Sveriges Åkeriföretag i dialog om vinterväghållning med Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson

Publicerad 2024-02-06 / 07:56 av Charlotta.Nilsson i Vinterväghållning

Under måndagen träffade representanter från Sveriges Åkeriföretag Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson för att diskutera åkerinäringens erfarenheter kring dagens vinterväghållning. En vinterväghållning som skapat stora problem för yrkestrafiken. 

I tidigare kontakter med Infrastruktur- och bostadsministern så bjöds Sveriges Åkeriföretag in till departementet. På mötet presenterade Sveriges Åkeriföretag sin syn på problematiken och utmaningar kring vinterväghållningen. Statsrådet välkomnade våra underlag med synpunkter och föreslagna önskemål kring förbättringar.  

Trafiken på våra vägar och efterfrågan på transporter har ökat stadigt de senaste årtiondena. För yrkestrafiken märks det mest genom att industri och handel har flyttat ut sina lager på vägarna.  
Fler 2 + 1 vägar ställer dessutom andra krav på vinterväghållningen. Sedan Sverige gick med i EU har även antalet fordon med en annan konfiguration (så kallade EU-trailers) ökat, vilket ställer andra krav på framkomlighet vintertid.   

Ett av förslagen från Sveriges Åkeriföretag är att se över de kriterier som idag styr vinterväghållningsresurserna och som behöver anpassas till dagens behov och trafiksituation. Att se över upphandlingsmodeller är ett annat förslag. Sveriges Åkeriföretag konstaterade gemensamt med Regeringens företrädare att frågan är mycket stor bland både åkerier och trafikanter. Få är nöjda med hur det fungerar idag. Sveriges Åkeriföretag önskar initiativ till förbättring inom närtid.

På bilden ses från vänster. Ulric Långberg, Samhällspolitisk chef, Sveriges Åkeriföretag. Andreas Carlson, Infrastruktur- och bostadsminister. Peter Svensson, Teknik och Infrastruktur, Sveriges Åkeriföretag.