Brexit och TIR-carnet

Brexit och TIR-carnet

Publicerad 2021-02-10 / 16:42 av Charlotta.Nilsson i Internationellt

Handels- och samarbetsavtal mellan den brittiska regeringen och EU-kommissionen som slöts den 24 december 2020 tillämpas från den 1 januari 2021. Avtalet innebär i tullhänseende att Storbritannien kommer att behandlas som ett land utanför EU.

Traditionellt och vanligast är att du som transportör tullar dina varor vid gränspassagen. Det vill säga du ställer dig i kö, väntar på din tur, tullpersonalen går igenom lasten och du betalar. Detta kan ta lång tid, speciellt i Storbritannien i och med Brexit. Ett alternativ kan vara att använda en TIR-carnet. Med en TIR-carnet ”förtullar” du dina varor, kommer smidigt genom gränsen och tullar in dina varor i regionen du kör till. 
 

TIR-carnet

När du ska transitera en vara till ett land utanför EU kan du använda en så kallad TIR-carnet.
TIR-konventionen är en internationell tullkonvention som 70-talet länder runt om i världen är ansluten till. Den innebär att du kan transportera en vara genom de länder som är anslutna till konventionen utan att behöva tulldeklarera sändningen vid varje tullmyndighets gränskontroll. I praktiken innebär det att man ”förtullar” sin last i hemlandet, förseglar lasten i lastbäraren som efter transporten öppnas hos tullen i mottagarlandet när den nått mottagaren.

Ansök om TIR-carnet hos Sveriges Åkeriföretag
Du ansöker om att köpa en TIR-carnet hos oss, Sveriges Åkeriföretag. TIR-carneten är både en transiteringsdeklaration och en garanti för de varor du transporterar med den. Innan du äger rätten att köpa TIR-carneter måste ditt företag vara godkänd enligt TIR-konventionen. Tänk på att även ditt transportmedel ska vara besiktat och godkänt för TIR-transitering i enlighet med TIR-konventionen. Det innebär således att man inte ”bara” kan köpa en TIR-carnet, utan det är en process som tar några månader att bli godkänd för, så planera i god tid innan. Både Sveriges Åkeriföretag och Tullverket behöver godkänna dig som sökande. När din registrering är genomförd och godkänd, som ni gör en gång, så går det på några dagar så har ni era TIR-handlingar. 


Läs mer