Åkerihistoriska Sveriges Åkeriföretag

Åkerihistoriska sällskapet

För att bevara historiskt värdefullt material kring åkerifordon och åkeriutrustning bildades Åkerihistoriska Sällskapet 1992. Sällskapet arbetar också med dokumentation av åkeriernas utveckling. ÅHS har inte själv resurser att ta hand om arkivmaterial men har ambitionen att ge råd och hjälp åt andra: företag, organisationer och enskilda. Ordförande i Åkerihistoriska Sällskapet är Ingemar Resare på Sveriges Åkeriföretag.

Svenska Åkeriförbundet, nuvarande Sveriges Åkeriföretag, bildades 1917. Det första lastbilsåkeriet startade i Stockholm 1906 och på 20-talet blev åkerierna en vanlig företeelse. Åkaryrket är dock äldre än så. Så kallade dragarlag har funnits sedan medeltiden och det finns idag verksamma svenska företag i branschen som räknar sin historia tillbaka över 250 år.

Åkerihistoriska Sällskapet är inte någon veteranbilklubb. Bilar är visserligen en viktig del av näringens historia men långt ifrån hela. ÅHS samverkar istället med andra sammanslutningar med vägfordons- och trafikhistorisk inriktning. Exempel på sådana samarbetspartner är Motorhistoriska Sällskapet i Sverige och det brittiska Historic Commercial Vehicle Society.

 

Styrelsen för ÅHS

Ordf. Ingemar Resare, ingemar.resare@akeri.se, 010-5105403

Anders Andersson, asondesign@telia.com, 076-8259070
Per Thomson, Per.thomson@gmail.com, 070-5907301
Jan Klasén, jakthornet@telia.com, 073-4403100 
Kenneth Hedegård, basab6@icloud.com, 070-3983406
Anders Näslund, Naslund.hofors@telia.com, 070-3331256
Mari Berglund, Mari.berglund@forsgards.se, 070-674 11 20
Bo Norvinge, bosse@norvinge.se, 070-587 38 67

 

Bli medlem

Du ansöker om medlemskap genom att skicka kontaktuppgifter; namn, adress och telefonnummer till ingemar.resare@akeri.se.

Kostnaden är 200 kr/år för endast medlemskap. Det kostar 350 kr/år om man både vill vara medlem och få Svensk Åkeritidning.

 


 

Regionala fordonsgrupper

Enligt de riktlinjer Sveriges Åkeriföretag lagt fast för Åkerihistoriska Sällskapet kan så kallade regionala fordonsgrupper bildas av sällskapets medlemmar. Fordonsgrupperna anordnar utflykter, rallyn, museibesök och träffar.

Som medlem i Åkerihistoriska Sällskapet blir man automatiskt med i regionens fordonsgrupp utan särskild kostnad. Medlemmarna i regionerna bestämmer den geografiska omfattningen av fordonsgruppen och varje grupp bestämmer organisation, omfattning och inriktning av verksamheten.

Fordonsgruppernas verksamhet finansieras av respektive fordonsgrupp. Sveriges Åkeriföretag bistår med registerhållning samt utskick av handlingar till medlemmarna i respektive fordonsgrupp.

Följande fordonsgrupper finns inom Åkerihistoriska sällskapet. Är ni intresserad av att komma i kontakt med någon fordonsgrupp går det bra att kontakta dem nedan. 

Syd: Per Thomson, Per.thomson@gmail.com, 070-5907301
Småland/Öland: Jan Klasén, jakthornet@telia.com, 073-4403100 
Öst: Kenneth Hedegård, basab6@icloud.com, 070-3983406
Gävleborg: Anders Näslund, Naslund.hofors@telia.com, 070-3331256
Skaraborg: Mari Berglund, Mari.berglund@forsgards.se, 070-674 11 20
Västra Götaland: Bo Norvinge, bosse@norvinge.se, 070-587 38 67
Mellersta Norrland: Thomas Almén, bagarn.almen@gmail.com, 070-895 81 54

 

 


 

Åkerimuseum

Åkerimuseum visar åkerinäringens utveckling under 1900-talet och i samlingarna finns teknisk utrustning och attiraljer, märken och kontorsföremål från åkerier och lastbilscentraler.

Museet är för tillfället stängt och kommer att under 2020 att åter öppna i Örebro hos Laxo Mekan.

Läs senaste artiklarna från Svensk Åkeritidning