Headerbild Aktuellt och nyheter

Aktuellt och nyheter

Håll dig uppdaterad med det senaste från åkerinäringen

Här finner du intressanta nyheter och artiklar som vi på Sveriges Åkeriföretag publicerar. Håll dig uppdaterad men dom senaste branschnyheterna genom att läsa våra senaste nyheter.

2021-02-10
Brexit och TIR-carnet

Handels- och samarbetsavtal mellan den brittiska regeringen och EU-kommissionen som slöts den 24 december 2020 tillämpas från den 1 januari 2021. Avtalet innebär i tullhänseende att Storbritannien kommer att behandlas som ett land utanför EU.

2021-02-09
Gör om gör rätt Trafikverket och Transportstyrelsen

Förslag till viktregler för BK4 bör genast ändras. Tillåten lastförmåga sänks på många befintliga lastbilar med Trafikverkets och Transportstyrelsens förslag till ändringar i Trafikförordningen.

2021-02-08
Nya inresebegränsningar i Danmark

Från den 7 februari 2021 gäller nya begränsningar i Danmark. Från midnatt måste personer som kommer in i Danmark testas och isoleras i tio dagar.
Det finns några undantag för detta.

2021-02-05
Ytterligare förlängning på ADR-intyg och Säkerhetsrådgivare

MSB förlänger avtalen som styr giltighetstiden på intygen för ADR och Säkerhetsrådgivare. Giltighetstiden för de ADR-intyg och de intyg för säkerhetsrådgivare med en giltighetstid som går ut under perioden 2020-03-01 – 2021-09-01 förlängs och är nu giltiga t.o.m. 2021-09-30. 

2021-02-05
Gränspassage Norge, Finland, Danmark och Sverige

Nu får vi hårdare regler för gränspassage mellan våra grannländer. Generellt kan sägas att transport av gods är undantagen från coronatester och ska kunna passera fritt. 

2021-02-04
Boka en digital företagsförlagd YKB

Är ni mellan 15-30 personer på företaget som ska gå en YKB-kurs tjänar ni på att boka in en egen företagsförlagd digital kurs. Ni kommer ner i pris och har större valfrihet till vilken dag ni vill förlägga kursen. 

2021-02-04
Sveriges Åkeriföretags centrala årsmöte den 6 maj

Välkommen att delta på Sveriges Åkeriföretags centrala årsmöte som genomförs digitalt den 6 maj 2021 kl 18. 

2021-02-03
Ny strategi för klimatmål och fossilfri konkurrenskraft

Sveriges Åkeriföretag har svarat på Trafikverkets inriktningsunderlag inför kommande infrastrukturplanering för samtliga fordonsslag. Sveriges Åkeriföretag anser att det behövs mer resurser till infrastruktur, ökad tillgång på alternativa drivmedel inklusive omfattande elektrifiering, effektivare transporter med längre lastbilar år 2022 och ett komplett vägnät för 74 tons lastbilar år 2025.   

2021-01-29
Webbinarie - Är era förares behörigheter giltiga? 

Välkomna att anmäla er till ett webinarie om Behörighetskontroll Yrkestrafik, BKY. Vi erbjuder två datum, 9/2 eller 12/2.   

2021-01-29
Förändring krävs för att behålla plogbilarna

Vår debattartikel om vinterväghållningen har fått stor spridning runt om i landet. Läs den här.