Utbildning i ADR 1.3 - Farligt gods

 

Gå direkt vidare till bokningssidan

Personer som arbetar med transport av farligt gods ska vara utbildade. För all transport av farligt gods krävs goda kunskaper i hur man ska dokumentera och hantera produkten. Det finns även fastställda regler om vilken utbildning som de som är delaktiga i en farligt gods-transport ska ha. Anställda ska vara utbildade i enlighet med 1.3 innan de antar ansvar. Utbildningen ska även innehålla de särskilda bestämmelser för skydd av transporter med farligt gods som tas upp i kapitel 1.10 (Transportskydd).

Utbildningen är webbaserad. Du får inloggningsuppgifter till en webbsida och går igenom utbildningen på egen hand. Kursen tar ungefär 3-4 timmar att gå igenom. 
Utbildningen består av moduler med interaktivt innehåll, där fakta presenteras genom text, röst, klickbara bilder, animationer och fördjupningsavsnitt. I slutet av varje modul får du göra ett kortare prov. När hela utbildningen är godkänd kan du skriva ut ett eget intyg. Du kan när som helst avbryta kursen och återuppta vid senare tillfälle utan att börja om från början.

Kursavgift

  • Medlemspris: 1095 kr exkl moms
  • Icke medlem: 1300 kr exkl moms

Efter att kursavgiften betalats får du inloggningsuppgifter via mail och/eller sms.

Observera

Tänk på att lämna en kopia på intyget till din arbetsgivare som ska ha register över personalens utbildningar i farligt gods.

Denna utbildning vänder sig inte till dig som är i behov av ett fullvärdigt ADR-intyg. Är du i behov av detta, kontakta oss.

Anmäl dig till kursen

Anmäl dig till kursen via vår bokningssida. Om du vill anmäla flera deltagare går det även bra att skicka ett mail till utbildning@akeri.se med fakturaadress och samtliga deltagares uppgifter enligt nedan. 

 

 

 

 

På bokningssidan hittar du kursen ADR 1.3 

 

Till bokningssidan

 

 

 

 

 

Har du några frågor om denna kurs?

Har frågor om denna kurs är du varmt välkommen att kontakta oss på telefon: 010-510 54 00
via mail till: utbildning@akeri.se eller via kontaktuppgifterna nedan.