Headerbild medarbetare

Juridisk spetskompetens

Våra branschjurister är specialiserade på transport- och yrkestrafikfrågor för att kunna erbjuda bästa hjälp till våra medlemmar.

Juridik

Som medlem i Sveriges Åkeriföretag får du som företagare tillgång till vår juristfunktion för rådgivning som rör din branschtypiska verksamhet, som tex frågor kring transporträtt, yrkestrafik, kör-och vilotider, GDPR, avtal och köp och övrig till branschen kopplad affärsjuridik.

Ställ en fråga till SÅ Juridik

Jag vill bli kontaktad via

Vi hjälper dig

Via vår telefonrådgivning kan vi snabbt ge dig goda råd i enklare juridiska frågor. Du kan anlita oss som ombud om du behöver mer omfattande hjälp - självklart till ett förmånligt medlemspris. Vi kan hjälpa dig med rättsutredningar, föreläsa på seminarier eller genomföra en utbildning på ert företag. 

Våra branschjurister är specialiserade på transport- och yrkestrafikfrågor.

Telefonrådgivning

Sveriges Åkeriföretags juridiska telefonrådgivning ger dig som företagare och medlem goda råd i enklare juridiska frågor. Detta är en av våra populära förmåner och juristerna hjälper många företagare med råd varje dag. Som medlem kan du kontakta våra jurister på 010-510 54 00 och få grundläggande vägledning i olika juridiska frågor. Det innebär att juridikfunktionen inte kan lämna rådgivning om det förutsätter viss utredning eller granskning av handlingar eller skrivelser. De medlemmar som har ett ärende som kräver förberedelse, granskning eller annan utredning kan med fördel anlita våra jurister mot ett rabatterat arvode. Läs mer under fliken Anlita oss som ombud. Varmt välkomna att kontakta SÅ Juridik och glöm inte att ha ditt medlems- eller organisationsnummer tillgängligt när du ringer.

Visa mer

Anlita oss som ombud

Om du behöver mer omfattande hjälp än vad som kan erbjudas genom telefonrådgivningen kan du anlita våra jurister för uppdraget till ett mycket förmånligt medlemspris. Juristerna engageras ofta som ombud i processer om kör- och vilotid-, yrkestrafik-, transport- och godsfrågor. Vidare är uppdrag såsom granskning eller upprättande av kommersiella avtal, GDPR och olika försäkringsfrågor, reklamationer av köp och reparationer vanligt förekommande. Alla våra jurister har specialistkompetens och lång erfarenhet från branschen. 

Sveriges Åkeriföretag företräder inte medlem i tvist mot annan medlem. Syftet med jävsregeln är att du som medlem och klient alltid skall veta att Sveriges Åkeriföretags jurister vid utförande av sitt uppdrag endast tar tillvara dina och ditt företags intressen och att den information som du lämnar om ditt företag och din situation aldrig kommer att användas mot dig. Sveriges Åkeriföretag företräder därför inte medlem i tvist mot annan medlem, men vi hjälper däremot gärna till att hitta ett lämpligt ombud om en jävssituation uppstår.

Sveriges Åkeriföretag företräder inte medlem i tvist mot annan medlem

Varför?
•    Det uppstår en tydlig intressekonflikt. Vi ska behandla alla medlemmar lika.
•    Varje medlem skall kunna lita på att Sveriges Åkeriföretags jurister enbart tar tillvara just dina intressen i en tvist d vs inte väger in annan medlems intressen eftersom ni bägge är medlemmar hos oss.
•    Det ska aldrig uppstå en situation där medlem känner sig osäker på hur information som finns tillgänglig hos oss kommer att kunna användas emot medlem i en tvist.
•    Denna regel har vi för att upprätthålla ett professionellt, likvärdigt och respektfullt förhållningssätt mot våra medlemmar.

Vilken hjälp får medlemmar om jäv kan konstateras?
•    Varmt välkommen att kontakta våra jurister på 010- 510 00 300.
•    Vi hjälper dig med kontaktuppgifter till externa ombud med kunskap inom de rättsområde som tvisten gäller. 
•    Vi kan förklara hur processer fungerar och tipsar om vanliga frågor till ombudet om tex rättsskyddsförsäkringar. Dock inget som berör själva tvisten.
•    Om uppdrag läggs hos extern jurist blir det enbart ett avtal mellan medlem och den aktuella juristen.
•    Sveriges Åkeriföretags juridikavdelning finns alltid tillgänglig om andra juridiska frågor uppstår.
 

 

Visa mer

Rättsutredningar och seminarium

Våra medlemsföretag har möjlighet att beställa rättsutredningar kring aktuella juridiska frågor som företaget har behov att klarlägga. Juristerna upprättar rättsutredning samt kombinerar det med en föreläsning hos ert företag och med berörd personal.

