Lastbils som plogar

Vinterväghållning

En bra och fungerande vinterväghållning är en förutsättning för att gods och personer ska komma fram på ett trafiksäkert sätt. Sveriges Åkeriföretag arbetar ständigt med att lyfta fram och ha en dialog kring kvaliteten på Sveriges vägnät och inte minst när det gäller vinterväghållningen. 

Sveriges Åkeriföretag anser att vinterväghållningen försämrats under en längre tid och att den inte svarar upp mot de trafiksäkerhets- och framkomlighetskrav som borde vara en självklarhet. Salt- och plogresurserna har blivit färre, delvis på grund av att företag och förare som utför vinterväghållning tvekar då kraven och förutsättningarna från uppdragsgivande entreprenör inte är ändamålsenliga. Många utförande åkeriföretag uppfattar att de inte i tid får utföra de åtgärder som behövs för att hålla vägen trafikduglig. Under en lång tid har villkor pressats och kostnader ökat vilket gjort att åkerier inte haft tillräcklig lönsamhet i dessa uppdrag. 

Med dagens system tecknas avtal om vinterväghållning mellan Trafikverket och en huvudentreprenör som vanligtvis saknar egna resurser för utförande och därför kontrakterar utförande åkeriföretag. Åtgärder som plogning och halkbekämpning bestäms av entreprenören och inte av åkeriet som är expert på vinterväghållning. I dagens driftupphandling där vinterväghållningen är en del, ingår många andra tjänster som inte behöver avropas akut så som vinterväghållningen. Vår bedömning är att en leverantörskedja ska innehålla så få led som möjligt där utförande åkeriföretag får ökat ansvar och förtroende kring insatt åtgärder.  

Vi vill se följande åtgärder för förändring och förbättring:

  • Bryt ut vinterväghållning från övrigt vägunderhåll
  • Minska storleken på anbuden för att öka möjligheten att medelstora företag blir kontrakterade
  • Vinterväghållningen måste prioriteras som en akut åtgärd
  • Upphandla ur ett beredskapsperspektiv
  • Åtgärdstider och insatser måste baseras på kunskap, erfarenhet och mätning
  • Se över möjligheten för ökad digital rapportering direkt från utförande fordon
  • Upphandla för framtiden och nära utförandet
  • Upphandla Fair Transport

Vi tror att den nu gällande upphandlingsformen inte leder till bra vinterväghållning. Det saknas incitament till förebyggande underhåll som är helt avgörande för en acceptabel vägstandard vintertid. 

Regeringsuppdrag för bättre vinterväghållning

Efter förra vinterns problem på vägarna, särskilt på E22 i Skåne, beslutade regeringen i början på juni att förbättra vinterväghållningen. Trafikverket får nu i uppdrag att utveckla en handlingsplan som ska säkerställa att vägarna hålls framkomliga, tillförlitliga och säkra även vid svåra väderförhållanden. Läs mer. 


Sveriges Åkeriföretags påverkansarbete kring bättre vintervägunderhåll pågår ständigt

- Gemensamt seminarie med Trafikverket på Almedalen om vinterväghållning
- Löpande dialogmöten med Trafikverket, myndigheter och kommuner
- Löpande möten med politiska företrädare. Senaste (5 februari 2024) möte med Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson. Läs mer om mötet. 
- Debattartiklar. Läs vår senaste som publicerats i 25 olika tidningar runt om i landet. Till debattartikeln.
- Löpande uttalanden i media. I januari 2024 medverkade vi bland annat i TV4 och Rapport. 


Avvikelserapportering till Trafikverket

Vi uppmanar våra medlemsåkerier att skicka in avvikelserapporter på vägsträckor där vinterväghållningen brister. Bifoga bild för att ytterligare påvisa eventuell brist. Drift och underhåll - E-tjänstportalen (trafikverket.se)

Felrapportering eller brister kan även skickas direkt till huvudentreprenören i respektive område, dessa hittar ni här, Så sköter vi vägar - www.trafikverket.se

Läs mer om vinterväghållningen hos Trafikverket. Vinterväghållning - www.trafikverket.se
 

Nyheter kring vinterväghållning

2024-03-08
Dialog och samarbete om vinterväghållning vid möte mellan Sveriges Åkeriföretag och Trafikverket

Idag genomfördes ett dialogmöte om vinterväghållningen mellan Sveriges Åkeriföretag, Trafikverkets Generaldirektör Roberto Maiorana och Trafikverkets ansvariga chefer för vägsystem och underhåll.

2024-02-20
Trafikverket bjuds in till dialog om vinterväghållning i Värmland

Åkeriföretag och företrädare för skogsnäringen i Värmland har skickat in en skrivelse till Trafikverket i Värmland där man ber om ett möte för att diskutera lösningar för en bättre vinterväghållning i regionen. 

2024-02-06
Sveriges Åkeriföretag i dialog om vinterväghållning med Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson

Under måndagen träffade representanter från Sveriges Åkeriföretag Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson för att diskutera åkerinäringens erfarenheter kring dagens vinterväghållning. En vinterväghållning som skapat stora problem för yrkestrafiken. 

2024-01-08
DEBATT - Vinterväghållningen måste prioriteras som en akut åtgärd

Följande debattartikel om den bristande vinterväghållningen har publicerats i ett 20-tal tidningar runt om i landet mellan den 22 december 2023 och 8 januari 2024. 

2023-12-12
SÅ Podden - Vinterväghållning med Trafikverket

I vårt senaste poddavsnitt pratar vi om det högaktuella ämnet vinterväghållning med Trafikverket. Vi pratar prioriterade vägar och vinterväghållningens utveckling. Missa inte detta. 

2023-12-04
Inga skärpta krav på vinterdäck

Det finns inga skäl att skärpa kraven på vinterdäck och däckutrustning ytterligare för tunga fordon. Det visar den omfattande utredning som Transportstyrelsen nu är klar med enligt ett pressmeddelande från myndigheten.

2022-11-02
Nya regler för korta dragbilar från december 2022

För att öka säkerheten och framkomligheten på svenska vägar 1 december-31 mars har regeringen beslutat om nya viktregler för tvåaxliga lastbilar med släpfordon och för tvåaxliga dragbilar med påhängsvagn, till exempel linkekipage eller EUtrailer.

2020-10-08
Vinterdäck 1 december–31 mars

Sveriges Åkeriföretag påminner om regler för vinterdäck för tunga fordon. Ett utdrag från Transportstyrelsens hemsida säger följande om vinterdäck för tunga fordon.

2019-03-01
Nytt poddavsnitt - undantagen körning

I detta avsnitt pratar Sveriges Åkeriföretags jurister om hur kör- och vilotider hanteras vid undantagna körningar och blandade körningar. Särskilt snöröjning.

2019-01-29
Direktavtal kan ge bättre vinterväghållning

Direktavtal mellan upphandlare och de aktörer som äger vinterväghållningsresurserna, främst åkerier och lastbilscentraler som arbetar enligt Fair Transport, ger effektivare vinterväghållning. Det framhåller Peter Svensson, ansvarig för bygg- och anläggningsnätverket i Sveriges Åkeriföretag.