Headerbild Aktuellt och nyheter

Aktuellt och nyheter

Håll dig uppdaterad med det senaste från åkerinäringen

Här finner du intressanta nyheter och artiklar som vi på Sveriges Åkeriföretag publicerar. Håll dig uppdaterad men dom senaste branschnyheterna genom att läsa våra senaste nyheter.

2023-03-02
Nytt EU-paket ska få fler unga till branschen

EU-kommissionen har nu publicerat sitt trafiksäkerhetspaket som innehåller reviderade körkortsregler, införandet av ett digitalt körkort som gäller i hela EU och nya bestämmelser för att underlätta efterlevnaden av trafikregler över gränserna.

2023-02-23
Ny teknik öppnar för tyngre lastbilar på tjälade vägar

Sveriges Åkeriföretag deltar i forskningsprojektet ”Tjälade Vintervägar”. Här undersöks hur tyngre lastbilar (upp till 74 ton), vid tjäle, ska kunna köra på vägar som normalt inte bär så tunga fordon. Detta förutsätter lägre hastighet över broar eftersom de inte är tjälade. Med ny teknik, geofencing, ska förarna få hjälp att dra ner hastigheten vid bropassager. 

2023-02-23
Rädda den svenska skattebefrielsen för biogas

Tillsammans med Scania Sverige och Volvo Lastvagnar Sverige har vi skickat in en uppmaning till fyra av våra ministrar gällande den svenska skattebefrielsen på biogas som nu är hotad.

2023-02-22
SÅ podden juridik - Nytt avsnitt

Vi pratar om regelverket kring kör- och vilotider ur både ett juridiskt- och ett påverkansperspektiv.

2023-02-21
Ändringar kring hävdvunnen rätt för yrkesförarkompetens

Från och med den 13 februari 2023 får en förare som har hävdvunnen rätt för både gods- och persontransporter och genomgår en fortbildning för godstransporter, ett yrkeskompetensbevis för enbart godstransporter. 

2023-02-20
Nyhet om den smarta färdskrivaren version 2

Transportstyrelsen har uppdaterat sin information gällande förarens ansvar kring kör- och vilotider och den smarta färdskrivaren version 2.

2023-02-19
Tanktransportdagen 19-20 april

Tanktransportdagen går av stapeln den 19-20 april. Välkommen att ta del av ett högaktuellt konferensprogram, träffa branschkollegor och nätverka.

2023-02-17
Nya utsläppsmål kräver infrastruktur för alternativa bränslen

Den 14 februari 2022 föreslog EU-kommissionen nya ambitiösa koldioxidutsläppsmål för nya tunga fordon (HDV) från 2030 och framåt. Kommissionen föreslår nu strängare CO2-utsläppsnormer för nästan alla nya HDV, inklusive lastbilar. Jämfört med 2019 års nivåer föreslår kommissionen en minskning av utsläppen med 45 % från 2030, 65 % från 2035 och 90 % från 2040.

2023-02-15
Webbinarium - Vart är vi på väg i konjunkturen?

Under webbinariet belyser vi branschens ekonomiska och finansiella utveckling samt visar jämförande analyser av finansiella nyckeltal, både över tid och mellan olika åkerityper.

2023-02-14
Dom kan upphäva svensk skattebefrielse för biogas

Biogasens skattebefrielse är nu hotad efter en dom i tribunalen från den 21 december 2022 där Sveriges skattebefrielse för biogas förklarades ogiltig.