Utbildning i Eget på väg

 

Gå direkt vidare till bokningssidan

Eget på väg är Sveriges Åkeriföretags kurs för blivande åkare. Utbildningen behandlar EU-kraven på yrkeskunnande och de krav som Transportstyrelsen ställer som också utgör utgångspunkten för de skriftliga proven. När du startar ett företag med inriktning mot godstransporter får du bland annat ansvar för fordon, dina anställdas arbetsförhållanden, företagets juridiska agerande och den affärsmässiga ledningen. De krav som ställs regleras av EU-direktiv, yrkestrafiklagen, yrkestrafikförordningen och föreskrifter från Transportstyrelsen. Yrkesmässig trafik får endast bedrivas av den som har trafiktillstånd.

 

Kursinnehåll

 • Kalkylering, bokföring & bokslut
 • Beskattning
 • Budgetering & finansiering
 • Marknadsföring
 • Kunskap om olika företagsformer
 • Arbetsgivarfrågor
 • Yrkestrafiklagstiftningen
 • Försäkringsfrågor
 • Internationella transporter
 • Tekniska normer
 • Trafiksäkerhetsarbete och driftförhållanden

 

Mål

Målet med Eget på väg-utbildningen är att du efter avslutad kurs är starkt rustad:

 • att klara provet hos Trafikverket och kunna ansöka om trafiktillstånd hos Transportstyrelsen
 • för kontakt med din bank, skatteverket och andra myndigheter
 • som arbetsgivare
 • för inköp av varor och tjänster
 • och mycket mer som du sedan har nytta av i din åkeriverksamhet

 

Deltagare

Utbildningen vänder sig till dig som:

 • är helt ny i branschen och funderar på att starta ett åkeri
 • är förare på ett åkeri och nu vill starta eget
 • ska ta över ägarskapet på åkeriet du arbetar för, till exempel vid generationsskifte

 

Utbildningens upplägg

Utbildningen finns i tre olika upplägg: en lärarledd utbildning, en utbildning som är helt online (webbaserad på distans) och en mix av de båda i form av en lärarledd online-utbildning:

 • Online-utbildning (webbaserad):
  Du får tillgång till vår webbaserade online-utbildning i tre månader. Inloggningsuppgifter samt material skickas till dig när fakturan är betald. Via en webbsida går man igenom information och instuderingsfrågor i egen takt. Kursen startar direkt när man har betalat fakturan. Lärare finns att tillgå om frågor dyker upp.

 • Lärarledd online-utbildning 10 förmiddagar + egna studier
  Denna lärarledda online-utbildning omfattar 10 förmiddagar måndag-fredag i två efterföljande veckor där du får stöd av kursledare. Via en videolänk medverkar du i föreläsningar och diskussioner tillsammans med dina kurskamrater. Eftermiddagen är avsedd för självstudier på egen hand. Du får även tillgång till vår webbaserade online-utbildning med instuderingsfrågor.

 • Lärarledd utbildning som omfattar 8 dagar, måndag - torsdag i två veckor
  Denna utbildningsform erbjuds under under förutsättning att rådande situation tillåter. OBS! Vid för få anmälda eller om Folkhälsomyndigheten kommer med andra direktiv gällande Covid-19 kan du komma att erbjudas möjlighet att gå kursen lärarledd online istället. 

Du hittar aktuella kursdatum på vår bokningssida. 

 

Godkänd utbildning

Efter kursen ska du genomföra examensprov hos Trafikverket. 
Boka tid för skrivning så snart du anmält dig till kursen. Detta är viktigt för att få skrivningstid så snart som möjligt efter kursens slut. Länk till Trafikverket där du bokar prov: Boka prov 
Du ska välja prov för yrkestrafiktillstånd - Lastbil - Yrkeskunnande för godstransport när du ska söka trafiktillstånd för lastbil/gods.

 

Kursavgift

Våra priser justeras från 1 januari 2022 till priserna inom parentes:

 • Lärarledd utbildning: 13 500 kr + moms. (medlemspris sänks till 13 250 kr, pris för icke medlem höjs till: 14 250 kr) 
 • Online-utbildning: 8 850 kr + moms. (pris för icke medlem höjs till: 9250 kr)
 • Lärarledd online-utbildning: 10 990 kr + moms (pris för icke medlem höjs till: 11 990 kr)

Fakturan ska vara betald före kursstart. När betalningen är registrerad hos Sveriges Åkeriföretag skickas kursinformation och anvisningar till deltagaren. 

 

Mat och logi (gäller lärarledd utbildning)

Om övernattning behövs ordnar kursdeltagaren detta själv. Lunch och kaffe finns att köpa i närliggande café/restaurang.


 

 

 

På bokningssidan hittar du våra olika upplägg för din Eget på väg-kurs

Till bokningssidan

 

Om du upplever svårigheter med att anmäla dig till den kurs du önskar, kan du alltid skicka ett mail till utbildning@akeri.se. Berätta vilken kurs, datum och ort du önskar anmäla dig till. Skriv även dina kompletta uppgifter: namn, personnummer, mobilnummer samt faktureringsuppgifter inkl org-nummer. 

 

 

Har du några frågor om denna kurs?

Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på telefon: 010-510 54 00
via mail till: utbildning@akeri.se eller via kontaktuppgifterna nedan.

 

 

Filer och länkar

Starta åkeri

Åkeribranschen är den bransch som kanske mer än de flesta kännetecknas av många småföretag. Strax under 50% av de företag som har yrkestrafiktillstånd har yrkestrafikanmält ett motorfordon och ca 35% har yrkestrafikanmält mellan två och fem motorfordon. Det innebär att av alla åkeriföretag i Sverige har något fler än 80% högst fem motorfordon i sin verksamhet.

Som egenföretagare behövs goda kunskaper om den lagstiftning som bestämmer och reglerar företagets verksamhet och inte minst behövs goda kunskaper i ekonomi. Ska du som företagare även ha personal anställd krävs det kunskap om arbetsrätt och en förmåga att leda och inspirera medarbetare. De flesta som startar ett eget företag har klart för sig att företagande i viss mån är lika med ett risktagande. Goda kunskaper om riskerna med det egna företagandet ger bättre förutsättningar att kunna undvika dem. Utan att överdriva riskerna med ett eget företagande finns all anledning att varna för en överdriven optimism. Att byta ut den relativa tryggheten i en anställning mot det egna företagandets frihet kan vara ett vågspel som kräver åtskillig eftertanke och är förenat med tyngre bördor än de flesta kanske föreställer sig. Självklart är ett eget företagande en fantastisk möjlighet att förverkliga möjligheten till att själv få bestämma sina mål. Att dessutom få pröva sina egna krafter och idéer har ett stort värde för många människor.