header NLA

NLA - Nordic Logistics Association

Nordic Logistics Association är en gemensam lobbyorganisation i Bryssel för åkerinäringarna i Sverige, Sveriges Åkeriföretag, Norge, Norges Lastbiler- Forbund och Danmark, Dansk Transport och Logistik. SKAL, den finska branschorganisationen finns med som stödmedlem. NLA företräder ungefär 18.000 medlemsföretag från de nordiska länderna. 

Riktlinjerna för NLA sätts av en gemensam styrelse som består av en företrädare per organisation. Det dagliga arbetet sköts från kontoret i Bryssel av NLA:s VD, Søren Hyldstrup Larsen och hans medarbetare. Arbetet sköts i nära samarbete med SÅ, NLA och DTL. 

NLA följer noga utvecklingen av nya initiativ och ny lagstiftning i EU och tillvaratar NLA’s intressen i Europaparlamentet, kommissionen, rådet och gentemot många andra intressenter i Bryssel, bland annat en rad europeiska organisationer.

Läs mer om NLAs arbete på deras hemsida.

Kontakt

Kontakt

Jan-Terje Mentzoni

Mail: jtm@lastebil.no

Adress:
NLA
Rue d’Arlon 55, 3eme
B-1040 Bruxelles
Belgique

Mathias Bloch

Mathias Bloch har arbetat som assistent på Nordic Logistics Association sedan October 2018.

Kontakt

Mobil: +45 40472017

Mail: assistant1@nla.eu

Adress:
NLA
Rue d’Arlon 55, 3eme
B-1040 Bruxelles
Belgique