Ändrade ansvarsregler vid avsaknad av smart färdskrivare version 2

Publicerad 2023-11-21 / 14:57 av Charlotta.Nilsson i Juridik

Regeringen föreslår nu ändringar i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m. i fråga om när ansvar för förare och företag ska aktualiseras när ett fordon i strid med kraven i EU:s färdskrivarförordning används utan att vara utrustat med en smart färdskrivare version 2. 

Ändringen innebär att böter eller sanktionsavgift inte ska dömas ut eller påföras om ett fordon under perioden 21 augusti 2023 till 18 augusti 2025, används utan att vara utrustad med smart färdskrivare version 2. Detta gäller om fordonet registrerats för första gången under perioden 21 augusti 2023–31 december 2023 och vid registreringstillfället är utrustat med en smart färdskrivare version 1.
 
De nuvarande svenska reglerna anger att fordon senast den 31 januari 2024 måsta utrustas med en smart färdskrivare version 2 för att kunna användas i Sverige utan påföljd. Om ändringen antas innebär det att de svenska ansvarsreglerna anpassas till en rekommendation från Europeiska kommissionen. Kommissionens rekommendation är inte rättsligt bindande. Det innebär att länder inom EU/EES kan ha hanterat den uppkomna situationen på olika sätt.  Den som bedriver internationell trafik bör därför informera sig om vad som gäller i de länder där transporter utförs för att inte riskera påföljd. Förslaget reglerar inte heller vem som ska bekosta eftermonteringen. Det blir en avtalsfråga mellan köparen och säljaren. Så var uppmärksamma vid avtalsskrivningen. 

Förslaget välkomnas i huvudsak av Sveriges Åkeriföretag dock med brasklappen att hänsyn bör tas till att anpassningen av regelverket begränsar möjligheten att leverera fordon med smart färdskrivare version 1 i Sverige med en månad (januari 2024). Det kan påverka köpare som redan accepterat leverans av fordon med smart färdskrivare 1.

Förordningsändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.