Juridisk expertrådgivning

Juridisk expertrådgivning och FAQ

Publicerad 2023-04-21 / 14:57 av Charlotta.Nilsson i Juridik

Är du osäker på villkoren i ditt transportavtal/uppdragsavtal? Hur kan ni arbeta förebyggande med Kör- och vilotidsreglerna? Vilket ansvar ligger på dig som transportör vid en försenad leverans? Som medlem har du tillgång till vår expertorganisation inom juridik. Dessutom har vi en stor FAQ där vi samlat vanligen förekommande frågor och svar. 

Att arbeta proaktivt och vara ute i god tid, innan olyckan är framme, kan göra att du undviker onödiga tvister och avgifter. Sveriges Åkeriföretags jurister erbjuder våra medlemmar förebyggande juridisk hjälp. Det är mycket att hålla reda på. Ring när det passar och fråga om det du funderar på. I medlemskapet ingår en halvtimmes gratis rådgivning. Se till att utnyttja den!

Frågor och svar

Vi tar kontinuerligt fram aktuella frågor och svar inom en mängd olika områden där juridik är en del. Vi har nyligen uppdaterat vår FAQ om GDPR och lagt till två nya juridiska områden; arbetsrätt och interna rapporteringskanaler enligt Visselblåsarlagen

Exempel på en fråga och ett svar:

Fanns det inte redan en Visselblåsarlag i Sverige?
Svar: Helt riktigt. Denna nya lag är således ny på så sätt att den avser genomförande av ett EU-direktiv för en harmonisering av regelverket inom EU. Det som är nytt är vissa benämningar samt krav på införande av intern rapporteringskanal dit visselblåsare ska kunna vända sig med sina tips/avslöjanden.
 

Här hittar du vår FAQ. Sveriges Åkeriföretag | FAQ

 

Våra jurister