Headerbild Aktuellt och nyheter

Aktuellt och nyheter

Håll dig uppdaterad med det senaste från åkerinäringen

Här finner du intressanta nyheter och artiklar som vi på Sveriges Åkeriföretag publicerar. Håll dig uppdaterad men dom senaste branschnyheterna genom att läsa våra senaste nyheter.

2018-11-14
Införandet av ny färdskrivare rycker allt närmare

Den 15 juni 2019 blir det obligatoriskt med den så kallade smarta färdskrivaren som EU har beslutat om.

2018-11-14
Jobbar du med bärgning? Ge oss input

Välkomna till Riks-Bärgarmöte hos Sveriges Åkeriföretag i Spånga, tisdagen den 27 november. Vi kommer att ha både en teoretisk genomgång och även praktiskt titta på utförande av vikter och bärgningskombinationer ställda mot lagefterlevnad med inriktning på lätta bärgningsfordon upp till 7 tons totalvikt.

2018-11-13
Effektiva Transporter 25-26 april 2019

Välkommen till en helt ny konferens för er som är verksamma inom bygg-, anläggnings- och dispenstransporter. Du får en uppdatering av viktiga frågor i åkerinäringen om transport och hantering inom bygg-, anläggnings- och dispenstransporter, tyngre och längre lastbilar, förkortad väglivslängd, vinterväghållning med mera. Du kan ställa frågor samt diskutera och nätverka med transportnäringens specialister.

2018-11-13
Vad händer gällande EU-förslaget om att avskaffa tidsomställningen inom EU?

Sammanfattningsvis råder oenighet hos medlemsstaterna där flertalet inte stöder kommissionens förslag om att avskaffa tidsomställningen inom EU.

2018-11-12
Tanktransportdagen 11-12 april 2019

Du får en uppdatering av viktiga frågor i åkerinäringen om transport och hantering av produkter i tank och bulk, nya ADR-regler, tyngre och längre lastbilar, färdplan för fossilfrihet, utbildning och tillsyn med mera. Du kan ställa frågor samt diskutera och nätverka med transportnäringens specialister.

2018-11-09
Välkommen på renhållarträff 30 nov 2018

Elfordon, cirkulär ekonomi, index, digitalisering och mycket mer.

2018-11-09
Anpassade yrkesförarprov på YKB – Nu en möjlighet!

Sedan i somras är det möjligt att ansöka om muntligt kunskapsprov och förlängd provtid även för Yrkeskompetensbevisets grundutbildning på 280 respektive 140 timmar.

2018-11-09
Trafikverket uppdaterar sin hemsida gällande BK4

Trafikverket har uppdaterat informationen om vad som gäller när man kör på vägar med bärighetsklass 4. Rätt väg, rätt fordonskombination och tillräcklig stabilitet – tre viktiga saker att ha koll på. Dessutom. Behövs dubbelmontage?

2018-11-06
Trafikerar du London?

Nästan hela London täcks idag in av en miljözon, London Low Emission Zone, LEZ. Läs om vad som krävs av dig då.

2018-11-01
Några platser kvar på LBC-dagen 22 nov 2018

Torsdagen den 22 nov anordnar vi LBC-dagen i centrala Stockholm. 

Vi har några få platser kvar om någon inte hunnit anmäla sig ännu. Därför förlänger vi anmälningstiden till tisdagen den 6 nov.