Headerbild Aktuellt och nyheter

Aktuellt och nyheter

Håll dig uppdaterad med det senaste från åkerinäringen

Här finner du intressanta nyheter och artiklar som vi på Sveriges Åkeriföretag publicerar. Håll dig uppdaterad men dom senaste branschnyheterna genom att läsa våra senaste nyheter.

2022-06-15
Save the Date för LBC- och åkeridagen

Den 26-27 oktober 2022 genomför vi LBC-och åkeridagen. Denna gång ses vi fysiskt i centrala Stockholm för en lunch- till lunchkonferens.  

2022-06-15
Utred krav och examinering av nya vägtransportledare

Sveriges Åkeriföretag har lämnat in en hemställan till Transportstyrelsen där vi uppmanar till ändringar i TSFS 2010:139 med föreskrifter och allmänna råd om vägtransportledare. Vi anser även att Transportstyrelsen behöver göra en översyn av regler för utbildning av vägtransportledare.

2022-06-13
Välkomna till branschen

Ett stort grattis säger vi till Uddevalla och Östrabo Yrkesklass FTTP19B som tog hem Sveriges Åkeriföretags pris i kunskapsprovet i Västra Götaland. 

2022-06-10
Är du vår nya medarbetare?

Nu söker vi två branschföreträdare för Sveriges Åkeriföretag. En i region Öst, som består av Östergötland, Södermanland och Örebro län samt en branschföreträdare till Uppsala. 

2022-06-02
Lättare att få yrkeskompetensbevis i rätt tid

Yrkesförare kan nu genomföra fortbildning för yrkeskompetensbevis i god tid innan det gamla beviset löper ut. Transportstyrelsen utfärdar inte längre automatiskt ett nytt yrkeskompetensbevis efter genomförd utbildning.

2022-06-01
Nya regler i LAS 2022 – En moderniserad arbetsrätt

Arbetet med att reformera Lagen om anställningsskydd (LAS) har pågått under flera år och processen är i sitt slutskede. Riksdagen beslutade om ändringarna den 8 juni 2022. Ändringarna träder i kraft den 30 juni 2022 och ska tillämpas första gången den 1 oktober 2022. 

2022-05-25
Många YKB-intyg förfaller under 2022 – när går ditt intyg ut?

Ha framförhållning kring YKB och planera så att alla blir klara i tid! Genom tidsdispensen som getts för en mängd YKB-intyg har många kunnat luta sig tillbaka - men snart behöver kurserna vara förnyade.

2022-05-25
NLA välkomnar EU:s beredskapsplan – under vissa villkor 

På måndagen antog kommissionen en beredskapsplan för transporter som ska stärka EU:s transportsektor i kristider.

2022-05-24
Nytt poddavsnitt - GDPR

Missa inte vårt senaste poddavsnitt där vi pratar exklusivt om GDPR.

2022-05-19
Sanktionsavgift ska bidra till svenska löner och villkor på vägarna

Regeringen har beslutat om en sanktionsavgift på 60 000 kronor för utländska transportföretag som inte lever upp till kraven på utstationering av utländska arbetstagare. Den höga sanktionsavgiften syftar till att motverka fusk och möjliggöra svenska löner och villkor för fler förare.