Tillfällig hantering av extremt ökade drivmedelskostnader

Publicerad 2022-03-11 / 08:48 av Charlotta.Nilsson i Transportekonomi

Sveriges Åkeriföretag har tagit fram ett förslag på hur en veckovis justering av drivmedelskostnader kan göras.

Sedan september 2020 har priserna på drivmedel ökat på grund av stigande oljepriser samt reduktionsplikten som trätt i kraft vid två tillfällen under perioden. Coronapandemin har drivit höga övertidskostnader på grund av restriktioner, familjekarantän och sjukskrivningar som är fortsatt pågående. På grund av ovanstående och den extrema prisutvecklingen av drivmedel till följd av kriget i Ukraina är situationen för många åkeriföretag krisartad.

De indexserier och kostnadsslag som SCB sammanställer och som Sveriges Åkeriföretag publicerar varje månad har under många år använts av åkeriföretag och transportköpare för att på ett transparent sätt följa kostnadsutvecklingen i branschen över tid. Syftet med att indexreglera avtal, är att behålla den balans som fanns mellan köpare och säljare när parterna ingick i avtalet, samt att man i grundpriset inte ska behöva inkludera risk för kostnadsförändringar som åkeriföretagare inte rår över och har svårt att förutspå. Oavsett vilken metod som används, så finns det nu exempel på hur en veckovis justering av krisens ökade drivmedelskostnader kan göras.

Observera att detta inte är en ändring av DMT utan en helt ny ytterligare komponent.

Första steget - Identifiera hur mätningen ska göras

Det är lämpligt att låta basveckan vara den sista veckan innan korrigering veckovis ska börja tillämpas. Men i och med att SCB gör sina mätningar månadsvis, så behövs andra mätvärden.

SCB fastställer sina index en gång per månad, mätningarna sker runt den 15:e innevarande månad. Vid kraftiga prisändringar är det inte alltid tillräckligt. För att mäta förändring behöver man därför fastställa en annan källa för att mäta förändring veckovis. Det kan vara pris i kronor per liter. Med eller utan moms spelar ingen roll, så länge det är konsekvent. Källor kan vara:

  • Veckoprislistor som åkeriet erhåller från sin huvudleverantör av drivmedel
  • Ett drivmedelsbolags officiella priser som kan avläsas på bolagets webbsidor
  • En kombination av flera olika källor

Andra steget – ta fram korrigering för kraftiga prisförändringar på drivmedel 

Vi bifogar en mall i Excel som kan användas som exempel för att räkna ut ert aktuella tillägg, med nedanstående parametrar:

  • Basvecka
  • Avläsningsvecka
  • Drivmedelsandel vid basvecka (Förslagsvis genom att hämta andelar från SCB:s mätningar av kostnadsutvecklingen i serier T08, lastbilstransporter)
  • Mätvärde av drivmedel vid basvecka samt avläsningsvecka
  • Fraktpris vid basvecka

 

Läs mer om index på transportindex.se