Ska ditt åkeri börja transportera livsmedel?

Publicerad 2023-12-19 / 07:10 av Charlotta.Nilsson i Juridik

Beroende på vilken typ av livsmedel det är som ska fraktas är det viktigt att undersöka om transporten kräver tillstånd eller om den ska anmälas till behörig myndighet. Med denna information vill Sveriges Åkeriföretag påminna om vad som gäller kring livsmedelstransporter.

Enligt livsmedelslagstiftningen – som utöver svenska bestämmelser även regleras i ett stort antal EU-förordningar - kan en transportör som fraktar livsmedel räknas som livsmedelsföretagare.

I sådant fall krävs det antingen ett tillstånd för att få utföra transporten eller att transporten anmälts till behörig myndighet. Typen av livsmedel avgör vilken myndighet som antingen beviljar tillstånd till transporten eller tar emot anmälan om att transporten ska ske. De myndigheter som delar på ansvaret att ge tillstånd och ta emot anmälningar är Livsmedelsverket, länsstyrelserna och kommunerna. Frågor som rör transport av djurfoder hanteras av Jordbruksverket.

Ett åkeri som har transporterat livsmedel, utan beviljat tillstånd eller utan att detta har anmälts till behörig myndighet, riskerar att behöva betala en sanktionsavgift.

Välkommen att kontakta nätverket för Fjärr- och distributionstransporter, nätverket för Lantbrukstransporter eller SÅ Juridik om du har frågor rörande transporter av livsmedel.

Läs mer om livsmedelstransporter på  
•    Åkerihandboken 
•    Livsmedelsverkets hemsida 

Se även 
•    Livsmedelslag (2006:804) | Sveriges riksdag (riksdagen.se)
•    Livsmedelsförordning (2006:813) | Sveriges riksdag (riksdagen.se)