Utbildning i Eget på väg

 

Gå direkt vidare till bokningssidan

Eget på väg är Sveriges Åkeriföretags kurs för blivande åkare. Kursen behandlar EU-kraven på yrkeskunnande och de krav som Transportstyrelsen ställer som också utgör utgångspunkten för de skriftliga proven. När du startar ett företag med inriktning mot godstransporter får du bland annat ansvar för fordon, dina anställdas arbetsförhållanden, företagets juridiska agerande och den affärsmässiga ledningen. De krav som ställs regleras av EU-direktiv, yrkestrafiklagen, yrkestrafikförordningen och föreskrifter från Transportstyrelsen. Yrkesmässig trafik får endast bedrivas av den som har trafiktillstånd.

 

Kursinnehåll

 • Kalkylering, bokföring & bokslut
 • Beskattning
 • Budgetering & finansiering
 • Marknadsföring
 • Kunskap om olika företagsformer
 • Arbetsgivarfrågor
 • Yrkestrafiklagstiftningen
 • Försäkringsfrågor
 • Internationella transporter
 • Tekniska normer
 • Trafiksäkerhetsarbete och driftförhållanden

 

Mål

Målet med Eget på väg-kursen är att du efter avslutad kurs är starkt rustad:

 • att klara provet hos Trafikverket och kunna ansöka om trafiktillstånd hos Transportstyrelsen
 • för kontakt med din bank, skatteverket och andra myndigheter
 • som arbetsgivare
 • för inköp av varor och tjänster
 • och mycket mer som du sedan har nytta av i din åkeriverksamhet

 

Deltagare

Kursen vänder sig till dig som:

 • är helt ny i branschen och funderar på att starta ett åkeri
 • är förare på ett åkeri och nu vill starta eget
 • ska ta över ägarskapet på åkeriet du arbetar för, till exempel vid generationsskifte

 

Kursens upplägg

Kursen kan genomföras dels som en lärarledd och dels som en distansutbildning:

 • 8 dagar, måndag - torsdag i två omgångar. 
  Du finner mer information och aktuella kursdatum på vår bokningssida. 

 • Distansutbildning online.
  Du får tillgång till vår utbildning i 3 månader. Inloggningsuppgifter samt material skickas till dig när fakturan är betald. Via en webbsida går man igenom information och instuderingsfrågor i egen takt. Kursen startar direkt när man har betalat fakturan (8850 kr ex moms). Lärare finns att tillgå om man har frågor.

 

Godkänd utbildning

Efter kursen ska du genomföra examensprov hos Trafikverket. 
Boka tid för skrivning så snart du anmält dig till kursen. Detta är viktigt för att få skrivningstid så snart som möjligt efter kursens slut.
Boka prov  Du ska välja prov för yrkestrafiktillstånd - Lastbil - Yrkeskunnande för godstransport när du ska söka trafiktillstånd för lastbil/gods.

 

Kursavgift

 • Lärarledd: 13 500 kr + moms.
 • Distansutbildning online: 8850 kr + moms.

Fakturan ska vara betald före kursstart. När betalningen är registrerad hos Sveriges Åkeriföretag skickas kursinformation och anvisningar till deltagaren. 

 

Mat och logi

Om övernattning behövs ordnar kursdeltagaren detta själv. Lunch och kaffe finns att köpa i närliggande café/restaurang.


 

 

 

 

På bokningssidan hittar du en Eget på väg kurs nära dig

Till bokningssidan

 

Om du upplever svårigheter med att anmäla dig till den kurs du önskar, kan du alltid skicka ett mail till utbildning@akeri.se. Berätta vilken kurs, datum och ort du önskar anmäla dig till. Skriv även dina kompletta uppgifter: namn, personnummer, mobilnummer samt faktureringsuppgifter inkl org-nummer. 

 

 

Har du några frågor om denna kurs?

Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på telefon: 010-510 54 20
via mail till: utbildning@akeri.se eller via kontaktuppgifterna nedan.

 

 

Filer och länkar