Utbildning i Eget på väg

 

Gå direkt vidare till bokningssidan

Eget på väg är Sveriges Åkeriföretags kurs för blivande åkare. Utbildningen behandlar EU-kraven på yrkeskunnande och de krav som Transportstyrelsen ställer som också utgör utgångspunkten för de skriftliga proven. När du startar ett företag med inriktning mot godstransporter får du bland annat ansvar för fordon, dina anställdas arbetsförhållanden, företagets juridiska agerande och den affärsmässiga ledningen. De krav som ställs regleras av EU-direktiv, yrkestrafiklagen, yrkestrafikförordningen och föreskrifter från Transportstyrelsen. Yrkesmässig trafik får endast bedrivas av den som har trafiktillstånd.

 

Kursinnehåll

 • Kalkylering, bokföring & bokslut
 • Beskattning
 • Budgetering & finansiering
 • Marknadsföring
 • Kunskap om olika företagsformer
 • Arbetsgivarfrågor
 • Yrkestrafiklagstiftningen
 • Försäkringsfrågor
 • Internationella transporter
 • Tekniska normer
 • Trafiksäkerhetsarbete och driftförhållanden

 

Mål

Målet med Eget på väg-utbildningen är att du efter avslutad kurs är starkt rustad:

 • att klara provet hos Trafikverket och kunna ansöka om trafiktillstånd hos Transportstyrelsen
 • för kontakt med din bank, skatteverket och andra myndigheter
 • som arbetsgivare
 • för inköp av varor och tjänster
 • och mycket mer som du sedan har nytta av i din åkeriverksamhet

 

Deltagare

Utbildningen vänder sig till dig som:

 • är helt ny i branschen och funderar på att starta ett åkeri
 • är förare på ett åkeri och nu vill starta eget
 • ska ta över ägarskapet på åkeriet du arbetar för, till exempel vid generationsskifte

 

Utbildningens upplägg

Vi erbjuder tre olika upplägg: en utbildning som är helt online (webbaserad på distans), en mix av de båda i form av en lärarledd online-utbildning samt en fysisk, lärarledd utbildning:

 • Online-utbildning (webbaserad):
  Du får tillgång till vår webbaserade online-utbildning i tre månader. Inloggningsuppgifter samt material skickas till dig när fakturan är betald. Via en webbsida går man igenom information och instuderingsfrågor i egen takt. Kursen startar direkt när man har betalat fakturan. Lärare finns att tillgå om frågor dyker upp.

 • Lärarledd online-utbildning 8 heldagar 
  Denna lärarledda online-utbildning omfattar 8 heldagars undervisning online måndag-torsdag i två efterföljande veckor. Via en videolänk medverkar du i föreläsningar och diskussioner tillsammans med dina kurskamrater. Du får även tillgång till vår webbaserade online-utbildning med instuderingsfrågor. Du hittar aktuella kursdatum på vår bokningssida. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få deltagare.

 • Lärarledd fysisk utbildning 8 heldagar
  Vår lärarledda utbildning omfattar 8 heldagars undervisning på plats i kurslokal och genomförs måndag - torsdag i två veckor. Kursort är Spånga. Du får även tillgång till vår webbaserade online-utbildning med instuderingsfrågor. Du hittar aktuella kursdatum på vår bokningssida. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få deltagare.

 

Godkänd utbildning

Efter kursen ska du genomföra examensprov hos Trafikverket. 
Boka tid för skrivning så snart du anmält dig till kursen. Detta är viktigt för att få skrivningstid så snart som möjligt efter kursens slut. Länk till Trafikverket där du bokar prov: Boka prov 
Du ska välja prov för yrkestrafiktillstånd - Lastbil - Yrkeskunnande för godstransport när du ska söka trafiktillstånd för lastbil/gods.

 

Kursavgift

 • Online-utbildning (webbaserad): 8 250 kr + moms, för ej medlem tillkommer 1 000 kr
 • Lärarledd online-utbildning: 13 250 kr + moms, för ej medlem tillkommer 1 000 kr
 • Lärarledd fysisk utbildning: 13 500 kr + moms, för ej medlem tillkommer 1 000 kr

Fakturan ska vara betald före kursstart. När betalningen är registrerad hos Sveriges Åkeriföretag skickas kursinformation och anvisningar till deltagaren. 

 

 

 

På bokningssidan hittar du våra Eget på väg-kurser

Till bokningssidan

 

Om du upplever svårigheter med att anmäla dig till den kurs du önskar, kan du alltid skicka ett mail till utbildning@akeri.se. Berätta vilken kurs du önskar anmäla dig till. Skriv även dina kompletta uppgifter: namn, personnummer, mobilnummer samt faktureringsuppgifter inkl org-nummer. 

 

 

Har du några frågor om denna utbildning?

Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på telefon: 010-510 54 00
via mail till: utbildning@akeri.se eller via kontaktuppgifterna nedan.

 

 

Filer och länkar

Eget på väg trafiktillstånd

Bestämmelserna om att bedriva yrkesmässig trafik finns i EU-förordning 1071/2009. Denna förordning kompletteras av en svensk yrkestrafiklag 2012:210 och en svensk yrkestrafikförordning 2012:237 som innehåller bl.a. undantagen från krav på trafiktillstånd. Ansvarig myndighet i Sverige är Transportstyrelsen men det är EU-förordningen som huvudsakligen styr förutsättningarna för att bedriva yrkesmässig trafik.

Med yrkesmässigt bedrivande av godstransporter på väg menas en verksamhet som bedrivs av ett företag som med motorfordon eller fordonskombinationer transporterar gods på väg för annans räkning. Begreppet företag innefattar både juridisk person och fysisk person oavsett om det finns vinstsyfte eller inte. Endast den som har ett yrkestrafiktillstånd får bedriva yrkesmässig trafik (med några få undantag). Transportstyrelsen är tillståndsmyndighet och prövar om den sökande är lämplig att få ett trafiktillstånd.