header NLA

NLA - Nordic Logistics Association

Nordic Logistics Association är en gemensam lobbyorganisation i Bryssel för åkerinäringarna i Sverige, Sveriges Åkeriföretag, Norge, Norges Lastbiler- Forbund och Danmark, Dansk Transport och Logistik. SKAL, den finska branschorganisationen finns med som stödmedlem. NLA företräder ungefär 18.000 medlemsföretag från de nordiska länderna. 

Riktlinjerna för NLA sätts av en gemensam styrelse som består av en företrädare per organisation. Det dagliga arbetet sköts från kontoret i Bryssel av NLA:s VD, och dennes medarbetare. Arbetet sköts i nära samarbete med SÅ, NLA och DTL. 

NLA följer noga utvecklingen av nya initiativ och ny lagstiftning i EU och tillvaratar NLA’s intressen i Europaparlamentet, kommissionen, rådet och gentemot många andra intressenter i Bryssel, bland annat en rad europeiska organisationer.

Läs mer om NLAs arbete på deras hemsida.

Kontakt

Torsten Laksaforss Holbek, CEO

Mobil: +32 474048005

Mail: tlh@nla.eu

Adress:
Nordics Logistics Association (NLA)
Rue d’Arlon 55, 3eme
B-1040 Bruxelles
Belgien