Headerbild Kursledarmaterial

Kursledarmaterial YKB

Här får du som kursledare tillgång till Sveriges Åkeriföretags samlade fortbildningsmaterial för YKB. Kursmaterialet uppdateras löpande, därför är det viktigt att du som kursledare förbereder varje ny fortbildning genom att hämta hem det aktuella utbildningsmaterialet. Som kursledare kommer du ha tillgång till material för delkurser som du genomgått kursledarutbildning för.
 
Nedan finner ni länkar till respektive delkurs och utbildningsmaterial som berör respektive delkurs. Kontakta oss gärna om du har förslag på förbättringar och  justeringar på kursmaterialet eller om du inte har tillgång till rätt kursmaterial. Om du är behörig kursledare men saknar tillgång till material är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi er. Kontaktuppgifter finner du längs ned på sidan.

Välj kurs i listan nedan:

SÅ Utbildning


dd