Headerbild Aktuellt och nyheter

Aktuellt och nyheter

Håll dig uppdaterad med det senaste från åkerinäringen

Här finner du intressanta nyheter och artiklar som vi på Sveriges Åkeriföretag publicerar. Håll dig uppdaterad men dom senaste branschnyheterna genom att läsa våra senaste nyheter.

2019-06-24
Utbildning för transportledare

Endast ett fåtal platser kvar!
Vår Transportledarutbildning är en mycket uppskattad utbildning som ger dig uppdaterade kunskaper i logistik, försäljning, juridik, transportekonomi samt ledarskap.

2019-06-19
Kontrollera att ert nya fordon är utrustad med den nya färdskrivaren

Fordon som tas i bruk efter den 15 juni 2019 ska vara utrustad med den smarta färdskrivaren. Finns inte denna installerad riskerar både föraren böter och företaget sanktionsavgift. Detta ska ni tänka på när ni hämtar ut era nya fordon.

2019-06-19
Generella beslut om TMA-fordon upphävs

Enligt en nyhet på Arbetsmiljöverkets hemsida upphäver 200-talet generella beslut som myndigheten tidigare fattat om att servicearbete vid vägar ska skyddas av TMA-fordon.

2019-06-18
E-handelns transporter ska analyseras

Regeringen ger Trafikanalys i uppdrag att analysera vilka konsekvenser den ökande e-handeln har på transportsektorns utsläpp. Dessutom ska de analysera hur den påverkar arbetsvillkoren och trafiksäkerheten inom transportsektorn.

2019-06-18
Växelproblem

Just nu har vi problem både med inkommande och utgående samtal i vår växel. Vi jobbar på att lösa problemet.

2019-06-14
Vägavgifter för tunga fordon höjs och miljödifferentieras

Ny info om betalning.
Vägavgiftsnivåerna kommer att anpassas till nya utsläppskrav från och med den 1 juli 2019. Från 1 juli höjs vägavgifterna för fordon med Euroklass IV eller lägre. För Euroklass V och EEV höjs avgifterna 1 januari 2020. För lastbilar med Euroklass VI sker ingen höjning.

2019-06-14
Mässkryssning till Helsingfors

Helgen den 20–22 september åker vi med Viking Lines fartyg Gabriella mot Helsingfors tillsammans med våra drygt 30 utställare/leverantörer till åkerinäringen.

2019-06-12
Frukostmöte i Sollefteå

Kom och ät frukost med oss den 14 juni. Vi finns på Hotell Hallstaberget i Sollefteå.

2019-06-10
Ofattbart att tullen inte får stoppa stöldgods

De internationella stöldligornas plundringståg genom Sverige fortsätter med oförminskad styrka. Det politiska systemet förefaller handlingsförlamat inför detta, skriver företrädare för ett flertal organisationer.

2019-06-04
Ökat samarbete i Bryssel

Nu har de ledande branschorganisationerna för åkerinäringen från Sverige (SÅ), Norge (NLF) och Danmark (DTL) - via sin gemensamma lobbyorganisation Nordic Logistics Association (NLA) i Bryssel – skrivit på ett hyreskontrakt för ett gemensamt Brysselkontor med motsvarande organisationer i Tyskland (BGL) och Frankrike (FNTR).