bild på SÅ juridiks fem medarbetare

Avtalshjälpen - Att skriva avtal

Published tors, 12/16/2021 - 16:00 by Charlotta.Nilsson i Nyheter Juridik

Vi får ofta frågor om avtal, tex hjälp med tolkning av ett muntligt avtal eller att ta fram avtalsklausuler. Då vi rekommenderar att alltid ha skriftliga avtal har vi satt ihop en ”checklista – avtal” med instruktioner, som är tänkt att vara ett hjälpmedel för er inför och under en avtalsförhandling. Målet är att få en för båda parter hållbar avtalsrelation med tydliga villkor.
Ni har alltid möjlighet att rådfråga någon av oss jurister kring specifika skrivningar eller avtalsförslag, eller om ni har helt andra juridiska frågeställningar. 

Bli medlem idag

Som medlem i Sveriges Åkeriföretag så kommer du kunna läsa artiklar som denna, men även ta del av massor av andra tjänster och förmåner.

  • Fri juridisk rådgivning, manualer och avtalsmallar.
  • Branschanpassad utbildning med lärare som kan åkerinäringen.
  • Opinions- och påverkansarbete för bättre branschvillkor.
  • Fair Transport - en hållbarhetscertifiering för godstransporter på väg.
Bli medlem idag