailers än för andra lastbilskombinationer. Det redovisar Transportstyrelsen i sitt regeringsuppdraget om säkerhetshöjande åtgärder för EU-trailers.

2020-10-15
Sveriges Åkeriföretags årsmöte

Igår, den 14 oktober, genomförde Sveriges Åkeriföretag sitt första digitala årsmöte. 150 medlemmar och förtroendevalda var anmälda och deltog i ett möte som under rådande förutsättningar flöt på utan problem. 

2020-10-12
EU beviljar 1 års fortsatt skattebefrielse för biobränsle.

Sverige har ansökt hos EU om förlängd skattebefrielse under 2021 för höginblandat biobränsle vilket nu har beviljats av EU. Syftet är att skattebefrielsen skall öka användningen av biodrivmedel och därigenom minska utsläpp av växthusgaser.

2020-10-09
Kampanj Sjukvårdsförsäkring

Gratis sjukvårdsförsäkring i tre månader! Ta del av erbjudandet som är begränsat till årsskiftet 2020.

2020-10-08
Vinterdäck 1 december–31 mars

Sveriges Åkeriföretag påminner om regler för vinterdäck för tunga fordon. Ett utdrag från Transportstyrelsens hemsida säger följande om vinterdäck för tunga fordon.

2020-10-08
Nätverket Tank- och Bulk

Sveriges Åkeriföretags nätverk Tank- och Bulk arbetar med att påverka och harmonisera regelverk och förbättra förutsättningarna för åkeriföretag som verkar inom området.

2020-10-07
Ansök om klimatpremie

Energimyndigheten har av regeringen fått i uppdrag att betala ut en premie för vissa miljölastbilar och elektriska arbetsmaskiner i en ny klimatpremie. Den sökande kan få max 20 procent av miljöfordonets inköpspris i stöd. Premien omfattar minst 20 miljoner kronor för 2020 och stödet beräknas finnas fram till 2023.

2020-10-05
Välkommen till höstens Swedoldagar

Under utvalda dagar i oktober får du som medlem i Sveriges Åkeriföretag ta del av generösa erbjudanden hos Swedol.

2020-10-05
Nya regler för sortering av bygg- och rivningsavfall

Den 1 augusti 2020 började nya bestämmelser att gälla för den som hanterar bygg- och rivningsavfall. Den som producerar bygg- och rivningsavfall ska sortera ut vissa avfallsslag och förvara dem skilda från varandra och från annat avfall.

2020-10-02
Krav på krönta bankar från 1 februari 2021

Senast den 31 januari 2021 måste samtliga fordonsenheter, vars virke mäts in via bildmätrigg, ha sina bankar uppmätta och märkta. Efter detta datum kommer fordonsenheter som inte har krönta bankar och synlig märkning att bli mätningsvägrade av Biometria på bildmätplatser.