Miljötransporter

Inom området miljötransporter finns cirka 700 medlemsföretag, som ägnar sig åt hantering och transport av avfall samt återvinningsverksamhet. Storleken på företagen varierar kraftigt, från relativt små företag till företag med hundratals anställda och med mycket hög teknik- och logistiknivå.

Nätverket för miljötransporter är en plattform för diskussioner kring problem och möjligheter inom branschen. 

 

NÄTVERKET STRÄVAR EFTER 

  • Ett gott samarbete mellan miljöföretagen
  • En fortsatt sund utveckling inom miljöservicebranschen
  • En bättre förståelse för branschen hos politiker och andra beslutsfattare
  • En harmonisering över tiden och med andra EU-länder när det gäller regler för bland annat avfallshantering, definition av avfall, export av avfall och hantering av farligt avfall

 

EXEMPEL PÅ FRÅGOR SOM BEHANDLAS

  • Utformningen av Naturvårdsverkets föreskrifter beträffande villkor för tillstånd
  • Yrkesmässig transport av avfall samt medverkan till att minska byråkratin kring övriga bestämmelser
  • Motverka kommunal olaga näringsverksamhet