headerbild personalen på juridik

Juridisk spetskompetens

Våra branschjurister är specialiserade på transport- och yrkestrafikfrågor för att kunna erbjuda bästa hjälp till våra medlemmar.

Juridik

Som medlem i Sveriges Åkeriföretag får du som företagare tillgång till vår juristfunktion för rådgivning som rör din branschtypiska verksamhet, som tex frågor kring transporträtt, yrkestrafik, kör- och vilotider, GDPR, avtal och köp och övrig till branschen kopplad affärsjuridik.

Ställ en fråga till SÅ Juridik

Jag vill bli kontaktad via

Vi hjälper dig

Via vår telefonrådgivning kan vi snabbt ge dig goda råd i enklare juridiska frågor. Du kan anlita oss som ombud om du behöver mer omfattande hjälp - självklart till ett förmånligt medlemspris. Vi kan hjälpa dig med rättsutredningar, föreläsa på seminarier eller genomföra en utbildning på ert företag. 

Våra branschjurister är specialiserade på transport- och yrkestrafikfrågor.

Telefonrådgivning

Sveriges Åkeriföretags juridiska telefonrådgivning ger dig som företagare och medlem goda råd i enklare juridiska frågor. Detta är en av våra populära förmåner och juristerna hjälper många företagare med råd varje dag. Som medlem kan du kontakta våra jurister på 010-510 54 00 och få grundläggande vägledning i olika juridiska frågor. Det innebär att juridikfunktionen inte kan lämna rådgivning om det förutsätter viss utredning eller granskning av handlingar eller skrivelser. De medlemmar som har ett ärende som kräver förberedelse, granskning eller annan utredning kan med fördel anlita våra jurister mot ett rabatterat arvode. Läs mer under fliken Anlita oss som ombud. Varmt välkomna att kontakta SÅ Juridik och glöm inte att ha ditt medlems- eller organisationsnummer tillgängligt när du ringer.

Visa mer

Anlita oss som ombud

Om du behöver mer omfattande hjälp än vad som kan erbjudas genom telefonrådgivningen kan du anlita våra jurister för uppdraget till ett mycket förmånligt medlemspris. Juristerna engageras ofta som ombud i processer om kör- och vilotid-, yrkestrafik-, transport- och godsfrågor. Vidare är uppdrag såsom granskning eller upprättande av kommersiella avtal, GDPR och olika försäkringsfrågor, reklamationer av köp och reparationer vanligt förekommande. Alla våra jurister har specialistkompetens och lång erfarenhet från branschen. 

Sveriges Åkeriföretag företräder inte medlem i tvist mot annan medlem. Syftet med jävsregeln är att du som medlem och klient alltid skall veta att Sveriges Åkeriföretags jurister vid utförande av sitt uppdrag endast tar tillvara dina och ditt företags intressen och att den information som du lämnar om ditt företag och din situation aldrig kommer att användas mot dig. Vi hjälper däremot gärna att hitta ett lämpligt ombud om en jävssituation uppstår.

Sveriges Åkeriföretag företräder inte medlem i tvist mot annan medlem

Varför?
•    Det uppstår en tydlig intressekonflikt. Vi ska behandla alla medlemmar lika.
•    Varje medlem skall kunna lita på att Sveriges Åkeriföretags jurister enbart tar tillvara just dina intressen i en tvist d vs inte väger in annan medlems intressen eftersom ni bägge är medlemmar hos oss.
•    Det ska aldrig uppstå en situation där medlem känner sig osäker på hur information som finns tillgänglig hos oss kommer att kunna användas emot medlem i en tvist.
•    Denna regel har vi för att upprätthålla ett professionellt, likvärdigt och respektfullt förhållningssätt mot våra medlemmar.

Vilken hjälp får medlemmar om jäv kan konstateras?
•    Varmt välkommen att kontakta våra jurister på 010- 51 00 300.
•    Vi hjälper dig med kontaktuppgifter till externa ombud med kunskap inom de rättsområde som tvisten gäller. 
•    Vi kan förklara hur processer fungerar och tipsar om vanliga frågor till ombudet om tex rättsskyddsförsäkringar. Dock inget som berör själva tvisten.
•    Om uppdrag läggs hos extern jurist blir det enbart ett avtal mellan medlem och den aktuella juristen.
•    Sveriges Åkeriföretags juridikavdelning finns alltid tillgänglig om andra juridiska frågor uppstår.
 

 

Visa mer

Rättsutredningar och seminarium

Våra medlemsföretag har möjlighet att beställa rättsutredningar kring aktuella juridiska frågor som företaget har behov att klarlägga. Juristerna upprättar rättsutredning samt kombinerar det med en föreläsning hos ert företag och med berörd personal.

