Headerbild Aktuellt och nyheter

Aktuellt och nyheter

Håll dig uppdaterad med det senaste från åkerinäringen

Här finner du intressanta nyheter och artiklar som vi på Sveriges Åkeriföretag publicerar. Håll dig uppdaterad men dom senaste branschnyheterna genom att läsa våra senaste nyheter.

2020-03-19
Möte med Trafikutskottet om ökad samverkan mellan Sveriges kommuner, enskilda väghållare och Trafikverket 

Syfte att uppnå effektivare godstransporter på väg och snabbare hantering av dispenser för långa, tunga och breda lastbilar inklusive dispensgivning för mobilkranar.

2020-03-19
Undantag för Vägarbetstidslagen

Information om undantag för Lag (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete.

2020-03-19
Visst exportförbud och gränskontroller påverkar körningar till Norge

Exportförbud av skyddsutrustning inom EU och gränskontroller till och från Norge.

2020-03-19
Corona - Frågor och svar - anstånd med betalning

Skatteverket har samlat ihop frågor och svar kring möjligheten till anstånd med betalning på grund av följderna av coronaviruset. 

2020-03-19
Corona - fler dispenser behövs

Vi har träffat Infrastrukturministern och framförde bland annat att dispenser behövs från Vägarbetstidslagen, YKB och ADR.

2020-03-18
SÅ årsmöte i Västerås 14 maj INSTÄLLT

OBS! På grund av den rådande situationen med Coronaviruset är Sveriges Åkeriföretags centrala årsmöte den 14 maj i Västerås inställt. Alla anmälda, inbjudna och på andra sätt berörda har fått information på mail. 

2020-03-17
Lastbilskartellen - Lockrop från nya aktörer

Senaste nytt om lastbilskartellen som riktar sig till våra medlemsföretag. Låst medlemsinformation.

2020-03-16
Corona - Frågor och Svar

SÅ Juridik har sammanställt svar på de vanligaste frågorna ni medlemmar har ställt som har med Corona att göra. Vi uppdaterar svaren löpande. 

2020-03-16
Corona: Transportstyrelsen beslutar om undantag från förordningen om kör- och vilotider

Transportstyrelsen beslutar om undantag från förordningen om kör- och vilotider med anledning av covid-19 pandemin.

2020-03-12
Sveriges Åkeriföretag tar smittspridningen av coronaviruset på allvar

Åtgärderna som nu sätts in för att begränsa smittspridningen av coronaviruset påverkar alla sektorer i landet, och så även åkerinäringen. Som åkerinäringens branschorganisation har vi ett ansvar både för vår egen verksamhet och för att synliggöra eventuella effekter i samhället. Det gäller både samhällets varuförsörjning och den påverkan som smittspridningens effekter innebär för våra medlemsföretag.