Stjärnafyrkant Sveriges Åkeriföretag förmånsavtal

Stjärnafyrkant

StjärnaFyrkant är en rikstäckande kedja med 16 egna butiker och monteringshallar, och ca 30 partner runt om i Sverige. StjärnaFyrkant levererar kommunikations- och säkerhetsprodukter samt tjänster till den som arbetar i ett fordon ute på fältet eller på kontoret.  

Bli medlem idag

Som medlem i Sveriges Åkeriföretag så kommer du kunna läsa artiklar som denna, men även ta del av massor av andra tjänster och förmåner.

  • Fri juridisk rådgivning, manualer och avtalsmallar.
  • Branschanpassad utbildning med lärare som kan åkerinäringen.
  • Opinions- och påverkansarbete för bättre branschvillkor.
  • Fair Transport - en hållbarhetscertifiering för godstransporter på väg.
Bli medlem idag