BKY - Behörighetskontroll Yrkestrafik

BKY - Behörighetskontroll Yrkestrafik

Behörighetskontroll Yrkestrafik BKY är ett kostnadseffektivt digitalt system för kontroll av förarbehörigheter och trafiktillstånd utvecklat i samarbete mellan Transportstyrelsen, Svenska Taxiförbundet, Sveriges Bussföretag och Sveriges Åkeriföretag.

Du som är tillståndshavare inom yrkestrafiksektorn har en lagstadgad och straffsanktionerad skyldighet att säkerställa att de förare som anlitas i verksamheten har giltig behörighet att framföra ditt fordon. Genom att ansluta ditt företag till tjänsten Behörighetskontroll Yrkestrafik BKY sköts kontrollerna automatiskt och digitalt. Ett smidigt verktyg för att uppfylla lagens krav.

Du får svar på om

  • Om någon anställd har blivit av med någon körkortsbehörighet
  • Om någon anställd har ett giltigt Yrkeskompetensbevis (YKB)
  • Om någon anställd har giltigt ADR-intyg.
  • Om någon underleverantör har trafiktillstånd

Som medlem i Sveriges Åkeriföretag får du rabatt på Behörighetskontroll Yrkestrafik BKY. Varje fråga kostar 12 öre (40 öre för icke-medlem). Väljer du BKY Webbklient som teknisk anslutning är avgiften 250 kr/månad (500 kr/månad för icke-medlem).

 

Bli medlem idag

Som medlem i Sveriges Åkeriföretag så kommer du kunna läsa artiklar som denna, men även ta del av massor av andra tjänster och förmåner.

  • Fri juridisk rådgivning, manualer och avtalsmallar.
  • Branschanpassad utbildning med lärare som kan åkerinäringen.
  • Opinions- och påverkansarbete för bättre branschvillkor.
  • Fair Transport - en hållbarhetscertifiering för godstransporter på väg.
Bli medlem idag