Kontakta juridikavdelningen för offert.

Visa mer

 

Våra arbetsområden

Våra branschjurister är specialiserade på transport- och yrkestrafikfrågor för att kunna erbjuda bästa hjälp till våra medlemmar. Nedan hittar du ett urval av dom arbetsområden som vi jobbar med.

 

 

 

Icon Kör- och vilotider

 

Kör- och vilotider

Vi är en av landets ledande experter inom kör- och vilotidslagstiftningen och bistår medlemmar i tvister mot myndigheter i kör- och vilotidsärenden.

 

Läs mer

 

 

Iconbild trafiktillstånd

Trafiktillstånd

Trafiktillståndet är en förutsättning för att överhuvudtaget bedriva yrkesmässig trafik, vilket gör det till en av dom viktigaste i bitarna i verksamheten för åkeriföratagare.

 

Läs mer

 

 

Icon Köp- och avtalsrätt


Köp- och avtalsrätt

Vi kan hjälpa till så att ni slipper känna oro inför exempelvis transportavtal, fordonsköp. Vi bistår med hjälp till våra medlemmar om det har uppstått problem.

 

Läs mer

 

 

 

Icon GDPR

GDPR

Vi har tagit fram stödmaterial och information i syfte att hjälpa våra medlemsföretag i att säkerställa att man lever upp till dataskyddsförordningen GDPR.

 

Läs mer

 

 

iconbild transporträtt

 

 

Transporträtt

Med transporträtt menar vi reglerna kring när någonting händer med gods som transporteras av ett åkeriföretag.

 

Läs mer

Så Juridik frågor och svar

Har du en fråga?

Här har vi samlat våra mest förekommande frågor & svar.

Frågor och svar

 

Kontakta oss

 Ring Sveriges Åkeriföretags juristnummer: 010 – 510 54 00

Aktuellt från juridik

Här samlar vi nyheter kring det juridiska området. 

2021-04-26
Kör- och vilotider, utmaningar och nyheter i praxis - Nytt poddavsnitt

Detta poddavsnitt handlar om hur kammarrätten har behandlat felaktigt kortuttag i en nyligen avkunnad dom.

2021-01-20
Nytt poddavsnitt - Telefonförsäljare

Sveriges Åkeriföretags jurister är tillbaka med ett nytt poddavsnitt. Den här gången så pratar de om ett utbrett problem vad gäller oseriösa företag och telefonförsäljare som luras eller använder sig av tveksamma affärsmetoder i säljsamtal till bland annat våra medlemsföretag men också andra företagare i landet.

2020-12-04
Titta på webbinariet om Bulk 20

Lyssna på vårt webbinarie om de nya allmänna bestämmelserna om Bulk 20.

2020-10-26
Nytt poddavsnitt - Bulk 20

I detta poddavsnitt pratar vi om de uppdaterade Allmänna bestämmelserna Bulk 20!

2020-09-17
Nytt poddavsnitt

Juridikavdelningen är tillbaka med ännu en podcast och vi återvänder till ett kärt ämne: kör- och vilotider. Den här gången har vi med oss Johan Lundmark, branschföreträdare på Sveriges Åkeriföretag och Tim Olsson, Jurist på Sveriges Åkeriföretag.

2020-09-15
Företag kan begära omprövning av beslut om tulltillägg

Tullverket har ofta utsett transportföretagen, såsom transiteringsansvarig, som gäldenär för den tullskuld som uppkommer om en transitering inte har slutförts på ett korrekt sätt. Tullverket har även i många fall tagit ut tulltillägg. Fram tills nu.

2020-06-11
Bulk 20: Nya bestämmelser för bulktransporter

Nu finns nya Allmänna Bestämmelser för bulktransporter – Bulk 20.

2020-04-29
Lastbilskartellen - nya möjligheter!

Medlemsartikel: Advokatfirman Hausfelds Londonbaserade kontor har till följd av ändrad rättspraxis i Holland funnit en god möjlighet för de svenska lastbilsköpare som INTE redan deltar i någon process mot lastbilskartellen att ansluta sig till en ny process i Holland. Anmälan måste vara gjord senast i juni i år för den som vill delta.

2020-04-02
Poddavsnitt - Corona

SÅ Juridik har spelat in en extrainsatt podcast som fokuserar på de vanligaste juridiska frågorna och funderingarna kring Covid-19.

2019-12-17
Nytt poddavsnitt - transportekonomi och affärsmässighet

Avsnittet behandlar de vanligaste fallgroparna i avtal, vikten av indexklausuler och värdet av att räkna på och utvärdera sina affärer.