Headerbild Aktuellt och nyheter

Aktuellt och nyheter

Håll dig uppdaterad med det senaste från åkerinäringen

Här finner du intressanta nyheter och artiklar som vi på Sveriges Åkeriföretag publicerar. Håll dig uppdaterad men dom senaste branschnyheterna genom att läsa våra senaste nyheter.

2021-10-14
Transportledarutbildning i Stockholm i januari 2022

Vår transportledarutbildning ger dig viktiga kunskaper i logistik, transportekonomi, försäljning, juridik samt ledarskap. 

2021-10-12
Indexreglering blir allt viktigare

Kostnaden på diesel har stigit snabbt och prognoserna talar för att priset på diesel kommer fortsätta stiga. Detta beror främst på ökade oljepriser och den ökade inblandningen av biodrivmedel som reduktionsplikten kräver. Index är ett sätt att hantera kostnadsförändringar och något som alla åkeriföretag bör känna till och få in i kommande avtal. 

2021-10-12
Missa inte nyheterna i SÅ Webbkalkyl

Att kunna beräkna sina transportkostnader är A och O för ett åkeriföretag. Vårt verktyg SÅ Webbkalkyl är framtaget för att hjälpa dig i detta arbete och vi är glada över att nu erbjuda en ännu bättre produkt med nyheter som förenklar ditt arbete.

2021-10-08
Nya regler gällande transporter av gods till och från Storbritannien

Nu finns sammanställd information om nya krav för åkerier och transportörer som transporterar varor in och ut från Storbritannien (England, Skottland och Wales).

2021-10-06
GPS-positionering

Då mycket i dagens samhälle innebär att vi ständigt är uppkopplade så innebär det också att vi ständigt är bevakade. Kameror, GPS:er, färdskrivare mm lämnar digitala spår efter oss. Sådana spår är i de flesta fall också att klassa som en personuppgift vilket innebär att GDPR blir tillämplig.

2021-10-05
Höstens Swedoldagar är här

Hitta en Swedoldag nära dig och passa på att handla till bra priser med start 5 oktober 2021.

2021-10-05
Vägsamverkan – Samverkan kring förebyggande av brott

Vägsamverkan är ett samverkansprojekt mellan Sveriges Åkeriföretag, Polisen och Larmtjänst. Genom ökad rapportering av tips och iakttagelser längs väg och vid rastplatser är målet minskad brottslighet och ökad trygghet. En enkätundersökning kring brott och anmälan har sammanställts och ligger till grund för fortsatt arbete.  

2021-10-04
Åkeriföretagen ökade omsättningen under pandemiåret 2020

Den årliga nyckeltalsrapporten från Sveriges Åkeriföretag visar på en ökad efterfrågan på tunga godstransporter på väg. Detta trots störningar i industriproduktion, minskad utrikeshandel och kraftiga restriktioner i samhället. Lönsamheten för det genomsnittliga åkeriet i Sverige ökade påtagligt under pandemiåret 2020. Endast 2016 har hittills varit ett bättre år.

2021-10-01
Klimatpolitik i fokus på NLA:s årsmöte

De nordiska åkeriernas gemensamma organisation Nordic Logistics Association (NLA) genomför under torsdag och fredag sitt årsmöte i Malmö. Det är viktigt med nordiskt samarbete för att säkerställa lika villkor, säger NLA:s styrelseordförande Erik Østergaard.

2021-09-28
Utfasningsutredningen måste värna svensk konkurrenskraft

Sveriges Åkeriföretag har besvarat Miljödepartementets remiss gällande utfasningsutredningen. Vi är positiva till målbilden att fasa ut fossila drivmedel i transportsektorn. Utredningen missar dock flera viktiga aspekter kring hur denna målbild kan realiseras när man så tydligt fokuserar på en nästintill fullständig elektrifiering av fordonsflottan.