Oklarheter i implementeringen av nya färdskrivaren

Publicerad 2024-06-17 / 10:45 av Charlotta.Nilsson i Juridik

Under de närmsta två åren ska den nya smarta färdskrivaren version 2 installeras i alla färdskrivarpliktiga fordon i EU. Men tekniken verkar inte vara helt tillförlitlig. Samtidigt verkar EU-kommissionen vilja vänta och se hur resultatet blir, i stället för att skjuta fram implementeringen. En märklig hållning, menar Sveriges Åkeriföretag i en intervju till Svensk Åkeritidning.

Implementeringen av den nya smarta standarden för färdskrivare, som bland annat ska göra det svårare att fuska, har dragits med förseningar i introduktion och produktion. Nu har det också visat sig att signalen som används för att dela information (OSNMA) är för svag för att klara av alla testmiljöer. Det finns därför farhågor om att tekniken inte blir tillförlitlig och därmed kommer att leverera felaktiga uppgifter som riskerar att leda till sanktioner och böter för användaren. Problemet ser ut att kunna lösa sig genom att man monterar en extra antenn för att öka signalstyrkan. Men det är oklart hur kapaciteten att göra det är på verkstäderna framöver då det rör sig om oerhört många fordon som behöver extra montage i ett läge där kapaciteten redan pressas av alla färdskrivarbyten.

Svenska myndigheter arbetar nu med frågan och har begärt och haft bilaterala samtal med Kommissionen och med EU:s vägtransportkommitté. Kommissionen verkar dock inställd på att inte förlänga tiden för implementering utan hoppas att problemet inte ska visa sig vara så stort som många befarar. En märklig inställning, menar Sveriges Åkeriföretags chefsjurist Petra Eklund Åhlström, då det skapar en osäkerhet hos företagen som inte vet om de kommer att sanktioneras på något sätt om tekniken visar sig fungerar dåligt eller implementeringen inte hinns med.

– Åtgärdas inte problemen i tid kan det innebära att ytterligare ny teknik behöver användas. Det riskerar att försena implementeringen och göra det svårt för bolagen att följa de tidsfrister som löper enligt lag efter ett eventuellt typgodkännande, säger hon.

Petra Eklund Åhlström tycker att de svenska myndigheterna, inte minst Transportstyrelsen, har varit aktiva och hittills gjort vad de kan för att få Kommissionen att inse att det här skapar osäkerhet hos företagen. Sveriges Åkeriföretag har också en löpande dialog med dem.

För nyregistrerade fordon gäller de nya reglerna redan från augusti. Därefter rullas reglerna ut i etapper. Sist ut i ordningen är lätta fordon (2,5–3,5 ton) som används i internationella godstransporter. Där ska implementeringen ha skett senast 1 juli 2026.