DEBATT - Vinterväghållningen måste prioriteras som en akut åtgärd

Publicerad 2024-01-08 / 13:45 av Charlotta.Nilsson i Vinterväghållning

DEBATT. Följande debattartikel om den bristande vinterväghållningen har publicerats i ett 20-tal tidningar runt om i landet mellan den 22 december 2023 och 8 januari 2024. 

Det är likadant varje år. När första halkan kommer lamslås trafiken. Kommer det dessutom snö går det snabbt från ett dåligt läge till något ännu värre – och farligare. Det behöver inte vara så. Med en vinterväghållning i full beredskap när det behövs och prioriteras som en akut åtgärd nu, då blir vägarna säkrare.

Trafiken på våra vägar har ökat stadigt de senaste årtiondena. För yrkestrafiken märks det mest genom att industri och handel har flyttat ut sina lager på vägarna. Det som vi konsumenter handlar på väg hem från jobbet har ofta levererats samma dag. Det betyder i praktiken att leveranserna måste ske varje dag året runt för att samhälle och all handel ska fungera. Det är så det moderna samhället fungerar. Som vi gemensamt byggt upp. Och åkerinäringen står för transporterna.

Egentligen har förutsättningarna för körning på vintervägar aldrig varit bättre. Fordonen har blivit säkrare, teknisk antisladd och antislirsystem finns numera i alla fordonstyper. Utvecklingen av däck har gått framåt, krav på vinterdäck finns för alla fordon under vintermånaderna och halkkörning är obligatoriskt vid körkortsutbildning. 
Ändå blir det stora problem på vintern, och till stor del beror det på hur vinterväghållningen är upphandlad.

På det statliga vägnätet upphandlar Trafikverket fleråriga vägunderhållsåtgärder i stora kontrakt och områden, där vinterväghållning ingår som en del av skötseln. Vinterväghållningen styrs av de entreprenörer som vunnit upphandlingen enligt de kriterier Trafikverket satt upp. Vi anser att man sätter för snäva ramar i dessa upphandlingar med iver att spara pengar, och det förhåller sig driftsentreprenören till i lågt lämnade anbud. Med bristande vinterväghållning som följd. 

Men det finns åtgärder som går att genomföra nu som kan rädda liv och skapa en säkrare situation på vintervägarna. 

  • Vi vill se att man upphandlar ur ett beredskapsperspektiv
  • Bryt ut vinterväghållning från övrigt vägunderhåll
  • Minska storleken på anbuden för att öka möjligheten att medelstora företag blir kontrakterade
  • Vinterväghållningen måste prioriteras som en akut åtgärd

Vi tror att den nu gällande upphandlingsformen inte leder till bra vinterväghållning. Det saknas incitament till förebyggande underhåll som är helt avgörande för en acceptabel vägstandard vintertid. 

Alla delar av samhället skulle tjäna på mer förebyggande åtgärder. Med dagens sätt att underhålla vägarna flyttas nu kostnaderna till andra ställen i samhället. Näringslivet får stå och vänta på leveranser med driftstopp som följd, inhämtning av sopor och andra samhällstjänster fördyras, åkerier får ökade personalkostnader vid stopp, avåkningar och olyckor ger kostnader för försäkringsbolag och fordonsägare. Framför allt blir det stora personliga kostnader för de som är inblandade i en eventuell olycka. 
Vi anser att man behöver ta kostnaden direkt där den uppstår, i det förebyggande arbetet med vintervägunderhåll. 

Åkeriföretagen har vägen som arbetsplats och arbetsmiljöansvaret för sina förare. De måste kunna lita på att vinterväghållningen uppfyller de kriterier som är satta när de tar beslut om att skicka ut sina fordon.
Nu behövs nya konstruktiva samtal med ansvariga myndigheter och utförare för att få en vinterväghållning som matchar det grundläggande behovet. Låt oss utföra vinterväghållningen när den görs bäst – då det behövs. Det är hög tid att anpassa väghållningen efter verkligheten på våra vägar.