header NLA

NLA - Nordic Logistics Association

Nordic Logistics Association bildades 2012 och är en gemensam lobbyorganisation i Bryssel för åkerinäringarna i Sverige, Sveriges Åkeriföretag, Norge, Norges Lastbiler- Forbund och Danmark, Dansk Transport och Logistik. SKAL, den finska branschorganisationen finns med som stödmedlem. NLA företräder ungefär 18.000 medlemsföretag från de nordiska länderna. Sedan 2019 har vi ingått en allians med de tyska (BGL) och franska (FNTR) vägtransportorganisationerna och etablerat ett gemensamt kontor med dem i Bryssel.

Riktlinjerna för NLA sätts av en gemensam styrelse som består av en företrädare per organisation. Det dagliga arbetet sköts från kontoret i Bryssel av NLA:s VD, och dennes medarbetare. Arbetet sköts i nära samarbete med SÅ, NLA och DTL. 

NLA följer noga utvecklingen av nya initiativ och ny lagstiftning i EU och tillvaratar NLA’s intressen i Europaparlamentet, kommissionen, rådet och gentemot många andra intressenter i Bryssel, bland annat en rad europeiska organisationer. 

Aktuella frågor

NLA´s arbete är 2023-2024 särskilt inriktat på implementering och efterlevnad av mobilitetspaketet, EU:s klimatlagstiftning som handlar om grön omställning av transportsektorn, digitalisering av transportsektorn, regler kring djurtransporter och arbetet med att göra branschen mer attraktiv för förare. NLA är djupt involverade i dessa diskussioner via International Road Transport Union (IRU), där SÅ är medlem, och i dialog med beslutsfattarna i Bryssel.

Läs mer om NLAs arbete på deras hemsida.
 

Nyhetsbrev från NLA

Prenumerera gärna på nyhetsbrevet från NLA för att hålla dig uppdaterad. Du hittar ett formulär längre ner på startsidan på nla.eu.


Implementering i Sverige

Kontakt

Torsten Laksaforss Holbek, CEO

Mobil: +32 474048005

Mail: tlh@nla.eu

Adress:
Nordics Logistics Association (NLA)
Rue d’Arlon 55, 3eme
B-1040 Bruxelles
Belgien