Åkerihistoriska Sveriges Åkeriföretag

Åkerihistoriska sällskapet

För att bevara historiskt värdefullt material kring åkerifordon och åkeriutrustning bildades Åkerihistoriska Sällskapet 1992. Sällskapet arbetar också med dokumentation av åkeriernas utveckling. 

Svenska Åkeriförbundet, nuvarande Sveriges Åkeriföretag, bildades 1917. Det första lastbilsåkeriet startade i Stockholm 1906 och på 20-talet blev åkerierna en vanlig företeelse. Åkaryrket är dock äldre än så. Så kallade dragarlag har funnits sedan medeltiden och det finns idag verksamma svenska företag i branschen som räknar sin historia tillbaka över 250 år.

Åkerihistoriska Sällskapet är inte någon veteranbilklubb. Bilar är visserligen en viktig del av näringens historia men långt ifrån hela. ÅHS samverkar istället med andra sammanslutningar med vägfordons- och trafikhistorisk inriktning. Vi ingår i ThN – Transporthistoriskt Nätverk.

 

Styrelsen för ÅHS

Per Broholm, 0705-094673    Per.Broholm@akeri.se
Per Thomson, 0705-907301    per.thomson@gmail.com
Anders Andersson, 0768-259070    asondesign@telia.com
Jan Klasén, 0734-403100    jakthornet@telia.com
Mari Berglund,  0706-741120    mari@forsgards.se
Torbjörn Berggren, 0703-925770    etb7800@telia.com
Richard Ferm, 0702-132950    richard@fermgruppen.com
Johan Eriksson, 0709-943976    hj_killen92@hotmail.com
 
 

Bli medlem

Du ansöker om medlemskap genom att skicka kontaktuppgifter; namn, adress och telefonnummer till annika.peterson@akeri.se.

www.akerimuseet.se/om-ahs/BLI-MEDLEM

Kostnaden är 200 kr/år för endast medlemskap. Det kostar 695 kr/år om man både vill vara medlem och få Svensk Åkeritidning.

 


 

Regionala fordonsgrupper

Enligt de riktlinjer Sveriges Åkeriföretag lagt fast för Åkerihistoriska Sällskapet kan så kallade regionala fordonsgrupper bildas av sällskapets medlemmar. Fordonsgrupperna anordnar utflykter, rallyn, museibesök och träffar.

Som medlem i Åkerihistoriska Sällskapet blir man automatiskt med i regionens fordonsgrupp utan särskild kostnad. Medlemmarna i regionerna bestämmer den geografiska omfattningen av fordonsgruppen och varje grupp bestämmer organisation, omfattning och inriktning av verksamheten.

Fordonsgruppernas verksamhet finansieras av respektive fordonsgrupp. Sveriges Åkeriföretag bistår med registerhållning samt utskick av handlingar till medlemmarna i respektive fordonsgrupp.

Följande fordonsgrupper finns inom Åkerihistoriska sällskapet. Är ni intresserad av att komma i kontakt med någon fordonsgrupp går det bra att kontakta dem nedan. 

Syd: Herbert Andersson, herbertandersson@hotmail.com, 072 399 00 90
Småland/Öland: Jan Klasén, jakthornet@telia.com, 073-4403100 
Öst: Kenneth Hedegård, bastransport14@gmail.com, 070-3983406
Gävleborg: Anders Näslund, Naslund.hofors@telia.com, 070-3331256
Skaraborg och Västra Götaland: Mari Berglund, Mari.berglund@forsgards.se, 070-674 11 20
Mellersta Norrland: Thomas Almén, bagarn.almen@gmail.com, 070-895 81 54

 


 

Åkerimuseum

 

Åkerimuseum visar åkerinäringens utveckling under 1900-talet och i samlingarna finns teknisk utrustning och attiraljer, märken och kontorsföremål från åkerier och lastbilscentraler.

Museet i Örebro som invigdes 10 september 2021 är samlokaliserat med Laxo Mekan på Gällerstavägen 101 i Örebro (Gryts industriområde).   

Öppettider för museet är i dagsläget första lördagen varje månad klockan 10-15 med start i oktober 2021. 

Övriga öppettider enligt ö.k. Kenneth Hedegård, bastransport14@gmail.com, 070-3983406.

http://www.akerimuseet.se/

 

Åkerimuseum

 

 


Länkar

Smålandsåkarnas Veteranförening - www.sa-vf.se

 

Läs senaste artiklarna från Svensk Åkeritidning