Headerbild Aktuellt och nyheter

Aktuellt och nyheter

Håll dig uppdaterad med det senaste från åkerinäringen

Här finner du intressanta nyheter och artiklar som vi på Sveriges Åkeriföretag publicerar. Håll dig uppdaterad men dom senaste branschnyheterna genom att läsa våra senaste nyheter.

2021-11-17
Nej till att köra tyngre lastbilar med B-körkort

Transportstyrelsen rekommenderar inte att det införs undantag till att köra tyngre lastbilar som drivs av alternativa bränslen med totalvikt över 3,5 ton med B-körkort.

2021-11-11
Kollegahjälpens dag den 12 november

I trafiken kan vi inte styra allt som händer- olyckor sker. Om det händer dig som lastbilsförare se till att du har Kollegahjälpens telefonnummer i din mobil- 020-59 60 00. Ett samtal med en kamratstödjare kan hjälpa dig vidare. https://www.kollegahjalpen.se/

2021-11-11
Förtydligande om ADR-utbildning och examination

MSB skickade 21 september ut information om giltighetstid avseende ADR-utbildning enligt nedan. Myndigheten vill på förekommen anledning göra ett förtydligande: Det gäller endast de förare vars intyg omfattats av det multilaterala avtalet M333.

2021-11-10
Tänk på detta inför din körning på vinterväglag

rata gärna med era anställda om vilka riktlinjer ni har på företaget under vintermånaderna med tanke på halka och eventuella framkomlighetsproblem. Trafiksäkerhet och förarnas arbetsmiljö påverkas av fler parametrar denna tid på året.

2021-11-02
Vinter och vinterväghållning

En bra och fungerande vinterväghållning är en förutsättning för att gods och personer ska komma fram på ett trafiksäkert sätt.

2021-10-29
Stora möjligheter att stoppa fusket i transportbranschen

Sveriges Åkeriföretag har svarat på regeringens remiss om genomförandet av mobilitetspaketet. Tillsammans med en fungerande kontrollfunktion finns stora möjligheter att komma åt fusket i transportbranschen. 

2021-10-28
Regeringen fattar beslut om höjda sanktionsavgifter

Regeringen har fattat beslut om preciserade regler för utländska åkerier som utför inrikes godstransporter i Sverige. Samtidigt höjs sanktionsavgiften vid överträdelser av reglerna från 40 000 kr till 60 000 kr. 

2021-10-28
Sveriges Åkeriföretag Skaraborg firar 90 år

Sveriges Åkeriföretag regionala förening i Skaraborg firar 90 år. För att fira detta är en 30 minuter lång dokumentärfilm framtagen där tittarna får följa ett antal medlemsföretag från regionen i en tidsresa från 1930-talet till nutid. 

2021-10-28
NLA söker praktikant till Bryssel för våren 2022

Sveriges åkeriföretags intresseorganisation i EU, Nordic Logistics Association, söker en praktikant till kontoret i Bryssel från 1 februari 2022 till 31 juli 2022.

2021-10-27
Brådskande nyhet om Lastbilskartell

Medlemsartikel: Brådskande information för alla som deltar i tyska processer med Financialright.