Headerbild Internationellt

Internationellt

För våra medlemsföretag som utför internationella godstransporter har vi tagit fram information i aktuella sakfrågor och regelverk. 

I internationella frågor samarbetar Sveriges Åkeriföretag med åkerinäringens branschorganisationer i andra länder. Tillsammans med systerorganisationerna DTL i Danmark och NLF i Norge har vi bildat Nordic Logistics Association (NLA) med säte i Bryssel. Vi är också anslutna till den internationella vägtransportunionen IRU.
 

Samlad information om EU 

Här har vi samlat information om hur skillnader inom EU kan påverka dig som utför internationella transporter. 

Läs mer om EU

 

Intyg, blanketter och tillstånd

Här har vi samlar intyg och ansökningsblanketter för er som utför internationella transporter.

Hämta intyg, blanketter och tillstånd

 

TIR

När du ska transitera en vara till ett land utanför EU kan du använda en så kallad TIR-carnet. Du ansöker om att köpa en TIR-carnet hos Sveriges Åkeriföretag.

Läs mer om TIR.

Aktuella nyheter internationellt

2021-02-10
Brexit och TIR-carnet

Handels- och samarbetsavtal mellan den brittiska regeringen och EU-kommissionen som slöts den 24 december 2020 tillämpas från den 1 januari 2021. Avtalet innebär i tullhänseende att Storbritannien kommer att behandlas som ett land utanför EU.

2021-02-08
Nya inresebegränsningar i Danmark

Från den 7 februari 2021 gäller nya begränsningar i Danmark. Från midnatt måste personer som kommer in i Danmark testas och isoleras i tio dagar.
Det finns några undantag för detta.

2021-02-05
Gränspassage Norge, Finland, Danmark och Sverige

Nu får vi hårdare regler för gränspassage mellan våra grannländer. Generellt kan sägas att transport av gods är undantagen från coronatester och ska kunna passera fritt.