Dialog och samarbete om vinterväghållning vid möte mellan Sveriges Åkeriföretag och Trafikverket

Publicerad 2024-03-08 / 07:09 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Idag genomfördes ett dialogmöte om vinterväghållningen mellan Sveriges Åkeriföretag, Trafikverkets Generaldirektör Roberto Maiorana och Trafikverkets ansvariga chefer för vägsystem och underhåll.

På dagens möte lyfte både Sveriges Åkeriföretag och Trafikverket sin syn och sina erfarenheter på nuvarande vinterväghållning. Fokus låg framåt och på samtal och förslag till förändringar med insatser som utförs utifrån aktuellt behov och rådande trafiksituation.

Ökad efterfrågan på transporter och att industri och handel flyttat ut sina lager på vägarna ställer allt högre krav på framkomliga och trafiksäkra vägar året runt. Sveriges Åkeriföretag lyfte bland annat önskemål kring vinterväghållning samt behov att se över nuvarande upphandlingsmodell.

- Åkerinäringen har vittnat om utmaningar i vinterväghållningen. Att vi nu har haft en lyhörd dialog och stärker samarbetet där målet är ett mer effektivt och behovsanpassat utförande är glädjande och ger oss förutsättningar till förändring, säger Mikael Nilsson, styrelseordförande i Sveriges Åkeriföretag.    

Under mötet presenterade Trafikverket förutsättningar samt pågående insatser och förbättringar för vinterväghållning. Trafikverket delade bilden om att det har varit en ovanligt tuff vinter och åtgärder som vidtas för att säkerställa säkerhet, tillgänglighet och tillförlitlighet på vägarna diskuterades. Det betonades även att Trafikverket prioriterar underhåll samt att välfungerade vägar är avgörande för tillgängligheten i hela landet.

- Det är viktigt för oss att lyssna på behov och samarbeta med näringslivet. Vi uppskattar våra regelbundna dialoger med Sveriges Åkeriföretag. Genom att vi samarbetar nära kan vi gemensamt adressera utmaningar och möjligheter inom transportsektorn där vi tillsammans arbetar för bättre förutsättningar som gynnar både näringsliv och medborgare, säger Roberto Maiorana, generaldirektör Trafikverket.

Båda parter ser fram emot att fortsätta samarbeta för att säkerställa god vinterväghållning och effektiva transporter som möjliggör smidig och pålitlig varuförsörjning.

Roberto Maiorana, Generaldirektör Trafikverket och Mikael Nilsson, styrelseordförande Sveriges Åkeriföretag.
Representanter från Trafikverket och Sveriges Åkeriföretag.
Call-to-action Medlemskap

Bli medlem idag!

Ett värdefullt medlemskap för dig som driver ett åkeriföretag. Som medlem hos oss får du bland annat tillgång till våra nätverk, branschkunskap, nyheter, våra juristers branschspecifika kunskap och många förmåner från våra samarbetspartners.

Om medlemskapet