Headerbild Aktuellt och nyheter

Aktuellt och nyheter

Håll dig uppdaterad med det senaste från åkerinäringen

Här finner du intressanta nyheter och artiklar som vi på Sveriges Åkeriföretag publicerar. Håll dig uppdaterad men dom senaste branschnyheterna genom att läsa våra senaste nyheter.

2022-11-09
After work med bowling i Gävle 24 november

Välkommen att spela bowling och träffa åkerikollegor under enklare former. Vi ses den 24 november i Gävle.

2022-11-08
Regeringens budget är ett första steg men effektivare åtgärder krävs

Satsningarna som är presenterade i budgeten ser vi som ett första steg men vi förväntar oss mer för att effektivisera godstransporter på väg.

2022-11-08
Ny struktur i branschgemensamma artikelnummer för bygg- och anläggningstransporter

Sedan ett antal år tillbaka har Sveriges Åkeriföretag tillhandahållit branschgemensamma artikelnummer för bygg- och anläggningstransporter och nu uppdateras de med nyheten att strukturen delvis ändras.

2022-11-08
Verktygslåda för cybersäkerhet inom transport

Nu finns en verktygslåda för att öka medvetenheten om och beredskapen inför cyberhot bland berörda parter inom transportsektorn.
Verktygslådan ger insikter om cyberhot och hur man begränsar dess negativa effekter. 

2022-11-03
Delrapportering av arbetet med färdplanen

Tillsammans med 22 näringslivsbranscher har Sveriges Åkeriföretag, genom Fossilfritt Sverige, lämnat över årets uppföljningsrapport av färdplanerna till energi- och näringsminister Ebba Busch.

2022-11-02
Nya regler för korta dragbilar från december 2022

För att öka säkerheten och framkomligheten på svenska vägar 1 december-31 mars har regeringen beslutat om nya viktregler för tvåaxliga lastbilar med släpfordon och för tvåaxliga dragbilar med påhängsvagn, till exempel linkekipage eller EUtrailer.

2022-11-01
Gör 34,5 meters lastbilar som i Finland

Det är viktigt för åkerinäringen i Sverige att samverka med fordonstillverkare och myndigheter så att reglerna på bästa sätt ger samhällsnytta genom effektivisering av godstransporter på väg.

2022-11-01
Tänk på detta inför din körning på vinterväglag

Prata gärna med era anställda om vilka riktlinjer ni har på företaget under vintermånaderna med tanke på halka och eventuella framkomlighetsproblem. Trafiksäkerhet och förarnas arbetsmiljö påverkas av flera parametrar denna tid på året.

2022-10-27
Vi fortsätter med fler webbinarier om kör- och vilotidskontroll!

Det finns ett flertal fallgropar att försöka undvika inför en företagskontroll från Transportstyrelsen. I vårt webbinarium delar vi med oss av viktiga tips och strategier när det gäller kör- och vilotider för att undvika onödiga sanktionsavgifter. Nytt datum igen pga det stora intresset!

2022-10-27
Ät frukost med oss i Sandviken 1 november

Välkommen på frukostträff i Sandviken tisdag den 1 november! Låt oss prata om branschen och samtidigt få en bra start på dagen!