Kontakta juridikavdelningen för offert.

Visa mer

 

Våra arbetsområden

Våra branschjurister är specialiserade på transport- och yrkestrafikfrågor för att kunna erbjuda bästa hjälp till våra medlemmar. Nedan hittar du ett urval av dom arbetsområden som vi jobbar med.

 

 

 

Icon Kör- och vilotider

 

Kör- och vilotider

Vi är en av landets ledande experter inom kör- och vilotidslagstiftningen och bistår medlemmar i tvister mot myndigheter i kör- och vilotidsärenden.

 

Läs mer

 

 

Iconbild trafiktillstånd

Trafiktillstånd

Trafiktillståndet är en förutsättning för att överhuvudtaget bedriva yrkesmässig trafik, vilket gör det till en av dom viktigaste i bitarna i verksamheten för åkeriföratagare.

 

Läs mer

 

 

Icon Köp- och avtalsrätt


Köp- och avtalsrätt

Vi kan hjälpa till så att ni slipper känna oro inför exempelvis transportavtal, fordonsköp. Vi bistår med hjälp till våra medlemmar om det har uppstått problem.

 

Läs mer

 

 

 

Icon GDPR

GDPR

Vi har tagit fram stödmaterial och information i syfte att hjälpa våra medlemsföretag i att säkerställa att man lever upp till dataskyddsförordningen GDPR.

 

Läs mer

 

 

iconbild transporträtt

 

 

Transporträtt

Med transporträtt menar vi reglerna kring när någonting händer med gods som transporteras av ett åkeriföretag.

 

Läs mer

Call-to-action Frågor och svar

Har du en fråga?

Här har vi samlat våra mest förekommande frågor & svar

Frågor och svar

 

Kontakta oss

 Ring Sveriges Åkeriföretags juristnummer: 010 – 51 00 300

Aktuellt från juridik

Här samlar vi nyheter kring det juridiska området. 

2019-09-12
SÅ Juridik driver ärende om epilepsimedicinering och högre körkortsbehörigheter

Kammarrätten ska pröva huruvida epilepsimedicinering utgör hinder för innehav av högre behörigheter. Ett principiellt viktigt ärende för flertalet yrkesförare.

2019-09-06
Kontrollera beräkningarna i överlastbeslut

Överlastavgiftsberäkningar kan tyckas vara enkla. Vi blev dock nyss medveten om att även de mest pålästa kan tappa bort sig i regelverket. Läs om SÅ Juridiks ärende i förvaltningsrätten. 

2019-08-27
Nytt poddavsnitt - otillåtet kortuttag

I detta poddavsnitt diskuterar våra jurister otillåtet kortuttag.  

2019-08-20
Ny lag om ekonomiska föreningar

För en tid sedan trädde en ny lag om ekonomiska föreningar i kraft. I vissa delar skiljer den sig från tidigare lagstiftning och vi uppmanar våra ekonomiska föreningar att se över om stadgarna behöver uppdateras.

2019-06-24
Nytt poddavsnitt - fordonsägaransvar

Nytt poddavsnitt. Vi pratar bland annat om vad fordonsägaransvar är, vad som ryms inom fordonsägaransvaret och om det går att delegera.

2019-05-22
Trafikansvarig - lyssna på vårt poddavsnitt

Nu finns ett nytt poddavsnitt ute från Sveriges Åkeriföretags jurister. Denna gång pratar de om trafiktillstånd och vilket ansvar du har som Trafikansvarig. 

2019-03-18
Ring våra jurister – det lönar sig!

Är du osäker på villkoren i ditt transportavtal/uppdragsavtal? Hur kan ni arbeta förebyggande med Kör- och vilotidsreglerna? Vilket ansvar ligger på dig som transportör vid en försenad leverans? Ring Sveriges Åkeriföretags jurister så får du hjälp.

2019-03-12
Bekymmersam utveckling av regelinfrastrukturen inom transportområdet

Regeringen måste säkra resurser för att komma i kapp med och fortsätta utveckla regelinfrastrukturen i syfte att ge svenska företag inom transportområdet förutsättningar att utvecklas och växa.

2019-02-11
SÅ Juridik poddar

Sveriges Åkeriföretags jurister poddar. I första avsnittet delar de med sig av en massa tips kopplat till kör- och vilotidsreglerna. De tar bland annat upp de vanligaste avvikelserna, betydelsen av proaktiva åtgärder och bevisning samt diskuterar begreppet "göra vad som ankommer på en".

2018-10-14
Kör- och vilotidsskolan

Vi publicerar Kör- och vilotidsskolan. En artikelserie från Svensk Åkeritidning med start i nummer 7, 2018.