Nyhet om den smarta färdskrivaren version 2

Publicerad 2023-02-20 / 18:25 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Transportstyrelsen har uppdaterat sin information gällande förarens ansvar kring kör- och vilotider och den smarta färdskrivaren version 2 med följande text:

”Den nya versionen av den smarta färdskrivaren (version 2) kommer att ha ytterligare funktioner, bland annat kan lastning/lossning registreras i färdskrivaren. Det finns inget krav på föraren att registrera lastning och lossning i den nya smarta färdskrivaren. En förare som utför internationella transporter måste dock vara beredd på att en annan medlemsstat valt att tolka förordningen annorlunda och därför kan ställa krav på manuella registreringar av lastning och lossning.”

Läs mer om Förarens ansvar - Transportstyrelsen

Smarta färdskrivaren version 2
Senast den 21 augusti 2023 ska smart färdskrivare version 2 börja installeras i alla nyregistrerade fordon. Senast den 31 december 2024 ska fordon som används internationellt och som har haft en analog eller digital färdskrivare vara utrustad med en smart färdskrivare version 2.

Läs mer om den smarta färdskrivaren Färdskrivare - Transportstyrelsen